.
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 07 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

یکشنبه, 07 مهر 1398 ساعت 23:25

احضار ۴۰ نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه مطلب ویژه

ما در گزارش قبلی اعلام کردیم که ۲۰ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه احضار شده اند که روز دوشنبه خود را به پلیس اطلاعات  امنیت شوش معرفی کنند.
 
 بر اساس آخرین خبر دریافتی تعداد کارگران احضار شده حدودا ۴۰ نفر می باشد. 
 تمام کارگران احضار شده باید روز دوشنبه ساعت ۱۱ خود را به پلیس اطلاعات  امنیت شوش معرفی کنند.
اسامی تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه  که توسط اطلاعات امنیت شوش احضار شده اند عبارتند از:
 
۱_فریدون هاشمی محمودی۲_محسن حیدری راد۳_جاسم بنی چعب۴_توفیق حیدری الکثیر۵_عظیم کثیر۶_پیمان نوروزی۷_بشیر الکثیر۸_فواد الکثیر۹_موسی الکثیر۱۰_مهدی الکثیر۱۱_احمد الکثیر بدوی۱۲_مهدی صحناوی۱۳_سمسام الکثیر۱۴_حمید چنانی ۱۵_سید قاسم پرواز۱۶_احمد کرد۱۷_هادی مجدیان نسب۱۸_عباس عقابی ۱۹_سید ایوب تفاخی(کشاورزی)۲۰_یعقوب سعدی(زیر بنایی) ۲۱_سید اسماعیل جعاوله(زیر بنایی)۲۲_منصورسعده(کشاورزی)۲۳_عدنان منصوری(تجهیزات)۲۴_حسین حمدانی(تجهیزات)۲۵_یوسف خانه شیر(تجهیزات)
 
۷ مهر ۹۸
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت