.
جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 22 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 26 مهر 1398 ساعت 03:17

سلام زیجی: حربه جدید دولتهای جنایتکار امریکا و ترکیه علیه شهروندان کردستان سوریه را نباید پذیرفت!

"توافق" اعلام شده لحظات پیش بین پنس و اردوغان بر عکس هیاهو و تهدیدهای "تحریم" دولت جنایتکار امریکا علیه دولت فاشیست ترکیه، نه به خاطر توقف "زیاده روی اردوغان در ورود به داخل سوریه و مناطق کردنشین"، که بر سر نحوه ورود وچگونگی تسخیر آن مناطق به واسطه ارتش ترکیه است!

نفس اقدام به عقب نشینی کردن به "نیروهای کرد" در کردستان سوریه روشن بود و هست که پشت پرده مورد توافق همه دولتهای درگیراز امریکا و روسیه تا ایران و سوریه و ترکیه قرار گرفته بود. اما بنظر میرسد اردوغان فاشیست تشنه نسل کشی به نسبت توافقات قبیلیشان مقداری با تعجیل و بدونه "ملاحظه" و با شروع کشتار "مردم بیدفاع" وارد عمل شده طوری که صدای بقیه را هم در آورده است. اعتراض هیچیک از دولتهای نامبرده بر سر اصل تعرض دولت ترکیه نیست بلکه به روش آن اعتراض داشته اند.

نماینده ترامپ اعلام نمود که "ترکیه با یک آتش‌بس پنج روزه موافقت کرده تا نیروهای کرد فرصت عقب‌نشینی از "منطقه امن" مورد نظر ترکیه را داشته باشند. به گفته معاون دونالد ترامپ آمریکا با یگان‌های مدافع خلق، نیروی نظامی اصلی کردها، برای عقب‌نشینی همکاری خواهد کرد".

بدین ترتیب معامله جدید آنها، در ادامه همان استراتژی مورد توافق قبلی، اما اینبار تحت عنوان "آتش بس ٥ روزه"، نه برای پایان دادن به جنگ و مجبور کردن به عقب نشینی و پایان دادن به یورش وحشیانه ارتش ترکیه، نه!، بخاطر این صورت میگیرد که"نیروهای کرد"، با "همکاری امریکا"، باید همه آن مناطقی که اردوغان بطور قلدرمنشانه خواهانش است ترک کنند، تا بدون جنگ همان اهداف کثیف به سر آنجام برسد. این یعنی بزرگترین و آشکارترین کمک علنی تر دولت امریکا به پیشبرد سیاست فاشیستی دولت اسلامی اردوغان!

اما پذیرش این طرح از جانب "یگان‌های مدافع خلق" و کلیه نیروهای حاکم در منطقه به معنی خودکشی آنها، و گویای تداوم و تکرارسیاستهای شناخته شده احزاب بورژوا-ناسیونالیست کورد در هر "چهار پارچه" خواهد بود که متاسفانه شکست و ناکامی آنها و سیاستهای نادرستشان به شکست و ناکامی کل جامعه و مبارزین راه آزادی و برابری در آن مناطق تبدیل گردیده است. سیاست سمی که در میان هله هله های ناسیونالیستی اساسا برای کسب قدرت و یا حفظ قدرتشان همواره به امثال ترامپ و یا یکی از دولتهای جنایتکار ایران، سوریه، ترکیه و عراق متکی بوده اند.

نباید این سیاستها را دنبال کرد. مردم آزادیخواه در مناطق کردنشین آنرا نباید همراهی کنند و بپذیرند و به آن عادی و گذرا برخورد نمایند و به خاطر جنایات و فاشیسم اعمال شده توسط امثال دولت ترکیه متوجه اشتباهات فاحش خود "کوردها" و احزاب دست اندرکار نشوند!.

جامعه ای که با قدرت ملیتانت و انقلابی توده ای خود و با اتکا به حمایت جهان متمدن "غیر کوردها" توانست پوزه یکی از وحشی ترین نیروهای تروریست اسلامی داعشی- اردوغانی را در دوره ای به خاک بمالد، میتواند امروز نیز با اتکا به همان شهروندان و نمایندگی کردن سیاست ملیتانت و متمدن در محل و با اتکا به همان جهانی متمدن و نیروهای چپ و سوسیالیستی و با در پیش گرفتن سیاست و تبلیغات درست، نه شبیه فاشیستی –ناسیونالیستی کوردی و فرقه گرایانه، بلکه با پرچم و سیاست آزادی و برابری و سکولاریسم و سوسیالیسم، از این بحران و نقشه نفرین آمیز دولتهای فاشیست و ضد انسانی خود را با سر افرازی عبور بدهد.

١٧ اکتبر ٢٠١٩

٢٥ مهر ١٣٩٨

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت