چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 22 خرداد 1398 ساعت 03:02

کتابخانه مارکسیستی رادیو پیام

کتابخانه مارکسیستی  - با در دسترس گذاشتن این آثار، امیدواریم کمکی کرده باشیم جهت مطالعه و ترویج آثار مارکسیستی. این مجموعه به مرور زمان تکمیل میشود. اگر توصیه، پیشنهاد و یا نقدی در این زمینه دارید با ما تماس بگیرید.

https://radiopayam.ca/category/others/marxists_internet_archive/