.
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 07 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 24 شهریور 1398 ساعت 21:09

عباس گویا: كارگران! تخفیف مجازات توی سر جمهوری اسلامی بخورد

 سپتامبر 2019

 به یاد داشته باشیم كه جمهوری اسلامی عدد و رقم مجازات و محاكمه حالیش نیست. آنها تك تك فعالین كارگری را هر سال یا هر موقع كه میلشان كشید با یا بدون بهانه دستگیر میكنند. مگر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را بهمین شكل، بدون هیچ دلیلی برای بار دوم دستگیر نكردند؟ از كارگران وثیقه سنگین میگیرند، رقمی بالغ بر 50 تا 110 سال حداقل دستمزد. آنها را تا مدتها پس از ختم احكام جزائی كه خودشان صادر كرده اند در زندان نگه میدارند، شكنجه  شان میكنند، به اعتراف تلویزیونی وادار میكنند، مجبورشان میكنند نامه "التماسی" بنویسند، خودكشی شان میدهند و ... جمهوری اسلامی شاید فعالین كارگری را تیرباران نكند اما آنها را بمعنای واقعی كلمه زجر كش میكند، بماند كه برخی از آنها را نیز رسما در زندان میكشند. چرندِ تخفیف مجازات توی سر جمهوری اسلامی بخورد، چنین چیزی وجود ندارد. صورتمسئله اساسا قضائی نیست كه حال مجازاتی را الزامی كرده باشد. آخر چه جرمی، چه خلافی، چه مجازاتی؟ مسئله در اصل و اساسش سركوب كارگر است و جمهوری اسلامی هیچ مرزی برای سركوب قائل نیست.

 كاركرد انتشار نامه منتسب به سه فعال كارگری خاك پاشیدن به چشم ما بود. ما پس از انتشار آن نامه بجای محاكمه جمهوری اسلامی مشغول محاكمه رهبران كارگری شدیم! نباید تدافعی برخورد كنیم كه اتفاقا برعكس، لازم است خواستهائی نظیر این را مطرح كرد:

 1) فعالین جنبش كارگری بویژه فعالین نیشكر هفت تپه باید بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد شوند.

2) جمهوری اسلامی باید رسما و علنا و وسیعا از تك تك زندانیان عذرخواهی كند.

3)  جمهوری اسلامی موظف است بابت هر روز زندانی كردن فعالین كارگری مبلغ دویست و چهل میلیون تومان خسارت به هر زندانی پرداخت كند.

4) جمهوری اسلامی باید با به وثیقه گذاشتن در آمد یكدهه نفت، كه تنها توسط شورای كارگران قابل نقد شدن باشد، تعهد كند كه از این پس فعالین كارگری آزاد شده را تحت هیچ شرایطی بخاطر فعالیتهای شان تحت تعقیب قرار ندهد.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت