چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 25 ارديبهشت 1398 ساعت 03:49

گفتگوی سعید افشار با عباس توکل و حسن حسام: دور تازه تنش حکومت های امریکا و ایران

رادیو همبستگی: . محتمل ترین سناریوها و جایگاه صدای سوم
گفتگوی سعید افشار با عباس توکل ( از سازمان فدائیان - اقلیت ) و حسن حسام ( از سازمان راه کارگر )  
http://www.radiohambastegi.se/sounds/a.tavakol.h.hesam_iran.usa190511.mp3