چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 22 خرداد 1398 ساعت 03:05

علیرضا نوائی: حوادث کاری و جان باختن کارگران

اخبار و گزارشات کارگری ـ گفتگوی رادیوپیام کانادا با علیرضا نوائی در گفتار این هفته در باره با حوادث کاری و جان باختن کارگران.

http://radiopayam.ca/havades_Kargary

https://t.me/IranianLabourNews/8

Salah

آخرین‌ها از Salah