.
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 07 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 05 شهریور 1398 ساعت 02:57

اطلاعیه خبری حزب کمونیست کارگری ایران

برگزاری تجمع بزرگ بازنشستگان در تهران و اصفهان

بازنشستگان فردا پنجم شهریور مقابل دفتر روحانی تجمع خواهند کرد

ساعت ده صبح امروز ٤  شهریور بنا بر قراری از قبل اعلام شده شمار زیادی از بازنشستگان مقابل وزارت کار در تهران تجمع کردند. یک اتفاق مهم در برگزاری این تجمع پیوستن ٣٤ تشکل و گروه از سراسر ایران به فراخوان آن و اعلام حمایت و همبستگی آنان بود. این تجمع در اعتراض به فقر و سقوط دائمی سطح معیشت بازنشستگان و  در اعتراض به دزدی ها و حقوق های نجومی و علیه سرکوبگری های حکومت برگزار شد و در مقابل وزارت کار بیش از ۵٠٠ نفر شرکت داشتند. در این تجمع بازنشستگان با شعار هایی چون " تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم"، "مسئول بی کفایت  استعفا، استعفا"، خشم خود را فریاد می زدند. شعارهای دیگر بازنشستگان عبارت بودند از: "معیشت،  منزلت،  سلامت، حق مسلم ماست"، "نیاز ما این زمان معیشت است ودرمان، "معلم زندانی آزاد باید گردد"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "تامین اجتماعی، مجلس،  دولت، بس است فریب ملت"، "حقوق های نجومی، فلاکت عمومی"، "خط فقر ٧ میلیون، حقوق ما دو میلیون"، "فریاد  فریاد از این همه بیداد" "هزینه ها دلاریه، حقوق ما ریالیه"، "بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیزار است"، "سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن"، و..

وجه قابل توجه دیگر تجمع امروز بازنشستگان بنرهای یکدست آنان بود که خواستهای سراسری آنها بر این بنرها نقش بسته بود.  درمیان این بنرها شعار ها و خواستهایی با مضامین زیر توجه های را به خود جلب میکرد:" دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست"، " حق ایجاد تشکل مستقل، تجمع ، اعتصاب و آزادی بیان فارغ از شرایط امنیتی"، "برون رفت از خط فقر ٧ میلیونی و افزایش حقوقها"، "تحصیل رایگان برای همه کودکان"، "درمان رایگان و بیمه کارآمد"، "معلم زندانی آزاد باید گردد"، "نه دزدی، نه ذلت، اینست شعار ملت"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، توجه ها را بخود جلب میکرد.

در آخر بازنشستگان بعد از خواندن قطعنامه ای بر محور خواستهایی که شعارش را فریاد زدند، قرار تجمع بعدی  خود را برای فردا ساعت دوازده ظهر روز پنجم شهریور در خیابان پاستور مقابل دفتر روحانی گذاشتند.

همزمان با تجمع بازنشستگان در تهران، تجمع مشابهی از سوی بازنشستگان در میدان انقلاب اصفهان برگزار شد.

تشکلها و گروههایی که از تجمع امروز بازنشستگان اعلام حمایت کرده بودند، عبارتند از:انجمن صنفی معلمان کرمانشاه، گیلان، اصفهان، مازندران، گروه صنفی بازنشستگان فارس، گروه صنفی بازنشستگان پارک شهر و پارک اندیشه، پیشکسوتان فرهنگی ایران، مجمع فعالان صنفی دولتی، فعالین صنفی البرز، گروه صنفی پیشکسوتان بوشهر ، کانال معلمان عدالتخواه ، گروه بازنشستگان فرهنگی تهران، فعالین صنفی آذربایجان شرقی، کمپین ده هزار نفری پیگیری منطقه جنگی بازنشستگان استان کرمانشاه ، شورای بازنشستگان ایران ، گروه اتحاد بازنشستگان، گروه فرهنگی طبرستان، باز نشستگان بافنده سوزنی، بازنشستگان فلزکارمکانیک، اتحادیه فرهنگیان ودانش آموزان و دانشجویان وباز نشستگان کشور، گروه دانشجویان ودانش آموزان متحد ایران، کار گروه دیدار با نمایندگان کرمانشاه، گروه بازنشستگان علی آباد کتول، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، اتحاد سراسری باز نشستگان ایران، گروه فرهنگیان اصفهان ، گروه تلگرامی ۱۹ اسفند، گروه تلگرامی اتحاد کارگر و معلم، سندیکای هفت تپه ، نواندیشان توانمندایران، فرهنگیان آگاه ایران، فعالین صنفی فارس، کانون صنفی معلمان تهران، و گروه صنفی چالش معلمان. شورای‌‌هماهنگی‌ تشکلهای ‌صنفی‌ فرهنگیان‌ نیز از تجمع ۴شهریور ماه بازنشستگان اعلام حمایت کرده و از تمام معلمان خواستار شرکت گسترده در آن شده بودند. 

چنین سطحی از اعلام همبستگی مبارزات با فراخوان بازنشستگان بستر مناسبی برای برپایی تجمعات بزرگ مبارزاتی بر سر خواستهای مشترک و رفتن بسوی اعتصابات سراسری است. حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت قاطع از خواستها و مبارزات بازنشستگان همگان را به حمایت وسیع از فراخوان آنان به تجمع برای فردا پنجم شهریور ماه در مقابل دفتر روحانی فرا میخواند. 

پیش بسوی اعتصابات کارگری

حزب کمونیست کارگری ایران

٤  شهریور ۱۳۹۸، ۲۶  اوت ۲۰۱۹

 

اطلاعیه خبری:

ادامه اعتراضات کارگران هپکو و تجمع کارگران شهرداری کاشان

تجمع اعتراضی کارگران هپکو مقابل استانداری

روز ۴ شهریور کارگران هپکو در اراک در اعتراض به وضعیت بحرانی این کارخانه و نداشتن امنیت شغلی و تعویق پرداخت دستمزدهایشان و دزدی ها و اختلاس ها برای سومین روز متوالی تجمع کردند. کارگران هپکو در این روز در مقابل استانداری تجمع داشتند.  این کارگران در روز قبل در وسط شهر راهپیمایی کرده و در مقابل دفتر نمایندگان مجلس اسلامی در اراک تجمع کرده بودند. تجمع و راهپیمایی کارگران هپکو انعکاس وسیعی در سطح شهر داشته است و همچنان ادامه دارد.

 تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کاشان

روز۴ شهریور کارگران شهرداری کاشان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود در مقابل شهرداری تجمع کردند. تعویق پرداخت دستمزدها و قراردادهای برده وار کاری معضل کارگران شهرداری در تمام شهرهاست. اعتراضات این کارگران در شهرهای متعدد علیه این بساط دزدی و استثمار برده وار، بستر مناسبی برای رفتن بسوی اعتصابات سراسری و سازمانیابی کارگران شهرداری در گروه های مبارزاتی شان در تلگرام و ایجاد شورای هماهنگی اعتصاباتشان است. خانواده ها یک نیروی مهم در تقویت مبارزات کارگری هستند و حزب کمونیست کارگری بر دخالتگری فعال خانواده ها و حمایت مردم شهرها از مبارات این کارگران تاکید دارد.

پیش بسوی اعتصابات کارگری

حزب کمونیست کارگری ایران

۴ شهریور ۱۳۹۸، ٢٦   اوت ۲۰۱۹

 

 

اطلاعیه خبری:

برگزاری تجمع بزرگ بازنشستگان در تهران و اصفهان

بازنشستگان فردا پنجم شهریور مقابل دفتر روحانی تجمع خواهند کرد

ساعت ده صبح امروز ٤  شهریور بنا بر قراری از قبل اعلام شده شمار زیادی از بازنشستگان مقابل وزارت کار در تهران تجمع کردند. یک اتفاق مهم در برگزاری این تجمع پیوستن ٣٤ تشکل و گروه از سراسر ایران به فراخوان آن و اعلام حمایت و همبستگی آنان بود. این تجمع در اعتراض به فقر و سقوط دائمی سطح معیشت بازنشستگان و  در اعتراض به دزدی ها و حقوق های نجومی و علیه سرکوبگری های حکومت برگزار شد و در مقابل وزارت کار بیش از ۵٠٠ نفر شرکت داشتند. در این تجمع بازنشستگان با شعار هایی چون " تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم"، "مسئول بی کفایت  استعفا، استعفا"، خشم خود را فریاد می زدند. شعارهای دیگر بازنشستگان عبارت بودند از: "معیشت،  منزلت،  سلامت، حق مسلم ماست"، "نیاز ما این زمان معیشت است ودرمان، "معلم زندانی آزاد باید گردد"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "تامین اجتماعی، مجلس،  دولت، بس است فریب ملت"، "حقوق های نجومی، فلاکت عمومی"، "خط فقر ٧ میلیون، حقوق ما دو میلیون"، "فریاد  فریاد از این همه بیداد" "هزینه ها دلاریه، حقوق ما ریالیه"، "بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیزار است"، "سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن"، و..

وجه قابل توجه دیگر تجمع امروز بازنشستگان بنرهای یکدست آنان بود که خواستهای سراسری آنها بر این بنرها نقش بسته بود.  درمیان این بنرها شعار ها و خواستهایی با مضامین زیر توجه های را به خود جلب میکرد:" دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست"، " حق ایجاد تشکل مستقل، تجمع ، اعتصاب و آزادی بیان فارغ از شرایط امنیتی"، "برون رفت از خط فقر ٧ میلیونی و افزایش حقوقها"، "تحصیل رایگان برای همه کودکان"، "درمان رایگان و بیمه کارآمد"، "معلم زندانی آزاد باید گردد"، "نه دزدی، نه ذلت، اینست شعار ملت"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، توجه ها را بخود جلب میکرد.

در آخر بازنشستگان بعد از خواندن قطعنامه ای بر محور خواستهایی که شعارش را فریاد زدند، قرار تجمع بعدی  خود را برای فردا ساعت دوازده ظهر روز پنجم شهریور در خیابان پاستور مقابل دفتر روحانی گذاشتند.

همزمان با تجمع بازنشستگان در تهران، تجمع مشابهی از سوی بازنشستگان در میدان انقلاب اصفهان برگزار شد.

تشکلها و گروههایی که از تجمع امروز بازنشستگان اعلام حمایت کرده بودند، عبارتند از:انجمن صنفی معلمان کرمانشاه، گیلان، اصفهان، مازندران، گروه صنفی بازنشستگان فارس، گروه صنفی بازنشستگان پارک شهر و پارک اندیشه، پیشکسوتان فرهنگی ایران، مجمع فعالان صنفی دولتی، فعالین صنفی البرز، گروه صنفی پیشکسوتان بوشهر ، کانال معلمان عدالتخواه ، گروه بازنشستگان فرهنگی تهران، فعالین صنفی آذربایجان شرقی، کمپین ده هزار نفری پیگیری منطقه جنگی بازنشستگان استان کرمانشاه ، شورای بازنشستگان ایران ، گروه اتحاد بازنشستگان، گروه فرهنگی طبرستان، باز نشستگان بافنده سوزنی، بازنشستگان فلزکارمکانیک، اتحادیه فرهنگیان ودانش آموزان و دانشجویان وباز نشستگان کشور، گروه دانشجویان ودانش آموزان متحد ایران، کار گروه دیدار با نمایندگان کرمانشاه، گروه بازنشستگان علی آباد کتول، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، اتحاد سراسری باز نشستگان ایران، گروه فرهنگیان اصفهان ، گروه تلگرامی ۱۹ اسفند، گروه تلگرامی اتحاد کارگر و معلم، سندیکای هفت تپه ، نواندیشان توانمندایران، فرهنگیان آگاه ایران، فعالین صنفی فارس، کانون صنفی معلمان تهران، و گروه صنفی چالش معلمان. شورای‌‌هماهنگی‌ تشکلهای ‌صنفی‌ فرهنگیان‌ نیز از تجمع ۴شهریور ماه بازنشستگان اعلام حمایت کرده و از تمام معلمان خواستار شرکت گسترده در آن شده بودند. 

چنین سطحی از اعلام همبستگی مبارزات با فراخوان بازنشستگان بستر مناسبی برای برپایی تجمعات بزرگ مبارزاتی بر سر خواستهای مشترک و رفتن بسوی اعتصابات سراسری است. حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت قاطع از خواستها و مبارزات بازنشستگان همگان را به حمایت وسیع از فراخوان آنان به تجمع برای فردا پنجم شهریور ماه در مقابل دفتر روحانی فرا میخواند. 

پیش بسوی اعتصابات کارگری

حزب کمونیست کارگری ایران

٤  شهریور ۱۳۹۸، ۲۶  اوت ۲۰۱۹

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت