.
دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸.
امروز:
Aug 26 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 20 خرداد 1398 ساعت 03:49

مجید جسینی: کشمکش ایران امریکا نامیدی احزاب در کردستان

دیدار - که شمه کیشی ئیران و امریکا ناامیدی احزاب له کوردستان وتوویژی ئه سه دی نودینینان له گه ل مجید حسینی
دیدار / کشمکش ایران امریکا نامیدی احزاب در کردستان مصاحبه اسد نودینیان با مجید جسینی 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت