.
جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 13 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 06 شهریور 1398 ساعت 03:16

اخبار و گزارشات کارگری 5/4 شهریور ماه

اخبار و گزارشات کارگری 5 شهریور ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند

- تجمع کارگران کارخانه هپکو درمسیر راه آهن شمال جنوب برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به بلاتکلیفی شعلی ومعیشتی

- زنده باد همبستگی کارگران:

1-اعتصاب وتجمع کارگران پتروشیمی فارابی دراعتراض به اخراج همکاران ،عدم ایجاد نظام هماهنگ پرداختها واجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل

2- اعتصاب کارگران کارخانه آلومینیوم کاوه خوزستان در اعتراض به جمعی از همکارانشان

- تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات آذربایجان شرقی نسبت به اعدم اجرای کامل دستورالعمل‌ها و مقررات استخدامی وپرداخت نشدن مطالبات

- گزارشی ازتجمع سه شنبه 5شهریور باز نشستکان مقابل نهاد ریاست جمهوری

- یکی از رانندگان شرکت واحد در حین انجام کار توسط پلیس ضرب و شتم و بازداشت شد

- آزادی رهام یگانه،فرید لطف آبادی وهیراد پیربداقی از زندان اوین

- بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی7 کارگر کارخانه اسوه ایران یکساله شد

- کارخانه گل‌بن سام تعطیل وکارگرانش به مرخصی اجباری اعزام شدند

- تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران نسبت به عدم تحویل زمین‌های خریداری شده مقابل وزارت کار

- جان باختن یک کارگر جوان دربابلسربراثر سقوط از ارتفاع

*تجمع کارگران کارخانه هپکو درمسیر راه آهن شمال جنوب برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به بلاتکلیفی شعلی ومعیشتی

صبح روز سه شنبه 5شهریور، کارگران کارخانه هپکو برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به بلاتکلیفی شعلی ومعیشتی و بنمایش گذاشتن عزم راسخشان برای احقاق حقوق برحقشان دست به تجمع درمسیر راه آهن شمال جنوب در اراک زدند.

C:\Users\Kevin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg

C:\Users\Kevin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg

C:\Users\Kevin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg

C:\Users\Kevin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.jpg

C:\Users\Kevin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.jpg

*زنده باد همبستگی کارگران:

1-اعتصاب وتجمع کارگران پتروشیمی فارابی دراعتراض به اخراج همکاران ،عدم ایجاد نظام هماهنگ پرداختها واجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل

روز سه شنبه 5شهریور، کارگران پتروشیمی فارابی برای اعتراض به اخراج همکاران ،عدم ایجاد نظام هماهنگ پرداختها واجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل دست از کارکشیدند ودراین واحد تولیدی تجمع کردند.

C:\Users\Kevin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image011.jpg

کارگران معترض به خبرنگار رسانه ای گفتند:مدیران شرکت به وعده های خود و همچنین تصمیمات اتخاذ شده در سال گذشته با محوریت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مبنی بر ایجاد نظام هماهنگ پرداختها و همچنین اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، عمل ننموده اند.

تجمع کنندگان همچنین خواهان برگشت بکار کارگران اخراجی این شرکت که با اتهاماتی ثابت نشده از ابتدای سال جاری اخراج شده اند، هستند.

لازم به ذکر است، علیرغم تصمیمات کمیسیون کارگری فرمانداری شهرستان ماهشهر شرکت مذکور از بازگشت بکار 12کارگراخراجی این شرکت، سر باز می زند.

2- اعتصاب کارگران کارخانه آلومینیوم کاوه خوزستان در اعتراض به جمعی از همکارانشان

کارگران کارخانه آلومینیوم کاوه خوزستان زیرمجموعه شرکت گسترش صنایع معدنی و فلزی کاوه پارس(هلدینگ صنایع معدنی بنیاد مستضعفان)واقع در مسجد سلیمان در اعتراض به جمعی از همکارانشان در اعتصاب بسر می برند.

به گزارش 4شهریوریک منبع خبری محلی،بدلیل اخراج نیرو های آزمونی و جذب نیرو های فامیلی در شرکت آلو منیوم مسجد سلیمان،باقی مانده کارگران اعتصاب کرده اند.

شرکت آلومینیوم مسجد سلیمان که دو سال پیش در تاریخ 6/6/96 از طریق آزمون اقدام به جذب نیرو کرده بود، این اواخر نسبت به اخراج همان نیروهای آزمونی خود اقدام کرده است و به جای آنها مدیران به جذب نیروهای دلخواه خود مشغول هستند.

و با توجه به اینکه در چند روز اخیر همه نیروها دست به اعتصابی دست جمعی زده اند کسی جوابگوی این سوء مدیریت صحیح نمی باشد.

*تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات آذربایجان شرقی نسبت به اعدم اجرای کامل دستورالعمل‌ها و مقررات استخدامی وپرداخت نشدن مطالبات

صبح روز سه شنبه 5شهریور، بازنشستگان مخابرات استان آذربایجان شرقی برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به اعدم اجرای کامل دستورالعمل‌ها و مقررات استخدامی وپرداخت نشدن مطالبات مقابل مقابل اداره مرکزی مخابرات این استان تجمع کردند.

تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند: ما خواستار اجرای کامل و دقیقِ دستورالعمل‌های استخدام سال 89 و همچنین پرداخت مطالبات معوق خود هستیم.

آنها با بیان اینکه تعداد بازنشستگان مخابرات آذربایجان شرقی حدود 500 نفر است، افزودند: از مسئولان می‌خواهیم همه دستورالعمل‌ها و مقررات را اجرا کنند.

*گزارشی ازتجمع سه شنبه 5شهریور باز نشستکان مقابل نهاد ریاست جمهوری

ماباز نشستگان ایران ،درپی عدم رسیدن بمطا لبات خودامروز ،با عزمی راسخ وبا اتحاد،وهبستکی در مقابل ،نهاد ریاست جمهوری ودر کنار هم برای ،احقاق حقوق خود حضور پیدا ،کردیم.

C:\Users\Kevin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image013.jpg

ابتدا در ساعت 11یکی از بازنشستگان،علت حضور باز نشستگان را که همانا از بین رفتن صندوق ها وچپاول آنها و بیمه های نا کار آمد ورفتن بیمه ها بسمت خصوصی سازی وعدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وچرا ساز مان بازنشستگی به صندوق بازنشستگی تبدیل گردید وحقو قهای زیر خط فقر وگرانی وتورم وخصوصی سازی مراکز درمان ومراکز آموزش و مراگز تولید ومحیط زیست منهدم شده ،سخنرانی نمود و روحانی را موردخطاب قرارداد که برای برون رفت از بخشی از معظلات باز نشستگان نیاز به متمم بود جه 98میباشد ودرادامه بیا ن داشت،ایران کشور ما ملک مشاع 80ملیون نفر است،نه ملک مفروض عد ه ای انگشت شماروبا شعار تا حق خودنگیریم/از پای نمی نشینیم سخنان خود را بپا یان رسانید وشعا رها شروع گردید.

- حقو قهای نجومی /فلاکت عمومی

- گرانی ،تورم /جواب بده روحا نی

- خصوص سازی/ملغا ءباید گردد

- متمم بودجه،متمم بودجه/اجراباید گردد

- فریاد ،فریاد/ازاین همه بیداد

- مجلس خیانت میکند/مجلس حمایت میکند

- تا حق خود نگیریم/از پای نمی نشینیم

وده ها شعار دیگر وسپس سخنرانان دیگر در مورد مطالبان صنفی وعمومی مفصلابه سخنرانی پرداختند.

در ساعت 12 قطنامه خوانده شد وسپس با سردادن شعارهایی چون:

- متمم بودجه ،متمم بودجه/اجرا باید گردد

مشکل ما حل نشه/بزودی بر میگردیم

بسمت میدان پاستور راهپیما ئی را شروع وادامه دادیم.

*یکی از رانندگان شرکت واحد در حین انجام کار توسط پلیس ضرب و شتم و بازداشت شد

آقای زین العابدین معینی راننده خط ۷ بی آر تی، صبح روز یکشنبه سوم شهریور هنگام انجام کار توسط عوامل پلیس راهور ضرب و شتم و بازداشت شد. ایشان ابتدا به کلانتری ۱۰۵ منتقل و سپس با دستور قضایی به زندان فشافویه منتقل شده است.

شرح ماوقع از این قرار است که پلیس برای ممانعت از ورود موتور سوران به خطوط بی آر تی در نقاطی از مسیر موانعی متحرک قرار داده است. هنگام عبور اتوبوس، پلیس می بایست مانع را از مسیر بردارد تا مسیر اتوبوس برای عبور باز باشد. اما پلیس مسیر رو باز نمی کند و از آقای معینی که در مسیر شمال به جنوب در حرکت بود می خواهد با انحراف به چپ از کنار مانع عبور کند. پس از انحراف به چپ شدن آئینه اتوبوس آقای معینی با اتوبوسی که از مسیر جنوب به شمال و از مقابل در حرکت بود برخورد می کند و می شکند. وقتی آقای معینی نسبت به عدم باز کردن مسیر به پلیس اعتراض می کند توسط استور صمد فروغی ضرب و شتم می شود یکی از مسافران نیز که نسبت به عدم باز کردن مسیر توسط پلیس همچنین بازداشت راننده اعتراض کرده بود متاسفانه با دستور سرهنگ حاضر در صحنه بازداشت می شود و همراه آقای معینی در زندان فشافویه زندانی است.

سندیکای کارگران شرکت واحد پیش از این در کانال تلگرامی خود در گزارشی در مورد عدم باز کردن مسیر اتوبوس ها توسط پلیس اطلاع رسانی کرده بود و خواستار رفع مزاحمت پلیس برای رانندگان شده بود ولی متاسفانه مدیریت ناکارآمد شرکت واحد هیچ اقدام موثری در این خصوص انجام نداده است. معلوم نیست در جلسات مشترک پر هزینه مدیریت شرکت واحد با پلیس راهور که به منظور هماهنگی ها برای جابجایی مسافران در کلان شهر تهران برگزار می شود، چرا به مزاحمت های ماموران پلیس راهور برای رانندگان صحبت نمی شود و مشکلات رانندگان همچنان باقی است.

مدیریت ناکارآمد شرکت واحد اتوبوسرانی باید در این مورد پاسخگو باشد.

آقای معینی راننده زحمتکش بازداشتی باید فوری و بی قید و شرط آزاد و از ایشان به شکل موثر دلجویی گردد.

رانندگان نسبت به این بازداشت همکار خود بی تفاوت نخواهند بود و در صورت عدم آزادی همکار خود به اشکال مختلف نظیر کم کردن سرعت خود در مسیر، اعتراض خود را نسبت به بی عملی مدیریت ناکارآمد شرکت واحد همچنین رفتار نامناسب پلیس ابراز خواهند کرد.

راه حل پایان تجاوز به حقوق کارگران در محیط های کار، اتحاد و همبستگی کارکران و اعتراضات سراسری شان است.

*آزادی رهام یگانه،فرید لطف آبادی وهیراد پیربداقی از زندان اوین

عصر روز سه شنبه 5شهریور، رهام یگانه،فرید لطف آبادی وهیراد پیربداقی از بازداشت شدگان روز 12 مرداد98 همزمان با برگزاری دادگاه مرتبطین با اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه،از زندان اوین آزاد شدند.

*بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی7 کارگر کارخانه اسوه ایران یکساله شد

با گذشت یک سال از زمان توقف فعالیت کارخانه اسوه ایران وضعیت شغلی 7 کارگر رسمی باقیمانده این واحد تولیدکننده لوح‌ دیگ‌های بخار و شوفاژ با بیش از 12 ماه حقوق معوقه معلوم نیست.

براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 5شهریور،با توقف فعالیت تولیدی این کارخانه از شهریور ماه سال 97، در حال حاضر 7کارگر رسمی این کارخانه در بلاتکلیفی به سر می‌برند و آنها هنوز بابت 12ماه مزایای مزدی و 26ماه حق بیمه طلبکارند.

بر اساس این گزارش، کارفرمای اسوه ایران در شهریور ماه سال 97 با توقف فعالیت این واحد صنعتی، کارخانه و کارگران را رها کرده و در این بین فقط بخش کمی از مطالبات معوقه آنها را پرداخت کرده است.

کارگران در تشریح جزئیات معوقات بیمه خود گفتند: معوقات بیمه‌ای کارگران اسوه ایران از اردیبهشت ماه سال 96به تاخیر افتاده است.

به گفته این کارگران؛ وضعیت پیش آمده درحالی ادامه دارد که همه 7 کارگر این کارخانه با 25سال سابقه کار مشمول بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور هستند اما چون کارفرما سهم 4 درصدی بیمه آنان را در مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت نمی‌کند؛ امکان بازنشستگی برای آنها وجود ندارد. در عین حال این تعداد کارگر به دلیل بدهی‌های بیمه‌ای کارفرما به تامین اجتماعی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نشده‌اند.

طبق اظهارت کارگران؛ کارفرمای کارخانه اسوه ایران چند سال است حضور فیزیکی در کارخانه ندارد و کارگران بدون پرداخت دستمزد رها شده‌اند.

آنها همچنین اظهار داشتند: اخیرا هم خبر فوت (علی محمد کاشفی) کارفرمای اصلی شرکت را شنیده‌ایم و فرزندان ایشان به عنوان وارث کارخانه هیچ دخالتی در امور شرکت نمی‌کنند.

به نقل از این کارگران گفته می‌شود که آنها هر روز در محل کار خود بدون انجام هیچ کاری حاضر می‌شوند و از این وضعیت که هر روز منتظر پرداخت بخشی از معوقات مزدی خود بمانند، خسته شده‌اند.

به گفته کارگران، وقتی به آنها مزدی داده نمی‌شود آنها ناچار برای تامین معاش خانواده‌های خود در خارج از ساعات کاری به انجام مشاغلی همانند کار در مزارع چغندر، گوجه و خیار و باغات انگور، بادام و مشاغل ساختمانی روی بیاورند.

به گفته کارگران؛ وضعیت کارگران اسوه ایران هر روز بد‌تر می‌شود.

آنها گفتند: باوجود اینکه به اداره کار شکایت کرده‌ایم و گهگاه اخبار مطالبات کارگران این کارخانه در بسیاری از رسانه‌ها منتشر می‌شود اما بعد از گذشت یک سال هنوز مسئولان؛ وضعیت کارخانه را به جهت بی‌اطلاعی؛ پیگیری نمی‌کنند.

*کارخانه گل‌بن سام تعطیل وکارگرانش به مرخصی اجباری اعزام شدند

از 14 مرداد ماه سال جاری، صنایع غذایی گل‌بن سام واقع در شهرک صنعتی شماره 2شهرستان نمین استان اردبیل تعطیل و25کارگرش به مرخصی اجباری فرستاده شدند.

*تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران نسبت به عدم تحویل زمین‌های خریداری شده مقابل وزارت کار

روز سه شنبه 5شهریور، اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران برای اعتراض نسبت به عدم تحویل زمین‌های خریداری شده در فاز 5 هشتگرد، مقابل وزارت کاردرتهران تجمع کردند.

اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهرانبه خبرنگار رسانه ای گفتند: شهرداری هشتگرد بدون توجه به نقشه‌های قدیمی که نحوه تقسیم زمین‌های خریداری شده در فاز 5 هشتگرد را معین می‌کند قصد دارد در منطقه‌ای واقع در اطراف زمین‌ها که در حاشیه یک روخانه تعریف شده است، 38 قطعه زمین را به 1970 نفر اختصاص دهد.

آنها افزودند: قرار است که در این زمین‌ها بلندمرتبه‌سازی شود تا به خریداران زمین، واحدهای آپارتمانی تحویل داده شود.

خریداران زمین با بیان اینکه خواهان آن هستیم که تعاونی مسکن کارگران برق تهران یکبار تکلیف زمین‌ها را مشخص کند، گفتند: تعاونی مکلف به تعهداتش است و نمی‌تواند به خواست شهرداری یا هر نهاد دیگر مواضعش را تغییر دهد.

*جان باختن یک کارگر جوان دربابلسربراثر سقوط از ارتفاع

یک کارگر 24ساله اهل شوشترحین کار در یک ساختمان درحال احداث در بابلسرسقوط کرد و بدلیل شدت جراحات و صدمات وارده در دم جانش را ازدست داد.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

اخبار و گزارشات کارگری 4 شهریور ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند

- ازاعتراضات بازنشستگان چه خبر؟

1- تجمع اعتراضی بازنشستگان در روز 4 شهریور ۹۸ مقابل وزارت کار با موفقیت برگزار شد.

2- گزارشی از تجمع بازنشستگان سراسر ایران1389//6/4 تهران خیابان آزادی روبروی وزارت کار

3- اتحاد پایدار راهگشا است!

4-تجمع بازنشستگان کشوری مقابل وزارت تعاون‌کار/ بیمه جامع و فراگیر را اجرا کنید

5- تجمع فرهنگیان بازنشسته اصفهان در میدان انقلاب

- سومین روز متوالی اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی و وعده های توخالی با تجمع مقابل استانداری

- دومین روز اعتصاب کارگران خدماتی شهرداری سی سخت دراعتراض به عدم پرداخت 8ماه حقوق

- تجمع اعتراضی کارگران پاکبان شهرداری کاشان نسبت به عملکرد شرکت پیمانکاری

- حكم ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق برای سپیده فرهان، بدون تشکیل دادگاه تجدیدنظر عینا تأیید شد

- صدوراحکام برای خفه کردن صدای کارگران معترض مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

- ادامه بی خبری از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی به سگ کشی مقابل شهرداری تهران

- ادامه بلاتکلیفی شعلی ومعیشتی12 کارگراخراجی پتروشیمی فارابی علیرغم وعده و وعیدها

- تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن ایثار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تخلفات قوه مقابل قضائیه

- کشته و زخمی شدن 2کارگردر حادثه سقوط آسانسوردربندرعباس

*ازاعتراضات بازنشستگان چه خبر؟

1- تجمع اعتراضی بازنشستگان در روز 4 شهریور ۹۸ مقابل وزارت کار با موفقیت برگزار شد.

طی فراخوان قبلی تشکل های مستقل بازنشستگان صدها نفر از آنان با تجمع در مقابل وزارت کار در ساعت 10صبح روز چهارم شهریور خواسته های خودرا فریاد زدند.

این تجمع اعتراضی که جهت تحقق مطالبات صنفی برگزار گردید برای چندمین بار در سال جاری بود که با شور وهمبستگی بهتری انجام گرفت‌.

اهمیت این تجمع بیشتر از این لحاظ است که دولت موج جدیدی برای باز داشت وزندانی کردن معترضین وکارگران دریک ماهه اخیر براه انداخته است اما بازنشستگان با علم به این واقعیت امروز اعتراض خودرا رساتر از دوره های قبل فریاد زدند.

بخشی از خواسته های معترضین در شعار های آنان هویدا بود:

اختلاس ها قطع بشه

وضع ما بهتر میشه .

فریاد فریاد

از این همه بیداد .

هزینه ها دلار یه

حقوق ما ریالیه

خط فقر 7 میلیون

حقوق ما 2 میلیون

تامین اجتماعی،مجلس،دولت

بس است فریب ملت .

-معلم زندانی آزاد باید گردد

-حقوق های نجومی،

فلاکت عمومی .

دراین مراسم مقرر گردید که مراسم واعتراض دیگری فردا در روز 5 شهریور در مقابل نهاد ریاست جمهوری (میدان پاستور) برگزار گردد

تجمع اعتراضی بازنشستگان با قرائت قطعنامه ای پیروز مندانه پایان یافت.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران .

۴ شهریور ۹۸

2- گزارشی از تجمع بازنشستگان سراسر ایران1389//6/4 تهران خیابان آزادی روبروی وزارت کار

طبق فراخوان اعتراضی که بازنشستگان در جهت به دست آوردن خواسته های بر حق شان

داده بودند و 34 گروه از سراسر ایران با امضا خود از این تجمع حمایت خودرا اعلام کرده بودند

بیشتر از پانصد نفر صدای حق خواهی سر دادند

امروز فریاد تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم خیابان آزادی را به لرزه در آورد

باز نشستگان خشمگین از مسئولین با شعار مسئول بی کفایت استعفااستعفا خشم خودرا فریاد زدند

تعدادی از شعارها :

معیشت منزلت سلامت  حق مسلم ماست

نیاز ما این زمان معیشت است ودرمان

معلم زندانی آزاد باید گردد

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

تامین اجتماعی مجلس دولت   بس است فریب ملت

حقوق های نجومی فلاکت عمومی

خط فقر 7 میلیون حقوق ما دو میلیون

فریاد فریاد از این همه بیداد

هزینه ها دلاریه حقوق ما ریالیه

وتعداد دیگری شعار خواسته های خودرا فریاد زدند

بازهم کما فی سابق هیچ مسئولی بین باز نشستگان حاضر نشد تاحرف های باز نشستگان را بشنود

بعد از خواندن قطعنامه قرارتجمع بعدی در تاریخ1398/6/5 در خیابان پاستور تهران مقابل نهاد ریاست جمهوری گذاشته شد و حدود ساعت 12تجمع پایان یافت.

برگرفته از شبکه های اجتماعی

3- اتحاد پایدار راهگشا است!

به دعوت بازنشستگان کشوری و حمایت بیش از ٣٢ تشکل بیش از ٥٠٠ نفر از بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی جهت حصول به درمان رایگان، همسازی حقوق ها برای گذران یک زندگی انسانی، نظارت بر صندوق های بازنشستگی توسط صاحبان آنها، شفاف سازی عملکرد صندوق ها راس ساعت ١٠ در مقابل وزارت کار گرد آمدند. بازنشستگان فلزکارمکانیک که از ابتدا در این تظاهرات شرکت کرده بودند همگان با دیگر تشکل ها اقدام به سر دادن شعار و نصب پلاکارد و گفتگو با دیگر بازنشستگان، داشتند. در این تظاهرات نشریه امید که توسط بازنشستگان فلزکارمکانیک منتشر می شود با استقبال بی نظیر بازنشستگان روبرو شد.

حسن موضوع آن بود که هم شعارهای بازنشستگان فلزکارمکانیک و هم شورای بازنشستگان و اتحاد سراسری توسط بازنشستگان فلزکارمکانیک به در ودیوار وزارت کار چسبانده شد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت. سخنرانان همه از معلمان بودند ( آقای نورایی، خانم رضایی و یک خانم دیگر ). سخنرانی خانم رضایی بسیار مورد تشویق حاضران قرار گرفت. نکته جالب آنکه حداقل یک نفر از کارکنان حراست وزارت کار داخل جمعیت آمد و از قطعنامه و شعارها عکس گرفت. بازنشستگان فلزکارمکانیک شعارهای خودشان را به ایشان نشان داده و گفتند عکس بگیرید. او گفت من ماموریت دارم خواسته های شما را به گوش مقامات بالاتر برسانم که مردم با وی وارد گفتگو شدند و آقا گفت: مواضع شما را درک می کنم و شما بازنشستگان آینده ی ما هستید. مراسم بدون درگیری و با خواندن قطعنامه خاتمه یافت.

امیدواریم که این همبستگی گسترش یافته و به اتحاد عملی و فراگیر بازنشستگان فرا روید.

منبع:سایت سندیکای فلزکار و مکانیک

4-تجمع بازنشستگان کشوری مقابل وزارت تعاون‌کار/ بیمه جامع و فراگیر را اجرا کنید

جمعی از بازنشستگان کشوری صبح امروز (۴ شهریور) مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاضر شدند و خواستار اجرای بیمه فراگیر و جامع برای خود شدند.

آنها خواستار برخورداری از بیمه جامع و کامل و فراگیر پیش از درمان، حین درمان و پس از درمان که با توجه به اصلاحیه ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری لازم‌الاجراست، تبدیل صندوق بازنشستگی به سازمان بازنشستگی و اجرای کامل ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن مبتنی بر تعیین حقوق کارمندان و بازنشستگان و مستمری بگیران و موظفین بر اساس شاخص خرید زندگی سالانه و به رسمیت شناخته شدن تشکل مستقل بودند.

این بازنشستگان خواهان اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

5- تجمع فرهنگیان بازنشسته اصفهان در میدان انقلاب

بنا به گزارشات منتشره در شبکه های اجتماعی،روز دوشنبه 4شهریورهمزمان با تجمع بازنشستگان در تهران،تعدادی از فرهنگیان بازنشسته اصفهان دست به تجمع در میدان انقلاب اصفهان زدند.

*سومین روز متوالی اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی و وعده های توخالی با تجمع مقابل استانداری

روز دوشنبه 4شهریورماه ،کارگران کارخانه هپکو در سومین روز متوالی اعتراضشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی و وعده های توخالی دست به تجمع مقابل استانداری استان مرکزی در شهراراک زدند.

C:\Users\Kevin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg

*دومین روز اعتصاب کارگران خدماتی شهرداری سی سخت دراعتراض به عدم پرداخت 8ماه حقوق

روز دوشنبه 4شهریور ماه برای دومین روز متوالی،کارگران خدماتی شهرداری سی سخت مرکز شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد به اعتصابشان در اعتراض به عدم پرداخت 8ماه حقوق ادامه دادند و از جمع آوری زباله های سطح شهر خود داری کردند.

بنابه گزارش یک منبع خبری محلی،روز یکشنبه 3شهریور این کارگران دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرستا دنا زدند.فرماندار دنا در جمع کارگران معترض شهرداری سیسخت حاضرو آنها را دعوت به آرامش و بازگشت به کار کرد.

کارگران خشمگین شهرداری سی سخت درپاسخ گفتند: این وعده ها دیگر برای ما نان نمی شود.

فرمانداردرادامه کارگران را مورد تهدید قرارداد و گفت:ادامه دادن به این وضعیت بی نتیجه است و حتی از لحاظ امنیتی و قانونی برای کارگران مشکل ساز می شود.

C:\Users\Kevin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg

*تجمع اعتراضی کارگران پاکبان شهرداری کاشان نسبت به عملکرد شرکت پیمانکاری

صبح روز دوشنبه 4شهریور، کارگران پاکبان شهرداری کاشان برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عملکرد شرکت پیمانکاری مبنی برعدم پرداخت کامل و بموقع حقوق دست به تجمع مقابل ساختمان شهرداری این شهر زدند.

C:\Users\Kevin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg

*حكم ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق برای سپیده فرهان، بدون تشکیل دادگاه تجدیدنظر عینا تأیید شد

سپیده فرح آباد (فرهان) فارغ التحصیل رشته معماری، در تاریخ ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۶ در جریان اعتراضات در تهران توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان اوین منتقل شد که یک ماه بعد از دستگیری با قید وثیقه آزاد شد.

وی در دادگاه بدوی به اتهام "فعالیت های اخلال‌گرانه علیه نظم عمومی" و "تلاش علیه امنیت ملی" به ۶ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر وی را رد کرد و رسماً حکم وی را تأیید کرد.

منبع:کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور

*صدوراحکام برای خفه کردن صدای کارگران معترض مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

به نقل از فرزانه زیلابی وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه:

شکایت کارفرما (آقای امید اسدبیگی )از تعدادی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ، منتهی به محکومیت کارگران به عنوان اخلال در نظم عمومی گردید.که دیروز به کارگران و وکلاابلاغ شد . به موجب دادنامه ی صادره از سوی قاضی شعبه یکصد و دو دادگاه های کیفری دو شهرستان شوش(آقای حمید سراج الدین) ، کارگران به تحمل هشت ماه حبس و سی ضربه شلاق محکوم گردیدند ، مجازات اعلامی به مدت چهار سال تعلیق می شود.

اسامی آن ها عبارتند از:آقایان حسین انصاری،اسماعیل جعادله،فیصل ثعالبی ،رستم عبدالله زاده ،عادل سماعین،امید آزادی،محمد خنیفر،صاحب ظهیری،عصمت الله کیانی می باشند.

به نظر اینجانب،دادنامه صادره پس از دفاعیات مفصل و مستند ومستدل وکلای پرونده،برخلاف موازین و مقررات قانونی صادر گردیده و متن آن حاکی از آنست که این دادنامه،مصداق مسلم آسمان ریسمان به هم بافتن برای محکوم کردن کارگران و خفه کردن صدای آنها می باشد...

ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض تجدیدنظر خود را نسبت به این رٲی غیرصاٸب ،ثبت خواهیم کرد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

۴ شهریور ۹۸

*ادامه بی خبری از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی به سگ کشی مقابل شهرداری تهران

با گذشت بیش از یک هفته ازیورش نیروهای انتظامی به تجمع حامیان حیوانات در اعتراض به سگ کشی مقابل شهرداری تهران+ بی خبری از آنها ادامه دارد وعلیرغم وعده و وعیدها و شعارهای تبلیغاتی تعدادی از اعضای شورای شهر تهران خبری از آزادیشان در میان نیست.

+صبح روز دوشنبه 28 مرداد،جمعی از حامیان حیوانات در اعتراض به سگ کشی دست به تجمع مقابل شهرداری تهران در خیابان بهشت زدند.

تجمع کنندگان با سخنرانی،سر دادن شعارها   وبرافراشتن پلاکاردهایی با مضامین:«کشتار حیوانات را متوقف کنید»، «دنیا خالی از وفا می‌شود سگ‌ها را نکشید»، « قلبم برای تمام قلب‌های کوچکی که از تپش افتاد »اعتراضشان را بنمایش گذاشتند.

نیروهای انتظامی با باتوم به تجمع کنندگان حمله ورشدند وآنهارا مورد ضرب وشتم قراردادندکه دستکم یکنفر دچار خونریزی از ناحیه سر شد وچند نفر را هم بازداشت کردند.

*ادامه بلاتکلیفی شعلی ومعیشتی12 کارگراخراجی پتروشیمی فارابی علیرغم وعده و وعیدها

علیرغم وعده و وعیدها بلاتکلیفی شعلی ومعیشتی12 کارگر پتروشیمی فارابی با گذشت 5ماه از اخراجشان کماکان ادامه دارد.

این کارگران 4شهریور به خبرنگار رسانه ای گفتند:علیرغم اینکه فرماندار شهرستان ماهشهر با صدور بخشنامه ای، شرکت های منطقه را از اخراج دسته جمعی کارگران منع کرده و وعده برخورد قضایی با ناقضین این تصمیم را داده است، متاسفانه نه برگشت به کار شده‌ایم و نه با فرد اخراج کننده برخوردی شده است.

کارگران همچنین معتقدند برخی از آنان به بهانه اتهاماتی که در هیچ مرجع صالحی طرح و تایید نشده، اخراج شده اند.

*تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن ایثار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تخلفات قوه مقابل قضائیه

روز یکشنبه 3شهریور،جمعی از اعضای تعاونی مسکن ایثار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی برای اعتراض نسبت به تخلفات قوه مقابل قضائیه اجتماع کردند.

یکی از تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفت:برای تسریع رسیدگی به پرونده تخلفات تعاونی مسکن ایثار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردیم.

او با بیان اینکه خواهان اجرای قانون در حوزه مشکلات به وجود آمده ناشی از تخلفات یک عده افراد سودجو در انجام پروژه مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی هستیم، گفت: ۵ سال است (یعنی از سال ۹۳ به این‌سو) به دلیل طولانی شدن روند قانونی‌ پیگیری وضعیت پرونده تخلفات اعضای سابق هیات مدیره تعاونی مسکن ایثار کارکنان جهاد کشاورزی بلاتکلیف و سرگردان شده‌ایم. برابر اسناد معتبری که موجود است اعضای هیات مدیره قبلی در زمان تصدی خود با مجامع صوری و جعل امضای اعضا به مدیریت خود استمرار داده‌اند و به همین لحاظ همه اقدامات ایشان غیرقانونی بوده است.

*کشته و زخمی شدن 2کارگردر حادثه سقوط آسانسوردربندرعباس

صبح روز یکشنبه 3شهریور،بدنبال پاره شدن سیم بکسل وسقوط آسانسوردر ساختمان نیمه کاره واقع در بلوار شهدا بندر عباس دو کارگر کشته و زخمی شدند.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت