.
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 14 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

شنبه, 30 شهریور 1398 ساعت 04:12

ادامه اعتراضات کارگران هپکو و گسترش همبستگی با آنها مطلب ویژه

۲۸ شهریور: ادامه اعتراضات کارگران هپکو و گسترش همبستگی با آنها
راهپیمایی کارگران واگن سازی پارس در حمایت از هیکو
علیرغم یورش وحشیانه روز بیست و پنجم شهریور به صف اعتراض کارگران، اعتراضات کارگران هپکو ادامه دارد. کارگران در دو روز گذشته با جمع شدن در مقابل شرکت اعتراض خود را به سرکوبگریها و به بازداشت همکارانشان اعلام داشته و پیگیر خواستهایشان شدند. ادامه اعتراضات کارگران هپکو و به حرکت درآمدن دیگر کارخانجات شهر در همبستگی با این کارگران فضای شورانگیزی از اتحاد کارگری را در این شهر بوجود آورده است.
 روز ۲۷ شهریور کارگران واگن‌سازی پارس در اعتراض به ضرب و شتم کارگران هپکو و در حمایت از آنان حدود ساعت یک ظهر از محل کارخانه هپکو تا بلوار واگن پارس راهپیمایی کردند. عصر روز قبلش نیز کارگران شیفت شب کارخانه آذرآب به نمایندگی از دیگر همکارانشان به  هپکو رفتند و با نصب بنر و شعار همراهی و هبستگی خود را با آنان اعلام داشتند.
از سوی دیگر تشکلهای مختلف کارگری از جمله سندیکای واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نیشکر هفت تپه و نهادهای مختلف در تلگرام در بیانیه هایی جداگانه با تاکید بر اعتراض سراسری این سرکوبگری ها را محکوم کرده اند. همچنین گروههای  ۱۹ اسفند، اتحاد بازنشستگان ایران، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد کارگر و معلم در این رابطه بیانیه مشترکی داده و به یورش وحشیانه رژیم به کارگران هپکو و بازداشت تعدادی از کارگران این کارخانه اعتراض خود را  اعلام کردند. در بخشی از این بیانیه چنین آمده اند. "ما کارگران، معلمان، بازنشستگان ، دانشجویان، بیکاران و سایر اقشاری که منفعتی در ادامه این وضعیت فلاکتبار ندارند در این صف آرائی بین صاحبان قدرت و ثروت علیه کارگران شرکت هپکو، کنار این کارگران معترض و مطالبات حق طلبانه اشان ایستاده و این تهاجم وحشیانه به این کارگران را بشدت محکوم میکنیم و خواهان پیگیری حقوقی علنی و تنظیم کیفر خواست علیه رفتار پلیس و آمران پشت پرده آن و جبران خسارت به مصدومین و آزادی فوری و بیقیدو شرط بازداشت شدگان هستیم.
اعتراضات کارگران هپکو و در کنار آن آذر آب و واگن سازی پارس و همبستگی های کارگری یک اتفاق مهم در شرایط سیاسی امروز و یک پاسخ درخور به سرکوبگریهای حکومت است. با گسترش اعتراضات سراسری این همبستگی ها را باید گسترده تر کرد. بنا بر گزارشها امروز  ۲۸ شهریور تعدادی از کارگران آذرآب بعد از حمایت از کارگران هپکو احضار و تهدید شده‌اند.
 در دل چنین کشاکشی است که اعتراضات کارگران هپکو و در کنار آن آذر آب ادامه دارد و زمزمه های اعتراض در میان کارگران دیگر کارخانجات در این شهر از جمله در کارخانجات آوانگان و آلومنیوم بالاست. دستمزدهای به سرقت رفته و دزدی های پشت پرده و به بحران کشیده شدن کارخانجات و بیکارشدن کارگران از کار محور مشترک اعتراضات همه این کارگران است. کارگران هپکو پنج ماه است که مزدشان پرداخت نشده است. در حالیکه فضای شهر اراک امنیتی شده است، کارگران در کنار هم ایستاده اند و به سرکوبگری های حکومت اعتراض دارند و همبستگی ها گسترش می یابد.  
تا کنون فقط بیست و هشت  نفر از بازداشت شدگان هپکوآنهم با قید وثیقه آزاد شدند، هشت نفر دیگر همچنان در بازداشت بسر میبرند. تمامی بازداشت شدگان باید فورا و بدون قید و شرط و وثیقه آزاد شوند. ادامه بازداشت کارگران هپکو و احضار و تهدید کارگران آذرآب باید با اعتراضی سراسری پاسخ گیرد.  باید امنیت شغلی و تامین زندگی کارگران هپکو، آذر آب و کارگرانی که زندگی و معیشتشان چنین در چنگال بساط دزدسالاری حاکم دارد له میشود،  تضمین شود و دستمزدهای به سرقت رفته کارگران فورا پرداخت شود.  
حزب کمونیست کارگری به کارگران آذرآب و واگن سازی پارس درود میفرستد و بر گسترش همبستگی سراسری کارگری با مبارزات کارگران هپکو تاکید میکند. ما مردم اراک را به حمایت وسیع از مبارزات کارگران هپکو و در کنار آن آذرآب و آوانگان فرامیخوانیم. حضور فعال خانواده ها در این اعتراضات بسیار مهم و ضروری است.
پیش بسوی اعتصابات سراسری
پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۸شهریور ٩٨،  ۱۹سپتامبر  ٢٠١٩

کارگران هپکو در مقابل زندان اراک تجمع کردند
امروز ۲۸ شهریور جمعی از کارگران کارخانه هپکو در اعتراض به بازداشت همکاران‌شان در مقابل زندان تجمع کردند.
علیرغم حمله وحشیانه نیروهای سرکوب حکومت به کارگران هپکو، مجروح کردن و دستگیری دهها نفر از آنان، کارگران هپکو هر روز به تجمعات خود  ادامه داده و خواهان پاسخگویی حکومت به خواست های خود هستند. امروز در ادامه تجمعات اعتراضی در مقابل کارخانه، جمعی از کارگران هپکو در مقابل زندان اراک دست به تجمع زدند و خواهان آزادی فوری همکاران زندانی خود شدند. خواست آزادی همکاران بازداشتی فوری ترین خواست کارگران است.
تا کنون ۲۱ نفر از کارگران بازداشتی آزاد شده اند اما هشت نفر آنان همچنان در بازداشت بسر میبرند. در روزهای گذشته کارگران آذرآب در همبستگی با کارگران هپکو دست به تجمع زدند و کارگران واگن پارس با راهپیمایی در شهر همبستگی خود را با آنان نشان دادند. فضایی از همبستگی در میان کارگران سایر مراکز کارگری در اراک نیز شکل گرفته است.
تمامی کارگران بازداشتی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. پرونده های امنیتی تشکیل شده برای کارگران هپکو و کارگران آذرآب که در کنار هپکو ایستاده و همراه آنها هستند، باید بسته و احضارها و تهدید ها متوقف گردد. کارگران هپکو در مقابل سرکوبگریهای حکومت ایستاده و حق و حقوقشان را طلب میکنند. باید در سراسر کشور موجی از همبستگی با کارگران هپکو به راه انداخت. باید خانواده های کارگری به میدان بیایند. جوانان و مردم زحمتکش اراک باید دست به تجمعات اعتراضی بزنند و حمایت قاطع خود را از کارگران هپکو اعلام کنند. باید با همبستگی هرچه وسیعتر مفتخوران حاکم را وادار کرد فورا به خواست های کارگران رسیدگی کنند. باید حکومت سرکوبگر اسلامی را چنان تحت فشار قرار داد که دیگر جرات نکنند دست به گستاخی علیه کارگران بزنند. آنچه در اراک میگذرد جلوه ای از اتحاد و همبستگی است که در سراسر کشور علیه بساط دزدسالار اسلامی شکل گرفته است و باید با تمام قوا آنرا تقویت کرد.
پیش بسوی اعتصابات سراسری
پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۸ شهریور ۱۳۹۸،  ۱۹سپتامبر ٢٠١٩


کارگران آذرآب با حضور در هپکو با کارگران این کارخانه
اعلام همبستگی کردند
عصر ۲٦شهریور یک روز پس از یورش وحشیانه گارد ویژه حکومت اسلامی به صف کارگران هپکو، کارگران شیفت شب آذرآب به نشانه اعلام همبستگی به دیدار کارگران هپکو رفتند و ساعتی در کنار آنان ماندند و پشتیبانی خود را از خواستها و مبارزات آنها ابراز کردند. کارگران هپکو صبح این روز علیرغم حمله نیروهای انتظامی در روز قبل از آن و در اعتراض به این تهاجم، به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند و در محل شرکت جمع شدند و بر آزادی همکاران دستگیر شده خود تاکید کردند.
