.
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 14 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 26 مهر 1398 ساعت 02:13

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران: گزارشی از تظاهرات علیه یورش ارتش ترکیه به کُردستان سوریه

گزارشی از تظاهرات علیه یورش ارتش ترکیه به کُردستان سوریه در لاهه - هلند

روز شنبه 12 اکتبر 2019 ، در اعتراض به حملات ددمنشانه ارتش ترکیه به کُردستان سوریه تظاهراتی در شهر لاهه در هلند علیه دولت وابسته به امپریالیسم ترکیه برگزار شد. تظاهرکنندگان در مالی فلد (Malieveld) دست به تجمع زده و سپس در داخل شهر مبادرت به راهپیمایی نمودند. در طول راهپیمایی علیه دولت اردوغان و سیاستهای ضد مردمی اش و در حمایت از خلق کُرد سوریه شعار داده و خواهان توقف فوری این یورش جنایتکارانه شدند. با این که تظاهرکنندگان قصد داشتند به سمت سفارت ترکیه راهپیمایی کرده و تجمع پایانی در مقابل این سفارت باشد اما پلیس هلند از حرکت به سمت سفارت ترکیه جلوگیری نمود و تظاهرکنندگان اجبارا در سطح شهر راهپیمایی کرده و پس از یک ساعت و نیم راهپیمایی دو باره به "مالی فلد" باز گشتند و به این ترتیب تظاهرات در ساعت چهار و نیم بعد از ظهر پایان یافت. برخی از شعار هایی که در این تظاهرات فریاد زده شد چنین بود: "اردوغان قاتله" ، "اردوغان فاشیسته" ، "اردوغان تروریسته"، "زنده باد مبارزات خلق کُرد". در این تظاهرات هم به هلندی و هم به کُردی شعار داده می شد. در خاتمه این تظاهرات تعدادی از ناسیونالیستهای ترک وابسته به دولت ترکیه تلاش کردند با ایجاد درگیری تظاهرات را به هم بزنند که پلس از حرکت آنها جلوگیری نمود.

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران نیز با شرکت خود در این راهپیمایی همراه با دیگر آزادیخواهانی که در این حرکت شرکت نموده بودند ، مخالفتشان را با سیاستهای امپریالیسم و رژیم مزدورش در ترکیه نشان داده و همبستگی مبارزاتی خود را با خلق ستمدیده کُرد سوریه اعلام نمودند.

مرگ بر امپریالیسم و سگان زنجیریش!

زنده باد خلق رزمنده کُرد که برای آزادی می جنگد!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند

12 اکتبر 2019

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت