.
سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 21 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 03 شهریور 1398 ساعت 12:30

حزب حکمتیست–خط رسمی: جواد ظریف تحت حمایت سگ و پلیس و باتوم!

جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به  یک جوله سیاسی و یارگیری در کشورهای اروپایی پرداخته است.

در میانه ی این سفرها روز چهار شنبه ۲۱ اوت شهر استکهلم محل جدال ارتجاع بورژوایی سوید با فعالین سیاسی آزادیخواه ایرانی بود. دراین روز، پلیس سوید معترضین به حضور ظریف  را مورد ضرب و شتم و حمله با سگ و باتوم و تحقیر و توهین قرار داد. دولت بورژوایی و مرتجع سوید در حمایت از ظریف وزیر خارجه دولت اعدام های دستجمعی، سنگسار و قصاص، زندان و شکنجه ی کارگران و مبارزان ازادی و عامل فقر و گرسنگی و فلاکت جامعه ٨۰ میلیونی ایران، سگ و پلیس و باتوم را سراغ فعالین اپوزیسیون جمهوری اسلامی فرستاد.
امروز ۲۲ اوت متعاقبا مبارزان ازادیخواه در اسلو پایتخت نروژ، با ابراز نفرت از جمهوری اسلامی و اعتراض به دولت نروژ، از جواد ظریف، استقبال کردند. در روزهای آتی هم در فرانسه، مردم ازادیخواه پوزه وزیر خارجه جمهوری اسلامی را به خاک می مالند.
از خیزش دیماه ۹٦  به بعد موج جدید اعتصابات کارگری، معلمان، بازنشستگان، زنان و... و نفرت فزاینده ی توده های مردم محروم و گرسنه که کمرشان زیر بار فقر و بیکاری و تورم و فلاکت اقتصادی خم شده است، جمهوری اسلامی را با مصافی طبقاتی و جنگ نان گرسنگان روبروکرده است. جدالی که حمایت گسترده ی بخشهایی از طبقه کارگر جهان را بهمراه داشته است. کمونیست ها و نیروهای چپ و ازادیخواه ایرانی مقیم کشورهای اروپایی هم جبهه دیگر این جدال علیه جمهوری اسلامی است. نیرویی که ماموران و جاسوسان جمهوری اسلامی در سفارتخانه ها و نمایندگان و هیاتهای اعزامی این رژیم را به ستوه آورده و دول بورژوایی غربی را که نفت و سرمایه گذاری  کلان و بازار ارزان کار در ایران آب را از لب و لوچه شان آویزان کرده است، مورد تهاجم سیاسی و اعتراض مداوم قرار داده است.
کمیته خارج کشور حزب حکمتیست – خط رسمی ضمن محکوم کردن دول بورژوایی غربی ازجمله  سوید، نروژ و فرانسه بعنوان میزبان وزیر خارجه دولت نامشروع و جنایتکار و فاسد و دزد نان سفره مردم، در کنار اعتراض کوبنده ی اپوزیسیون چپ و کمونیست و آزادیخواه ایرانی مقیم خارج کشور، قرار دارد. معاملات و بند و بست و پذیرش جمهوری اسلامی که می بایست بعنوان دولت ناقض ابتدایی ترین حقوق کارگران، زنان و مردم زحمتکش و سران آن بعنوان عاملین اعدام ها ی جمعی و شکنجه و زندان و آپارتاید جنسی و تحمیل فلاکت به جامعه ٨۰ میلیونی و بعنوان جنایت علیه بشریت مورد محاکمه قرار گیرد، یک رسوایی و مایه ننگ دول بورژوایی غربی است.  
همدلی و همیاری و اتحاد بورژوازی جهانی و دولتهایش بعنوان یک طبقه واحد برای حفظ نظام سرمایه داری، اتحاد بین المللی طبقه کارگر را می طلبد. ما ضمن ستایش مبارزه رادیکال ایرانیان مقیم خارج کشور علیه جمهوری اسلامی و ممانعت از جولان جنایتکاران رژیم در خارج از ایران،  برای جلب همبستگی طبقاتی کارگران جهان با طبقه کارگر و مردم زحمتکش و جامعه فلاکت زده ایران، تلاش می کنیم.
 

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست – خط رسمی

مرداد ۹٨ (اوت ۲۰۱۹) 

 
با تشکر
دبیرخانه حزب حکمتیست (خط رسمی)

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت