چاپ کردن این صفحه
جمعه, 03 خرداد 1398 ساعت 23:44

گفتگوی رادیو پیام کانادا با حمید تقوائی در مورد اعترضات اخیر دانشجویان

اپوزیسیون راست و نحوه مقابله با آن - گفتگوی رادیو پیام کانادا با حمید تقوائی از حزب کمونیست کارگری ایران در مورد اعترضات اخیر دانشجویان و شعار های "بیکاری، بیگاری، حجاب زن اجباری" و "علینژاد و ارشاد، ارتجاع و انقیاد" و "ما اپوزیسیون اپوزیسیون نخواهیم شد".

http://radiopayam.ca/Taqvaee_Opositions