.
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 10 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 26 مهر 1398 ساعت 02:28

گزارش خبری، ویدیویی و تصویری از آکسیون اعتراضی دهم اکتبر روز نفی اعدام - گوتنبرگ (سوئد)

همبستگی و پیوستگی شرکت کنندگان درآکسیون ایستاده میدان یرن توریت درهمزمانی با روز ده اکتبر، روزجهانی نفی اعدام با توجه به تبلیغ همه جانبه طی روزهای گذشته ، پاسخ گرفت و موجی از نیروی انسانی درکنارهم جای گرفته وبا شعارهای خود ، این روز را به میدان رودرویی با نظام اعدام و جنایت و زندان جمهوری اسلامی ، در برابر افکارعمومی بدل ساختند.
محدوده ساعت پنج روز پنجشنبه دهم اکتبر۲۰۱۹،میدان یرن توریت با باندورل ها ، پلاکادرهای فارسی وسوئدی و پخش عکس های فعالان کارگری ، زنان و دانشجویان زندانی و نصب نمایشگاه عکس ها در نفی اعدام و نه به جنگ ، چنان شتابی به آکسیون داده بود که در ساعت ۵ به اوج خود رسید.
ترکیب چندی از فعالان سیاسی و فرهنگی شهر در آکسیون روز پنجشنبه به همراه موج وسیع پناهندگان سیاسی ، درکنار موج شعارها و بیان سخنگویان این حرکت اعتراضی ، با جلب نظر رهگذران سوئدی ، تاثیر بغایت ارزنده ای با خود داشت .
تلاش سازمان دهندگان آکسیون اعتراضی درکنار خبررسانی مستقیم و آنلاین ازطریق فیس بوک از نمایش اعتراضی میدان یرن توریت، در لحظه ،فعالان زیادی در سطح کشورهای مختلف را با خود همراه می کرد و اهمیت حرکت اعتراضی امروز به به ثبوت رساند .
درحرکت اعتراضی امروز، نمایش تاتر خیابانی اعدام درمیدان یرن توریت ، موجودیت اعدام در ایران را برای هر رهگذری مادیت بخشید. همزمان چند نفر درمیدان فراخ یرن توریت با چشمان بسته به سوی درخت اعدام میرفتند . نفی اعدام با این نمایش برای هر رهگذری که موبیل با خود داشت و چهره هایی که با چشمان بسته که در اجرای نمایش سمبلیک اعدام خیابانی می دیدند ، توانست اهمیت این حرکت را به افکارعمومی منتقل نمایند.
جا دارد که در حرکات بعدی اجرای نمایشات خیابانی برای روشنگری فزون تر در نزد جامعه میزبان ، جا بازکند.
حرکت آکسیون روزپنجشنبه درمیدان یرن توریت با همکاسه گی سیاست ترامپ و اردوعان و حمله ارتش فاشیستی ترکیه به شمال سوریه و روژاوا ، گره خورد و اجتماع کنندگان ، با نه گفتن به جنگ و اعدام ، همبستگی خود را با مردم کوبانی و روژاوا نشان دادند.
اعلان شد که ساعت هفت امشب درهمین میدان اجتماع اعتراضی گروهبندی های مختلف کرد برعلیه دولت فاشیستی ترکیه فراخوان داده شده که صف حرکت اعتراضی امروز ازآن پشتیبانی می نماییم .
پایان بخش آکسیون روز پنجشنبه ترانه و سرود خوانی یکی زا پناهجویان بود که با صدایی خوش ، چندین ترانه و سرود را درمیدان اجرا کرد وبخشا جمعیت حاضرنیز با او همآوا شدند .
در مجموع آکسیون روز پنجشنبه دهم اکتبر با حضور گسترده و حمایت جمعی دوستان - یاران- و رفقای شرکت کننده در فضایی صمیمانه در دل شعار های سوئدی و فارسی به پایان برده شد .
لینک آلبوم عکس:
https://www.facebook.com/pg/AnjomanePanahandganIrani/photos/?tab=album&album_id=1414518808686715&__tn__=-UC-R
لینک فیلم شماره یک
https://www.facebook.com/payam.mohammadi.7/videos/10220950796905602/
لینک فیلم شماره 2 سخنرانی سلام ذیجی
https://www.facebook.com/payam.mohammadi.7/videos/10220951117393614/
لینک فیلم شماره 3
https://www.facebook.com/payam.mohammadi.7/videos/10220951173675021/
لینک فیلم شماره 4 بخشی از صحبتهای توفیق محمدی، سینا مهدویان، محبوبه جاهدی فر ، شعار دادن و سرود دختر آبی با صدای دلنشین فاضل نوصرت پور
https://www.facebook.com/payam.mohammadi.7/videos/10220951218716147/
لینک فیلم شماره 5
https://www.facebook.com/payam.mohammadi.7/videos/10220960048816894/
لینک فیلم شماره 6 صحبتهای سینا مهدویان وکیل پایه یک دادگستری
https://www.facebook.com/payam.mohammadi.7/videos/10220960408265880/
لینک فیلم شماره 7 صحبتهای محبوبه جاهدی فر
https://www.facebook.com/payam.mohammadi.7/videos/10220994174470014/
لینک فیلم شماره 8 شعار به زبان فارسی و سوئدی و بخش دوم صحبتهای مهوش بیرگانی
https://www.facebook.com/payam.mohammadi.7/videos/10220994100028153/
لینک فیلم شماره 9 سرود خوانی رفیق فاضل نصرت پور
https://www.facebook.com/payam.mohammadi.7/videos/10220994164269759/

جمعی ازفعالان سیاسی وپناهندگان- گوتنبرگ
جمعه ۱۹مهر ۱۳۹۸ برابر ۱۱ اکتبر ۲۰۱۹با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت