چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 22 خرداد 1398 ساعت 03:24

علی جوادی: جنگ و صلح"؟ کدام چشم انداز؟

با سلام گرم
 
در زیر لینک برنامه تلویزیونی برای یک دنیای بهتر را برای شما ارسال میکنم. 
 
با تشکر فراوان 
 
علی جوادی 
 

برای یک دنیای بهتر: "جنگ و صلح"؟ کدام چشم انداز؟