چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 20 خرداد 1398 ساعت 04:01

گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوائی: حوادث کاری و جان باختن کارگران

اخبار و گزارشات کارگری ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوائی در گفتار این هفته در باره با حوادث کاری و جان باختن کارگران.

http://radiopayam.ca/havades_Kargary