حضور کارگران آذرآب در هپکو و اعلام همبستگی با کارگران این کارخانه یک حرکت مهم و یکی از لحظات شورانگیز مبارزات کارگران را رقم زد. کارگران آذر آب قبلا نیز در سیزدهم شهریور با مارش زیبای خود در وسط شهر و سر دادن سرود  "زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، جان فدا میکنیم در ره آزادگی" سرودی که اول بار توسط کارگران هپکو خوانده شده بود، هماهنگی و همبستگی مبارزات خود با کارگران هپکو را بازتاب دادند و بعلاوه در یک حرکت جمعی پلاکاردهایی در حمایت از کارگران هپکو را در دست گرفتند و شعار "زنده باد هپکو، پاینده هپکو، برقرار هپکو" را سر دادند.
همبستگی و پشیتبانی بخشهای مختلف کارگران از مبارزات و خواستهای یکدیگر برای تقویت و پیشروی مبارزات در مقابل حکومت اسلامی و کارفرمایان بسیار مهم است و این همبستگی های طبقاتی را باید هرچه بیشتر گسترش داد.
صف اعتراضی کارگران هپکو در روز ۲۵ شهریور با یورش وحشیانه گارد وِیژه جمهوری اسلامی مواجه شد و شماری از کارگران زخمی شدند و تعدادی نیز دستگیر شدند. این تهاجم وحشیانه با اعتراضات وسیعی در ایران و در سطح جهان مواجه گردید. از جمله علاوه بر بلند شدن زمزمه های اعتراض در دیگر مراکز کارگری در شهر اراک این خبر بازتاب سراسری داشته و مقامات حکومتی سراسیمه در جستجوی سر هم بندی ماجرا و تعیین مالکیت جدید برای  هپکو و اقداماتی از این دست هستند.   تا کنون تشکلهای مختلف کارگری همچون سندیکای نیشکر هفت تپه، سندیکای واحد و اتحاد سراسری بازنشستگان طی بیانیه هایی ضمن محکوم کردن حمله به کارگران همبستگی خود را با کارگران هپکو اعلام کرده اند و خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان شده اند.
بنا به خبری که هم اکنون بدست ما رسید از حدود ۲۸ کارگر دستگیر شده هپکو سه نفر آنان دیروز بعد از ظهر به قید وثیقه ۲۵٠میلیون تومانی آزاد شدند. برای بقیه کارگران بازداشت شده فیش‌های حقوقی کارگران هپکو برای ضمانت آزادی همکاران‌شان ارائه شده است. کارگران بازداشتی باید بدون وثیقه و بدون قید و شرط آزاد شوند و پرونده های امنیتی آنها بسته شود.
حزب کمونیست کارگری قاطعانه از مبارزات کارگران هپکو و آذرآب حمایت و پشتیبانی میکند و همه کارگران و مردم در سراسر ایران را به حمایت از این کارگران فرا میخواند. ما بویژه مردم شهر اراک و کارگران در کارخانجات دیگر این شهر را به حمایت و همبستگی فعال با مبارزات کارگران هپکو و آذرآب فرا میخوانیم. شرکت وسیع خانواده های کارگری در مبارزات بسیار مهم است.
پیش بسوی اعتصابات سراسری
پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۷شهریور ٩٨،  ۱۸سپتامبر  ٢٠١٩


یورش نیروهای گارد ویژه به کارگران هپکو را محکوم میکنیم
کارگران هپکو امروز هم تجمع کردند
امروز ۲٦شهریورکارگران هپکو علیرغم حمله وحشیانه روز گذشته به صفوفشان، مجددا مقابل شرکت هپکو تجمع کردند.  کارگران هپکو روز گذشته برای دومین روز بعد از اتمام اولتیماتوم ده روزه ای که داده بودند، به خیابان آمدند. در این روز این کارگران در وسط شهر راهپیمایی کردند، به نشانه اعتراض مسیر قطار شمال به جنوب را بستند و با نشستن بر روی ریل قطار در زیر پل و شعار دادن  منتظر حضور استاندار و پاسخگویی وی شدند. تجمع روز گذشته کارگران هپکو با حمله گارد ویژه مواجه شد و به درگیری با نیروهای سرکوبگر حامی سرمایه داران دزد و چپاولگر تبدیل شد. در جریان حمله وحشیانه نیروی های گارد ویژه به صف اعتراض کارگران بیش از ۱۵ کارگر دچار جراحات شدید و یا سطحی شده‌اند که تعدادی از آنان به بیمارستان منتقل شده‌اند. بعلاوه تعدادی نیز بازداشت شده اند که شمار دقیق آنها هنوز روشن نیست اما از ارقامی بین ۲۸  تا٣٠   نفر خبر داده میشود.
در تجمع دیروز یکی از کارگران هپکو طی سخنانی از اینکه در پنج سال گذشته همه راه ها را رفته اند و فقط یک مشت دروغ تحویلشان داده اند و تنها راه باقیمانده برای آنها تجمع و اعتراض است، و از اینکه این مشکلات در کشور گریبان گیر کارگر است و در آینده های نه چندان دور گریبان خیلی ها را میگیرد، سخن گفت. با این سخنان او انتظارش را از حمایت مردم از اعتراضات هپکو اعلام داشت. اعتراض کارگران  هپکو به تعویق پرداخت ۵ ماه مزد، به دزدی های پشت پرده و به تعطیلی کشیده شدن کارخانه و بیکار شدن از کار و بی تامینی است. تجمع امروز  کارگران هپکو در اعتراض به حمله گارد ویژه به صف اعتراضشان و در اعتراض به دستگیریها با خواست آزادی فوری همه دستگیر شدگان و نیز پیگیری خواستهایشان صورت گرفت.
حزب کمونیست کارگری حمله وحشیانه به اعتراض بحق کارگران هپکو را شدیدا محکوم میکند. حکومت اسلامی با حمله به صف کارگرانی که حقوق انسانی و حقه خود را طلب میکنند، یک بار دیگر همدستی خود را با دزدان و چپاولگران در برابر چشم همه مردم نشان میدهد و نفرت و انزجار همه کارگران و مردم را بیش  از پیش علیه خود بر می انگیزد. با این تعرضات و وحشی گریها کارگران دست از دفاع از زندگی و معیشت خود بر نخواهند داشت بلکه بدون شک مصمم تر میشوند که خود را از شر حکومت اسلامی سرمایه داران خلاص کنند.
جمهوری اسلامی در هراس از گسترش اعتراض کارگران هپکو و به حرکت درآمدن شهر اراک که در آن کارخانجات کوچک و بزرگ بسیاری از جمله آذرآب و آوانگان و آلومنیوم با معضلات مشترکی روبرویند، چنین وحشیانه صف کارگرن را مورد حمله قرار داده است. این گستاخی رژیم باید با اعلام همبستگی گسترده کارگری در شهر اراک و از سوی همه مراکز کارگری پاسخ گیرد.  ما از همه مردم شهر اراک و از همه کارگران و تشکلهای کارگری میخواهیم که حمله وحشیانه به کارگران هپکو را محکوم کنند و از خواستهای کارگران هپکو فعالانه پشتیانی نمایند.  
پیش بسوی اعتصابات سراسری
پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۶  شهریور ٩٨،  ۱۷  سپتامبر  ٢٠١٩

۲۸ شهریور: ادامه اعتراضات کارگران هپکو و گسترش همبستگی با آنها
راهپیمایی کارگران آوانگان اراک در حمایت از هیکو
علیرغم یورش وحشیانه روز بیست و پنجم شهریور به صف اعتراض کارگران، اعتراضات کارگران هپکو ادامه دارد. کارگران در دو روز گذشته با جمع شدن در مقابل شرکت اعتراض خود را به سرکوبگریها و به بازداشت همکارانشان اعلام داشته و پیگیر خواستهایشان شدند. ادامه اعتراضات کارگران هپکو و به حرکت درآمدن دیگر کارخانجات شهر در همبستگی با این کارگران فضای شورانگیزی از اتحاد کارگری را در این شهر بوجود آورده است.
روز ۲۷ شهریور کارگران واگن‌سازی پارس در اعتراض به ضرب و شتم کارگران هپکو و در حمایت از آنان حدود ساعت یک ظهر از محل کارخانه هپکو تا بلوار واگن پارس راهپیمایی کردند. عصر روز قبلش نیز کارگران شیفت شب کارخانه آذرآب به نمایندگی از دیگر همکارانشان به  هپکو رفتند و با نصب بنر و شعار همراهی و هبستگی خود را با آنان اعلام داشتند.
از سوی دیگر تشکلهای مختلف کارگری از جمله سندیکای واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نیشکر هفت تپه و نهادهای مختلف در تلگرام در بیانیه هایی جداگانه با تاکید بر اعتراض سراسری این سرکوبگری ها را محکوم کرده اند. همچنین گروههای  ۱۹ اسفند، اتحاد بازنشستگان ایران، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد کارگر و معلم در این رابطه بیانیه مشترکی داده و به یورش وحشیانه رژیم به کارگران هپکو و بازداشت تعدادی از کارگران این کارخانه اعتراض خود را  اعلام کردند. در بخشی از این بیانیه چنین آمده اند. "ما کارگران، معلمان، بازنشستگان ، دانشجویان، بیکاران و سایر اقشاری که منفعتی در ادامه این وضعیت فلاکتبار ندارند در این صف آرائی بین صاحبان قدرت و ثروت علیه کارگران شرکت هپکو، کنار این کارگران معترض و مطالبات حق طلبانه اشان ایستاده و این تهاجم وحشیانه به این کارگران را بشدت محکوم میکنیم و خواهان پیگیری حقوقی علنی و تنظیم کیفر خواست علیه رفتار پلیس و آمران پشت پرده آن و جبران خسارت به مصدومین و آزادی فوری و بیقیدو شرط بازداشت شدگان هستیم.
اعتراضات کارگران هپکو و در کنار آن آذر آب و آوانگان و همبستگی های کارگری یک اتفاق مهم در شرایط سیاسی امروز و یک پاسخ درخور به سرکوبگریهای حکومت است. با گسترش اعتراضات سراسری این همبستگی ها را باید گسترده تر کرد. بنا بر گزارشها امروز  ۲۸ شهریور تعدادی از کارگران آذرآب بعد از حمایت از کارگران هپکو احضار و تهدید شده‌اند.
در دل چنین کشاکشی است که اعتراضات کارگران هپکو و در کنار آن آذر آب ادامه دارد و زمزمه های اعتراض در میان کارگران دیگر کارخانجات در این شهر از جمله در کارخانجات آوانگان و آلومنیوم بالاست. دستمزدهای به سرقت رفته و دزدی های پشت پرده و به بحران کشیده شدن کارخانجات و بیکارشدن کارگران از کار محور مشترک اعتراضات همه این کارگران است. کارگران هپکو پنج ماه است که مزدشان پرداخت نشده است. در حالیکه فضای شهر اراک امنیتی شده است، کارگران در کنار هم ایستاده اند و به سرکوبگری های حکومت اعتراض دارند و همبستگی ها گسترش می یابد.
تا کنون فقط سه نفر از بازداشت شدگان هپکوآنهم با قید وثیقه آزاد شدند، تمامی بازداشت شدگان باید فورا و بدون قید و شرط و وثیقه آزاد شوند. ادامه بازداشت کارگران هپکو و احضار و تهدید کارگران آذرآب باید با اعتراضی سراسری پاسخ گیرد.  باید امنیت شغلی و تامین زندگی کارگران هپکو، آذر آب و کارگرانی که زندگی و معیشتشان چنین در چنگال بساط دزدسالاری حاکم دارد له میشود،  تضمین شود و دستمزدهای به سرقت رفته کارگران فورا پرداخت شود.  
حزب کمونیست کارگری به کارگران آذرآب و آوانگان اراک درود میفرستد و بر گسترش همبستگی سراسری کارگری با مبارزات کارگران هپکو تاکید میکند. ما مردم اراک را به حمایت وسیع از مبارزات کارگران هپکو و در کنار آن آذرآب و آوانگان فرامیخوانیم. حضور فعال خانواده ها در این اعتراضات بسیار مهم و ضروری است.
پیش بسوی اعتصابات سراسری
پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۸شهریور ٩٨،  ۱۹سپتامبر  ٢٠١٩

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت