.
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 28 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 05 خرداد 1398 ساعت 12:44

گفتگوی رادیو پیام کانادا با امیر پیام و محمد آسنگران در مورد اعترضات اخیر دانشجویان

اپوزیسیون راست و چگونگی مقابله با آن ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با امیر پیام از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران و محمد آسنگران از حزب کمونیست کارگری ایران در مورد اعترضات اخیر دانشجویان و شعار های "بیکاری، بیگاری، حجاب زن اجباری" و "علینژاد و ارشاد، ارتجاع و انقیاد" و "ما اپوزیسیون اپوزیسیون نخواهیم شد".

http://radiopayam.ca/Asangran_Payam_Opositions

 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت