.
چهارشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۸.
امروز:
Sep 18 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 13 مرداد 1398 ساعت 20:15

میزگرد: درباره محاکمه وسیع فعالین کارگری و اجتماعی در ایران،

میزگرد: درباره محاکمه وسیع فعالین کارگری و اجتماعی در ایران، وضعیت جنبش و موضع آن در قبال تهیدات جنگی و تحریم اقتصادی و نیز درباره فراخوان اخیر خاتمی 
گفتگوی آرش کمانگر با ایوب رحمانی، عمر مینایی و بهروز خباز  
 
 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت