.
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 18 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

یکشنبه, 03 شهریور 1398 ساعت 12:38

رحمان حسین زاده: در سالگرد ترور سیاه رفیق عزیزم سلیمان محمدی، به دست جنایتکاران حزب دمکرات کردستان ایران

برای اولین بار و به زودی منتشر میشود:

الف- دونامه سلیمان ازشرایط کار و اعتصاب ۵۰ کوره پزخانه حومه بوکان درتیر ماه ۱۳۶۵ (این دو نامه نقش تعیین کننده او را در سازماندهی این اعتصاب بزرگ نشان میدهد). او نامه ها را مدتی قبل از ترور شدنش برای کمیته تشکیلات مخفی (کتمر) که آن وقت من دبیری این کمیته را در سازمان کردستان حزب کمونیست ایران (کومه له) به عهده داشتم، فرستاده بود و خشنودم که اخیرا در آرشیو خود آنها را پیدا کردم.

ب- شعر "بو سوله یمان" به زبان کردی که در مقطع ترورش در شهریور۱۳۶۵ سروده شده است.

ج- بازگویی کاملتر نحوه تروراو در تاریکی شب و در مقابل دفتر یکی از صاحبان کوره پزخانه ها به دست تروریستهای حزب دمکرات کردستان.

سلیمان محمدی کمونیستی آگاه، کادر و مروج سازمانده توانای تشکیلات مخفی سازمان کردستان حزب کمونیست ایران (کومه له) بود که در دوم شهریور۱۳۶۵ به دست جانیان تروریست حزب دمکرات کردستان در کوره پزخانه های ساروقامیش بوکان ترور شد. یادش عزیزش الهام بخش مبارزه کمونیستی و همیشه زنده است. گفتنی های بیشتر را به زودی ارائه میکنم.

زنده باد یاد سلیمان

رحمان حسین زاده

دوم شهریور ۱۳۹۸

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت