.
پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 12 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 29 مهر 1398 ساعت 00:42

خط آتش: الهیار كنگرلو - علی جوادی پیرامون دستگیری زم و تهاجم تركیه

با سلامهای گرم
 
در زیر لینك برنامه خط آتش - مناظره الهیار كنگرلو و علی جوادی پیرامون دستگیری روح الله زم و تهاجم تركیه را برای شما ارسال میكنم. 
 
با تشكر
 
علی جوادی 
 

خط آتش: الهیار كنگرلو - علی جوادی پیرامون دستگیری زم و تهاجم تركیه

با سلامهای گرم
 
در زیر لینك برنامه خط آتش - مناظره الهیار كنگرلو و علی جوادی پیرامون دستگیری روح الله زم و تهاجم تركیه را برای شما ارسال میكنم. 
 
با تشكر
 
علی جوادی 
 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت