.
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 15 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 28 مرداد 1398 ساعت 02:23

کمونیست ماهانه ۲٤۲(ویژه زندانیان هفت تپه)

کمونیست ماهانه شماره ۲٤۲ 
ویژه  زندانیان هفت تپه

کارگران هفت تپه و شلاق سرمایه- خالد حاج محمدی

محاکمه هفت زندانی، گوشه ای از یک جدال طبقاتی واجتماعی -!حزب حکمتیست (خط رسمی)

دادگاهی کردن کارگران معترض و مدافعان آنها- گفتگوی رادیو نینا با ثریا شهابی

محاکمات زندانیان هفت تپه، منشا یک جدال بزرگ- مصاحبه رادیو نینا با امان کفا

بیدادگاه جمهوری اسلامی و محاکمه ی نان، کار، آزادی- گفتگوی فواد عبداللهی با مظفر محمدی

نامه های حمایتی از زندانیان هفت تپه(حمایت هایی از ایران - حمایت های بین المللی)

جمهوری اسلامی در تنگنا- آذر مدرسی
طبقه کارگر در "عدالتخانه "سرمایه- خالد حاج محمدی

گزارش تجمع لندن در اعتراض به دادگاهی زندانیان هفت تپه

تجمع در حمایت از زندانیان هفت تپه در شهر گوتنبرگ

میتینگ اعتراضی علیه محاکمه زندانیان هفت تپه در کلن
گزارش تجمع اعتراضی لندن برای آزادی کارگران و زندانیان سیاسی
از کمپین حمایت از زندانیان هفت تپه تا اعتصاب غذای فعالین نشریه گام- مصاحبه با خالد حاج محمدی

نظامی که در مقابل سپیده جوان به زانو در آمده است -!حزب حکمتیست (خط رسمی)

دو کیفرخواست -!حزب کمونیست کارگری حکمتیست) خط رسمی)

اسرای طبقه کارگر را آزاد کنیم -!حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

در دفاع از خواست امیرحسین محمدی فرد و ساناز الهیاری- حزب حکمتیست(خط رسمی)
قمار "بازنده ها" با زندگی زندانیان هفت تپه- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

با تشکر

دبیرخانه حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت