چاپ کردن این صفحه
جمعه, 03 خرداد 1398 ساعت 22:58

مصطفی اسدپور: در رابطه با مبارزات اقتصادی طبقه کارگر

مصاحبه وریا نقشبندی با مصطفی اسدپور در رابطه با مبارزات اقتصادی طبقه کارگر( بخش اول)

https://bit.ly/2JTT1qQ  
Salah

آخرین‌ها از Salah