چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 22 خرداد 1398 ساعت 02:58

گفتگوی رادیو همبستگی با فریبرز سنجری

گفتگوی رادیو همبستگی با فریبرز سنجری از چریکهای فدایی خلق ایران « ماهیت اختلاف و تنش حکومت‌های آمریکا و ایران نقش و وظیفه مخالفان رژیم اسلامی در تنش حکومت های آمریکا و ایران » را، در سایت خود انعکاس دهید. 

https://www.youtube.com/watch?v=5-na8K42RDI