.
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 09 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 28 مرداد 1398 ساعت 02:33

گفتگوی رادیو پیام کانادا در مورد بیانیه های ۱۴ نفره

عبور از جمهوری اسلامی: با مطالبه یا سرنگونی ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با منوچهر یزدیان از حزب سکولار دموکرات ایرانیان و محمد آسنگران از حزب کمونیست کارگری ایران در مورد بیانیه های ۱۴ نفره؛ توانمندی در اجرای آن خواستها و چگونگی تبدیل آن آمال به یک پلتفرم سیاسی؛ آلترناتیو سازی و افق جنبشها.

http://radiopayam.ca/Asangran_Yazdian_14Nafar

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت