.
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 09 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 28 مرداد 1398 ساعت 02:38

محمد آسنگران: در نقد بیانیه های ١٤ نفره

https://www.youtube.com/watch?v=cBfMJHa90cI 

 

 
محمد آسنگران : در نقد سیاست حاکم بر بیانیه های 14 نفره و رئوس سیاست کمونیستی. اینها بخشی از جناح راست جنبش سرنگونی طلبانه هستند. اصلاح طلبان دیروز که امروز جمهوری خواه و سلطنت طلب تشریف دارند بعلاوه افرادی از فعالین و خانواده های درد کشیده در بیانیه های اخیر تلاش کرده اند در مقابل انقلاب و جنبش انقلابی برای سرنگونی رژیم، سیاستی راست و ناسیونالیستی در جنبش سرنگونی را نمایندگی کنند. بنابر این ترکیب این افراد از مجاهد تا سلطنت طلب از جمهوری خواه تا ملی مذهبی از فعالین خوشنامی مانند مادر ستار بهشتی تا ... را در بر میگیرد. سلطنت طلبان و راستهای پرو غرب و هشمت الله طبرزدی و غیره هم خود را بخشی از این حرکت میدانند. هر نوع دفاع آشکار یا ضمنی از این حرکت تقویت جنبش راست و تضعیف جنبش انقلابی برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت