.
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 15 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 26 مهر 1398 ساعت 04:47

اطلاعیه خبری حزب کمونیست کارگری ایران

اطلاعیه ۲۳ مهرماه:
ادامه اعتراض و تجمع کارگران آذرآب اراک
روز ۲۳ مهر بار دیگر کارگر آذرآب در اعتراض به دزدی ها و اختلاسها و خصوصی‌سازی کارخانه و عدم امنیت شغلی و دستمزدهای پرداخت نشده دست به تجمع زدند. روز قبل از این کارگران آذرآب اعتراض خود را به خیابان کشاندند و مارش و راهپیمایی کردند و ریل راه آهن را بستند. دور جدید اعتراضات کارگران آذرآب از اول مهر ماه آغاز شد. سپس بعد از اولتیماتومی ده روزه و گذشت بیست روز و بی پاسخ ماندن خواستهایشان اعتراضاتشان را از سر گرفتند.
نکته قابل توجه اینکه در هفته اخیر رژیم اسلامی با محاصره کارخانه و احضار ها و تهدیدها در کنار آن با وعده وعید تلاش کرد در صفوف کارگران تشتت و تفرقه ایجاد کند.  اما کارگران متحدانه ایستادند و موفق شدند دوباره اعتراض خود را به خیابان بکشانند. موضوعات مشترکی اعتراضات کارگران آذرآب را با اعتراضات هپکو، آوانگان، واگن پارس و دیگر کارخانجات در شهر اراک به هم پیوند میدهند. بخش بسیاری از مردم این شهر نان آورانشان کارگران همین کارخانه هستند. این اعتراضات قطعا با هماهنگی و پیوند بیشتر میتواند بسیار تقویت شود و فضای شهر و مراکز کارگری را تحت تاثیر قرار دهد و حمایت و همراهی بیشتری را بسیج کند. حزب کمونیست کارگری از خواستها و مبارازت کارگران آذرآب وسیعا حمایت کرده و مردم اراک و همه کارگران را به همبستگی با این کارگران فرا میخواند. حزب بر دخالت فعال خانواده ها در این اعتراضات تاکید دارد.

پیش بسوی شوراها
پیش بسوی اعتصابات سراسری
حزب کمونیست کارگری ایران

۲۳  مهر  ٩٨،  ۱۵  اکتبر  ٢٠١٩

اطلاعیه خبری شماره ۲٣ :
ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه
امروز چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۸، اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد بیست و چهارمین روز خود شد. خواست کارگران بازگشت به کار سه همکار اخراجی، پایان دادن به دزدی ها و لغو خصوصی سازی ها، پرداخت فوری طلبهای کارگران،  پایان دادن به پرونده سازیها علیه کارگران و آزادی اسماعیل بخشی و حامیان هفته تپه است.
دور جدید اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه از مهر ماه آغاز شده است. در این مدت مقامات کارخانه در همدستی با حراست و نیروی انتظامی و مقامات مختلف دولتی با احضار و تهدید و  دستگیری کارگران، با استقرار نیروی انتظامی در کارخانه و با انواع توطئه گری ها و تفرقه افکنی ها تلاش کردند اعتراضات کارگران را عقب بزنند. اما موفق نشدند. اعتصاب متحدانه کارگران نیشکر هفت تپه با قدرت ادامه دارد. کارگران لیست خواستهایشان را بر روی بنری نوشته و بر بالای سکوی سخنرانی هایشان نصب کرده اند و میگویند تا وقتی پاسخ نگیرند به اعتراضشان ادامه خواهند داد. این چنین است که کارگران نیشکر هفت تپه با مبارزه ای متحدانه در برابر تعرض به زندگی و معیشتشان ایستاده و خواستار زندگی ای انسانی هستند. از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.

پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران

۲۴  مهر  ٩٨،  ۱٦ اکتبر  ٢٠١٩


مردم مبارز کردستان!
علیه دستگیری ها با تمام قوا به میدان بیایید.
با حمله نیروهای نظامی دولت ترکیه در  ١٧ مهر به کردستان سوریه، موجی از اعتراض در شهرهای سنندج، مریوان، بانه و سقز و در بخشهایی از آذربایجان غربی در بوکان، اشنویه و  مهاباد، و همینطور در کرمانشاه، ایلام و  دهگلان و چندین شهر دیگر براه افتاد. در این اعتراضات مردم حمله جنایتکارانه دولت ترکیه به مردم کردستان سوریه را شدیدا محکوم کردند.
کمیه کردستان حزب کمونیست کارگری به مردم مبارز در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه درود میفرستد. تظاهراتهای شما مبارزات حق طلبانه ای است علیه توحش دولت فاشیستی ــ اسلانی ترکیه که در کردستان سوریه هر روز از مردم قربانی می گیرد. طبق آخرین اخبار منتشر شده  تا کنون بیش از هفتاد هزار نفر مردم آواره و صدها نفر جانشان را از دست داده اند و شمار بیشتری مجروح شده اند.
طبق اخبار منتشر شده، جمهوری اسلامی با ربودن مردم و جوانان  در محل کار و زندگیشان میخواهد قضای دستگیری و سکوت را به مردم تحمیل کند.  روز ٢٢ مهر در شهر سنددج فرامرز شریعتی از فعالین کارگری شهر سنندخ و ٢٤مهر سید خالد حسینی را بازداشت کرده است.  
تهدید جمهوری اسلامی در وحشت از شکل گیری هرنوع تجمع و اعتراض مردمی  با دستگیری تعدادی از فعالین این اعتراضات و آنها را تحت فشار و بازجویی قرار دادن تلاشی مذبوحانه و ناکام است. جمهوری اسلامی سابقه جنایتکارانه ای علیه مردم کردستان ایران دارد و بلافاصله پس از سر کار آمدن دست به لشگرکشی و اعدام های دسته جمعی در کردستان زد. حکومت های ترکیه و جمهوری اسلامی دستشان تا مفرغ در خون مردم کردستان آلوده است.

مردم مبارز کردستان!
سیاست بازداشت و پرونده سازی علیه فعالینی که دست به اعتراض حق طلبانه ای زده اند، را باید در هم شکست. دوش به دوش بستگان دستگیرشدگان میتوان تحرک وسیعی را علیه هر نوع احضار و دستگیری و پرونده سازی سازمان داد. شما تجارب گرانبهایی از اعتراض توده ای و موثر علیه اعدام و سایر سیاست های سرکوبگرانه حکومت دارید و میتوانید حکومت را ناکام بگذارید. با تمام قوا برای آزادی دستگیر شدگان باید به میدان آمد. علیه ماشین سرکوب حکومت مفتخوران و جنایتکاران و علیه بساط دزد سالاری اسلامی باید ایستاد.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

٢٥ مهر ١٣٩٨

١٧ اکتبر ٢٠١٩

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت