چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 06 خرداد 1398 ساعت 20:37

خالد حاج محمدی: تخاصمات ایران و آمریکا

گفتگوی رادیو نینا با خالد حاج محمدی
تخاصمات ایران و آمریکا
 
https://bit.ly/2HBJfYW