.
پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 17 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 12 مهر 1398 ساعت 20:06

گفتگوی رادیو پیام کانادا با عمر مینائی،علیرضا نوائی وجوانمیر مرادی

هفت تپه و حافظه تاریخی اعتراضات کارگری

اگفتگوی رادیو پیام کانادا با عمر مینائی،علیرضا نوائی وجوانمیر مرادی درمورد اعتراضات جدید کارگران نیشکر هفت تپه، حمل بنر مسئولان رژیم و درخواست لغو خصوصی سازی.

 در این گفتگو پیشنهاد جوانمیر مرادی درخواست "کار یا بیمه بیکاری" بجای لغو خصوصی سازی بود.

لینک گفتگو:

https://radiopayam.ca/%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%aa%d9%be%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c/

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت