.
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 23 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 19 تیر 1398 ساعت 04:14

دفتر کردستان حزب حکمتیست- خط رسمی: مذاکره احزاب و کنگره ی مشاهیر کرد

دفتر کردستان حزب حکمتیست- خط رسمی

 

مذاکره احزاب و کنگره ی مشاهیر کرد

دو شیوه با یک هدف جمهوری اسلامی

 
 

در روزهای ۱۱ و ۱۲ تیر ماه، کنگره مشاهیر کرد در سنندج برگزار شد .مدت زمانی پیشتر از این، احزاب ناسیونالیست کرد از طرف جمهوری اسلامی به مذاکره دعوت شده  و  این مذاکرات با ماموران  رژیم  در جریان  بوده است.

 جمهوری اسلامی هر دو شیوه ی مذاکره با احزاب ناسیونالیست و برگزاری کنگره مشاهیرکرد را با هدف تسخیر سیاسی و فرهنگی کردستان با اتکا به احزاب ناسیونالیست و به اصطلاح"نامداران" مرده و زنده کرد، به کار گرفته است. سیاستی که جنبش ناسیونالیسم کرد و احزاب آنرا به تکاپو انداخته و ظاهرا نوری در تونل تاریک بی افقی و استیصالشان روشن کرده است.

 واقعیت این است که کشتی جمهوری اسلامی به گل نشسته است.  مذاکره  با احزاب کردی و برگزاری  کنگره ی کردشناسی و تقدیر فرهنگ و هنر و ادب کردی،  نقشه ی همه جانبه ای برای مقابله با جنبش انقلابی مردم کردستان، کمونیسم و کارگر و جوانان و زنان برابری طلب است. اتفاقی که دارد می افتد تشکیل یک صف بندی تمام و کمال از احزاب سیاسی کردی و "نامداران کرد" در کنار جمهوری اسلامی علیه مبارزات آزادیخواهانه  مردم کردستان است.

 جنبش ناسیونالیسم کرد با سیاست و فرهنگ و اسلحه اش، یک سر آن در مجلس اسلامی و جناح اصلاحات و بیت رهبری و سر دیگر آن در احزاب و جریانات ناسیونالیسیت و در میان "مشاهیر کرد" و بیت طالبانی و بارزانی، روزی در پیشگاه ترامپ  و فردای مایوس شدن در کنسولگری اربیل و یا سفارتی در اروپا منتظر مذاکره با جمهوری اسلامی است. این خاصیت و ماهیت و سیاست این جنبش با همه جناح های سیاسی و نظامی و فرهنگی و هنری آن است.

 استراتژی تاریخی ناسیونالیسم کرد جنگ و مذاکره است. جنگ برای مذاکره است.  اکنون که امید این احزاب به جنگ و تغییر رژیم توسط دولت ترامپ به یاس تبدیل شده ، به مذاکره با جمهوری اسلامی روی آورده اند تا  آن ها را به بازی گرفته و اساسا سر بدواند. این سنت و ماهیت کل جنبش ناسیونالیسم کرد در منطقه است. ما همواره گفته ایم و شواهد زیادی وجود دارد که هر وقت جمهوری اسلامی خواسته است احزاب ناسیونالیست را بپذیرد آنها به قصد شریک شدن در قدرت و ثروت و تامین منفعتی ولو ناچیز رفته و می روند. اما جنگ و مذاکره ی نیروهای این جنبش مطلقا به حقوق و منفعت مردم کردستان ربطی ندارد.

 کارگران و زحمتکشان و آزادیخواهان کردستان  سیاست جمهوری اسلامی در استفاده از  نیروهای جنبش ناسیونالیسم کرد چه احزاب سیاسی و چه "نامداران" فرهنگی و ادبی و موسیقی را ، نقشه ای علیه خود می دانند، ساکت نمی نشینند و در مقابل آن می ایستند. همچنین احزاب ناسیونالیست کرد مجاز نیستند به نام "دفاع از حق" و "منفعت مردم کردستان" وارد معامله، بند و بست با جمهوری اسلامی و امتیازگیری از آن شوند. مذاکره ی مخفی، دیپلماسی پشت پرده و بند و بستهای احزاب جنبش کردایتی با جمهوری اسلامی، به حقوق مردم کردستان بی ربط  و مردود است.

 حزب ما، کمونیست ها، کارگران و آزادیخواهان کردستان  در یک صف مستقل و طبقاتی در مقابل توطئه های فریبکارانه ی جمهوری اسلامی در تعرض به مبارزه رادیکال و آزادیخواهانه در کردستان و مذاکره ی احزاب ناسیونالیست و تسلیم شدنشان از سر استیصال و زبونی  علیه منفعت مردم کردستان، می ایستد و اجازه نمی دهد  کردستان  به جولانگاه  رژیم و منصوبانش در میان احزاب کردایتی و محل تخاصمات جناح های مختلف ناسیونالیسم کرد  تبدیل شود.

 کمونیستها،  کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان و روشنفکران انقلابی کردستان باید  برای پیشبرد مبارزه خود در تحولات کنونی و آتی ایران، صف متحد و متشکل و قدرتمند خود را سازمان دهند. صفی که امروز از عهده بیرون کشیدن معیشت  رفاه و ازادی خود از گلوی جمهوری اسلامی بر آید و در جریان سرنگونی جمهوری اسلامی به قدرت طبقه کارگر و زحمتکشان در سراسر ایران، در انقلاب کارگری نقش ایفا کند و همزمان سیاستهای ملی گرایی، قوم پرستانه، سنی گری و  فدرالیستی ناسیونالیسم کرد چه در تخاصم با جمهوری اسلامی و چه با سازش و مذاکره، خنثی و حاشیه ای کند.

نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی!

دفتر کردستان حزب حکمتیست- خط رسمی

۱۳ تیر ماه ۹۸ ( ۴ ژوئیه ۲۰۱۹)

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت