.
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 11 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 22 مهر 1398 ساعت 15:59

فایل تصویوری سلام زیجی در باره ضرورت و چگونگی ایجاد واحدهای مقاومت انقلابی

 فایل تصویوری سلام زیجی در  باره ضرورت  و چگونگی ایجاد واحدهای مقاومت انقلابی علیه  جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبگر آن             
 
با تشکر!
دبیرخانه حزب سوسیالیست انقلابی ایران
١٤ اکتبر ٢٠١٩          
                www.simroz.org/index

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت