چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 05 شهریور 1398 ساعت 02:50

گفتگوی رادیو پیام کانادا با ایوب رحمانی و جوانمیرمرادی در مورد پرونده های نقض حقوق و سرکوب کارگران

نقض حقوق و سرکوب کارگران ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با ایوب رحمانی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و جوانمیرمرادی، فعال کارگری در مورد پرونده های نقض حقوق و سرکوب کارگران توسط جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار؛ جنبش کارگری و ضرورتها.
http://radiopayam.ca/Rahmani_Moradi_ILO

Salah

آخرین‌ها از Salah