چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 31 مرداد 1398 ساعت 03:53

محمود قزوینی: در باره بیانیه 14 نفره

https://youtu.be/HVxQh4n7okw
دیدار = در باره بیانیه 14 نفره مصاحبه اسد نودینیان با محمود قزوینی