.
جمعه ۲۹ شهريور ۱۳۹۸.
امروز:
Sep 20 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 18 شهریور 1398 ساعت 02:12

رحمان حسین زاده: جمهوری اسلامی کورخوانده است!

احکام سنگین صادر شده علیه مبارزین جسور جنبش کارگری، علیه بازداشتی های هفت تپه، نشانه قدرت جمهوری اسلامی نیست، بلکه عجز و ناتوانی و ترس است. مواجهه جسورانه اسماعیل بخشی با شعر پرصلابتش و امیر حسین محمدی فرد با پیام پرامیدش در تقابل با این احکام گستاخانه در همان قدم اول بی وزنی و پوکی چنین احکام و صادر کنندگانش را برملا کرده است. همگان و سران جمهوری اسلامی هم خوب میدانند، نظامشان آنقدر عمر نخواهد کرد تا احکام ۱۸ ساله و ۱۴ ساله علیه پیشروان جنبش کارگری و اعتراضی را به سرانجام برسانند. با قدرت به میدان آمده جنبش کارگری و توده ای بسیار زودتر از تصورشان به سلطه ننگین شان پایان میدهیم. دربهای زندانها را در هم می شکنیم و گروگانهایمان را آزاد ودر آغوش میکشیم. این احکام جنایتکارانه بیشک عزم و اراده جنبشمان را برای به زیر کشیدن کل بساط سراپا جنایت جمهوری اسلامی محکمتر میکند. به قول امیر حسین محمدی فرد "این بی عدالتی و احکام ضد انسانی بی پاسخ نخواهد ماند". جمهوری اسلامی کور خوانده است.

درود بر اسماعیل بخشی و امیر حسین محمدی فرد و همرزمان استوارشان!

رحمان حسین زاده

۱۶ شهریور ۹۸

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت