چاپ کردن این صفحه
جمعه, 20 ارديبهشت 1398 ساعت 21:22

پیام همبستگی اتحادیه کارگری یونیفور کانادا با جنبش کارگری ایران

پیام همبستگی اتحادیه کارگری یونیفور کانادا با جنبش کارگری ایران خطاب به: کمیته برگزاری اول ماه مه ۲۰۱۹ - ونکوور و نیز اعتراض شدید این اتحادیه به موج دستگیری اخیر فعالین کارگری در ایران.
اتحادیه یونیفور دارای ۳۲۰ هزار عضو در کانادا است. پیام مذکور در مراسم شنبه ۴ مه ونکوور خوانده شد که اینک ترجمه فارسی و اصل متن انگلیسی را ملاحظه میکنید ( به ضمائم رجوع کنید) 

 

-----------------------------------

 

گزارش تصویری مراسم سخنرانی و جشن اول ماه مه در ونکوور 

https://www.youtube.com/watch?v=9bd8fw0yvz4&t=366s