.
پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 17 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 16 ارديبهشت 1398 ساعت 03:08

اخبار وگزارشات کارگری 10-15 اردیبهشت ماه

اخبار وگزارشات کارگری 15 اردیبهشت ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر وروز معلم تهران آزاد باید گردند

- 6نفر دیگر از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر تهران مقابل مجلس آزاد شدند

- آزادی رسول بداقی از زندان بزرگ تهران باتودیع وثیقه

- نگرانی وبی خبری ازوضعیت حال جسمانی شهابی عضوزندانی سندیکای کارگران شرکت واحد

- امروز ۱۵اردیبهشت وحیدفریدونی وناصرمحرم زاده ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که درتجمع اعتراضی روزجهانی کارگر۱۱اردیبهشت مقابل مجلس بهارستان بازداشت شده بودند باقرارهای کفالت صدمیلیون تومانی از زندان فشافویه آزادشدند.

- کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری  ایران:

تجمع کنندگان اول ماه می جرمی مرتکب نشده اند و باید آزادی آنان به یک خواست عمومی بدل شود

- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری:

 «یورش به تجمع کارگران و دیگر فعالین اجتماعی و ضرب و شتم و بازداشت آنان، پاسخ سرمایه به کارگران در روزجهانی کارگر»

- درخواست عثمان اسماعيلي، فعال كارگري، براي آزادي بازداشت شدگان

- صالح نیکبخت:

'' حق كارگران و معلمان است كه اعتراض بكنند!''

'' بازداشت ها غيرقانوني است و اين عمل از لحاظ قانوني محكوم است!''

- بیانیەی انجمن صنفی معلمان کردستان در خصوص تجمع ۱۲ اردیبهشت و حملە بە شرکت کنندگان در تهران

- اتحادیه معلمان انگلستان خواهان آزادی همه دستگیر شدگان روز جهانی کارگر شد

- اطلاعیه پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد- ایران:

روند نگران کننده صدور احکام هرچه شدیدتر برای فعالین سندیکایی ،سیاسی و مدنی در ایران

- روز جهانی کارگر ۹۸ در سنندج

- کارکنان متانیر استان های تهران، قم و کرج  دومین هفته اعتصابشان در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و واگذاری به بخش خصوصی را با تجمعی دیگرمقابل وزارت نیرو آغاز کردند

- تجمع کارگران شهرداری منطقه هشت اهواز دراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق و دوماه حق بیمه

- 150کارگر کارخانه کشباف صفا قربانی اختلافات سهامداران

- عدم پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران پمپ گاز شهرداری مشهد

- سایه شوم نبود امنیت شغلی بر سر کارگران/ قراردادهای سفید امضا و سفته‌ای به چه قیمت

- گزارشی تکان دهنده:کارگران کوچک مشغول بیگاری‌اند!

- تجمع اعتراضی کشاورزان سیل زده شهرستان کارون مقابل سازمان جهاد کشاورزی

- جان باختن یک کارگر درتربت جام براثرریزش دیوار

- جان باختن یک کارگر راه سازی درمهران براثر سقوط لودر

- مسمومیت 7 کارگر کارخانه کریستال سازی بلورک براثر نشت گاز آمونیاک

 *6نفر دیگر از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر تهران مقابل مجلس آزاد شدند

عصر روز یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه،وحید فریدونی،نیما ویژه،ناصر محرم زاده،قاسم خالویی،سمیرا امیری  وهادی سلیمانی از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر تهران مقابل مجلس آزاد به قرار کفالت آزاد شدند.

*آزادی رسول بداقی از زندان بزرگ تهران باتودیع وثیقه

غروب روز یکشنبه 15اردیبهشت،رسول بداقی بازرس کانون صنفی معلمان تهران که در تجمع سراسری معلمان در روز دوازدهم اردیبهشت روز معلم دستگیر شده بود از زندان بزرگ تهران به قید وثیقه آزاد شد.

*نگرانی وبی خبری ازوضعیت حال جسمانی شهابی عضوزندانی سندیکای کارگران شرکت واحد

رضا شهابی ازاعضای هیئت مدیره سندیکای واحد که در۱۱اردیبهشت همراه تعدادی ازهمکارانش درمقابل مجلس بهارستان توسط نیروی های انتظامی وامنیتی دستگیرشده،  به علت بازداشت های متعدد وتحمل حبس های طولانی به دلیل فعالیت های سندیکایی دچارجراحی های سنگین کمر وگردن شده است وازبیماری های متعددی ازجمله فشارخون وبی حس سمت چپ بدن رنج میبرد وبطور مرتب داروهای متفاوتی باید مصرف کند وتحت درمان قراردارد.

درچهارروز گذشته دربازداشت و قرارگرفتن درشرایط نامناسب ازجمله سلول انفرادی وچشم بند قطعا دچار مشکلات جسمانی خواهد شد وطبق توصیه پزشکان دردوره های قبلی زندان ، نگه داشت این کارگرسندیکایی درشرایط زندان میتواند برای نامبرده خطرات جدی و جبران ناپذیری داشته باشد .

سندیکای کارگران ضمن محکوم کردن بازداشت تمامی دستگیرشدگان روزجهانی کارگر و روز معلم خواستار آزادی بی قید وشرط تمامی بازداشت شدگان میباشد ومسئولیت هرگونه مشکلات جسمی رابرای رضا شهابی بهعده زندانبان و عوامل بازداشت کننده امنیتی میداند.

*امروز ۱۵اردیبهشت وحیدفریدونی وناصرمحرم زاده ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که درتجمع اعتراضی روزجهانی کارگر۱۱اردیبهشت مقابل مجلس بهارستان بازداشت شده بودند باقرارهای کفالت صدمیلیون تومانی از زندان فشافویه آزادشدند.

تاکنون چهارعضو بازداشتی های سندیکای آزاد شده اند وهمچنان رضاشهابی وحسن سعیدی و سیدرسول طالب مقدم دیگراعضای سندیکا همچنان دربند۲۰۹زندان اوین زندانی هستند .

سندیکای کارگران شرکت واحد خواستارآزادی بی قیدوشرط سه عضوزندانی سندیکا وتمامی بازداشتی های ۱۱اردیبهشت مقابل مجلس و دیگرزندانیان کارگری وصنفی میباشد

برگرفته از کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

*کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری  ایران:

تجمع کنندگان اول ماه می جرمی مرتکب نشده اند و باید آزادی آنان به یک خواست عمومی بدل شود

ماده 20 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بر دو حق بنیادین بشر ، تشکیل و شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز و نیز ممنوعیت اجبار به شرکت در اجتماعی خاص تاکید کرده است. وهمچنین  طبق اصل 27 قانون اساسی " ایران، تشکیل اجتماعات وراهپیمائی ها،بدون سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است"

لازمه اجرایی شدن این قوانین  تعهدی است که سیستم حکومتی به شهروندان خود داده است و تخطی وعدول از این قوانین پایمال کردن آشکار حقوق شهروندان از طرف حکومتی است که خودرا برآمده از رای مردم می داند.

بازداشت و کتک کاری و تحقیر و هتک حرمت وزندانی کردن شرکت کنندگان در مراسم "روز جهانی کارگر ، و روز معلم "زیر پا گذاشتن قوانین و مصوباتی است که خود دولت مسبب ومجری آن است همچنین پاسخی خشن وتند به تجمع آرام و بدون سلاح !! کارگران و معلمان و دانشجویان و زنان و مردان مسن بازنشسته ای بود. که جز بیان مطالبه وخواسته بر حق وقانونی خود چیز دیگری نمی خواستند .

واقعیت اینست که حمله نیروهای امنیتی و (نیروهای مجهول الهویه موسوم به لباس شخصی) به تجمع کنندگان در اول ماه می ، سرکوب وضرب و جرح بی رحمانه زن ومرد و پیر وجوان ناشی از یک نوع بیماری "تجمع هراسی" است که دولت سرمایه داری سال هاست بدان مبتلا شده و  بعد از اعتراضات سال ۹۶ شدت این بیماری دوچندان شده است و چرایی آنرا ازهراس حاکمیت ،در مقابل نیروی متحد ی که از فرط گرانی و گرسنگی و بیکاری و تنگدستی راه گریزی برایش نمانده و ممکن است به یک اعتراض گسترده بدل شود باید دید . و به همین منظوراست که دولت هر نوع اجتماعی که بوی اعتراض از آن برخیزد را به منزله اقدام علیه ساختار سیاسی خود می داند.

 بازداشت و به زندان افکندن فعالین کارگری ومعلمان ودانشحویان ، زنان وبازنشستگان وعدم پاسخگویی مسئولان  تنها راه را برای اعتراضات گسترده تر هموار خواهد کرد .

تمامی بازداشت شده گان اخیر به فوریت وبدون هیچ شروطی باید آزاد شوند.

 اعتراض واعتصاب جزو حقوق لاینفک مزدبگیران باید قرار گیرد

 و جان وحرمت همه زندانیان در مصونیت کامل باید باشد.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری  ایران

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

*کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری:

 «یورش به تجمع کارگران و دیگر فعالین اجتماعی و ضرب و شتم و بازداشت آنان، پاسخ سرمایه به کارگران در روزجهانی کارگر»

روز چهارشنبه 11 اردیبهشت (اول ماه مه) کارگران ایران نیز موفق شدند، همراه با تظاهرات و تجمعات کارگران در سرتاسر دنیا، مراسم روز جهانی کارگر را با تجمع در تهران و در مقابل مجلس و برخی از شهرهای دیگر کشور، از جمله شهرهای سنندج، سقز، مریوان و ... برگزار نموده و تلاش نمایند تا حتی‌المقدور با طرح و بیان خواست‌ها و مطالبات این طبقه در قالب برخی شعارها، بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها وهمچنین توزیع شیرینی و گل در میان مردم ضمن بزرگداشت این روز، صدای حق‌طلبی و آزادی‌خواهی کارگران را به گوش همگان برسانند.

واقعیت این است که در ایران تحت حاکمیت سرمایه، بعد از گذشت نزدیک به یکصد و بیست سال از به رسمیت شناخته شدن این روز تاریخی و با وجود آنکه در قانون کار موجود ــ با همه نواقص و ایرادهایش ــ این روز به عنوان "روز تعطیل رسمی کارگران" به رسمیت شناخته شده است، اما هنوز کارگران ایران از حق برگزاری آزادانه مراسم روز جهانی کارگر محروم بوده و تجمعات آنان برای بیان خواست‌ها و مطالبات این طبقه همواره از سوی حکومتگران و صاحبان سرمایه با تهاجم و سرکوب مواجه شده و با احضار و تهدید و بازداشت و زندان پاسخ می‌گیرد.

بدون تردید حمله وحشیانه عوامل سرمایه، به تجمعات اول ماه مه، در روز جهانی کارگر و ضرب و شتم و دستگیری ده‌ها تن از کارگران و فعالان کارگری، معلمان، بازنشستگان، زنان و دانشجویان، جدا از ضدیت ذاتی و طبقاتی سرمایه‌داران با کارگران و خواست.ها و منافع آنان، نشان از ترس و وحشت مسئولین و دولتمردان از اظهار وجود سراسری و طبقاتی کارگران در این روز دارد. اول ماه مه با سنت اعتراضی و مبارزه جویانه‌اش، با ویژگی‌های ضداستثماری و مطالبه گرانه‌اش، در اساس این قابلیت را دارد که کارگران را جدا از تعلقات جنسیتی، ملی، مذهبی، قومی و نژادی به اتحاد و همبستگی برای احقاق حقوق کارگرعلیه سرمایه فرا خواند و بیش از پیش متحد و یکپارچه کند. اول ماه مه در واقع قدرت و توانایی جهانی، سراسری و بین‌المللی کارگران را به آنان نشان می‌دهد. بی جهت نیست که صاحبان سرمایه و دولت‌های مدافع آن نسبت به این روز حساسیت ویژه نشان می‌دهند و پیشاپیش برای یورش به کارگران و درهم شکستن اتحاد و همبستگی آنان نقشه می‌کشند. صاحبان سرمایه از هر آنچه که یادآور این روز تاریخی و نام و نشان آن باشد متنفرند و از آن وحشت دارند.

سرمایه ایران حمله به تجمع مسالمت‌آمیز کارگران در این روز را در شرایطی پی می‌گیرد که کمر کارگران در زیر بار تورم افسار گسیخته و گرانی روزافزون، دستمزدهای به مراتب زیر خط فقر و حقوق های معوقه و انواع فشارها و مصائب خم شده و سفره ی کارگران و مردم زحمتکش و به جان آمده بیش از هر زمان دیگر خالی است. کارگران ایران هنوز از حق اعتراض واعتصاب و ایجاد تشکل و تجمع محرومند و حق طرح و بیان خواست‌ها و مطالبات خود را حتی به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز ندارند.

هم اکنون تعدادی از کارگران و فعالان کارگری و دانشجویی که در مراسم اول ماه مه، روز جهانی کارگر در مقابل مجلس تجمع کرده بودند بازداشت شده و در زندان بسر می‌برند.

  حرف آنان در مراسم این روز این بود که: حداقل دستمزد کارگران نباید کم تر از ۷ میلیون تومان باشد؛ مستمری بازنشستگان باید ترمیم شود؛ کارگران بیکار و تمامی افراد آماده به کار باید از بیمه بیکاری مکفی و کارآمد برخوردار باشند؛ کارگران زن و مرد در شرایط کاربرابر، مزد برابر دریافت کنند؛ کارگران از حق ایجاد تشکل‌های مستقل و حق اعتراض و اعتصاب و راهپیمایی و تجمع و حق آزادی بیان و عقیده و نشر برخوردار باشند؛ تبعیض‌های جنسیتی، ملی و مذهبی، قومی و نژادی از جامعه رخت بربندد و به عناوین مختلف به آن دامن زده نشود؛ کار کودکان ممنوع اعلام گردد؛ سیاست‌های جنگ‌افروزانه و مداخله‌گرانه از جانب هر دولتی و علیه هر ملتی که باشد محکوم شود و برقراری صلح و امنیت و رفاه مردم در اولویت قرار گیرد؛ کارگران و معلمان عمدتا به خاطر پیگیری حقوق و مطالباتشان در زندان نباشند و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان آزاد شوند؛ نیازهای مردم سیل زده و از هستی ساقط شده به فوریت تامین گردد؛ و مراسم اول ماه مه، روز جهانی کارگر آزادانه و بدون هیچ مانع رادعی  برگزار گردد و ...این ها در واقع بخش هایی از خواست‌ها و مطالبات تجمع کنندگان در اول ماه مه، در مقابل مجلس بود. آیا کارگران، فعالان کارگری و دانشجویان باید به خاطر پیگیری این مسائل و دنبال نمودن این خواست ها و مطالبات دستگیر و روانه زندان شوند؟

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن محکوم نمودن سیاست‌های ضدکارگری و بازداشت کارگران و دانشجویان دستگیر شده در روز جهانی کارگر، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی بازداشت شدگان می‌باشد. امری که تنها به پشتوانه

و حمایت‌های همه جانبه خانواده بزرگ کارگری امکان‌پذیر خواهد بود.

کارگران! تشکل‌ها و فعالان کارگری، مردم آزاده و عدالت‌طلب ایران و جهان!

با حمایت گسترده از کارگران و فعالان کارگری، معلمان و دانشجویان دربند، نشان دهیم که آن‌ها تنها نیستند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

۱۳۹۸/۰۲/۱۴

*درخواست عثمان اسماعيلي، فعال كارگري، براي آزادي بازداشت شدگان

عثمان اسماعيلي، كارگر نقاش و فعال كارگري، در گفتگو با راديو ندا با محكوم كردن بازداشت كارگران و دانشجويان در تجمع مسالمت آميز روز جهاني كارگر در تهران، خواستار آزادي بدون قيد و شرط آنها شد!

گوش کنید:

http://www.radioneda.de/2019/05/03/Osman980212.mp3

*صالح نیکبخت:

'' حق كارگران و معلمان است كه اعتراض بكنند!''

'' بازداشت ها غيرقانوني است و اين عمل از لحاظ قانوني محكوم است!''

صالح نيكبخت، وكيل شريف كارگران، در گفتگو با راديو ندا پيرامون بازداشت ده ها تن از كارگران و دانشجويان در روز جهاني كارگر در تهران، گفت : '' بازداشت ها غيرقانوني است و اين عمل از لحاظ قانوني محكوم است!'' و تاكيد كرد : '' حق كارگران و معلمان است كه اعتراض بكنند!''

گوش کنید:

http://www.radioneda.de/2019/05/03/Nikbakht980211.mp3

*بیانیەی انجمن صنفی معلمان کردستان در خصوص تجمع ۱۲ اردیبهشت و حملە بە شرکت کنندگان در تهران

فرهنگیان آگاه ایران

درسالروز گرامیداشت مقام معلم ودرپاسخ بە فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران،  فرهنگیان مطالبه گر و روشنفکر کردستان همراه و همگام با همکاران خود درسراسر کشور دست به تجمع اعتراضی زدند.

اعتراض معلمان در راستای احقاق حقوق صنفی و مدنی و با تکیه  بر اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و مواد۴۳- ۴۴- ۴۶ منشور حقوق شهروندی، بار دیگر نشان داد که همکاران ما با جدیت دنبال خواسته های خود و دانش آموزان هستند و در این راه از  هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

مسئولان نیز بدانند که برخورد قهری، بازداشت و نسبت دادن اتهام نه تنها نتیجه ای در بر ندارد بلکه عزم همکاران ما را در پیگیری خواسته ها راسخ تر نموده، تلاش ها را برای رسیدن به آنها بیشتر خواهد نمود.

بدیهی‌ است کنش های اعتراضی از اصول شناخته شده و مورد وثوق نهادهای مدنی برای پیگیری خواسته ها و تحقق آنها و زبان گویای مردم برای رساندن صدا و خواست مردم به حاکمیت در بیشتر کشورهای جهان است، لذا آنچه که مد نظر برگزار کنندگان و جامعه است تحقق آنهاست، نه برخورد رادیکال و سرکوب آنها از جانب حاکمیت!

هم خوانی و انتساب آنها به عناوینی هم چون اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت کشور و... نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه نتیجه ی عکس خواهد داشت. 

انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) ضمن قدردانی از همکاران در پاسخ مناسب به فراخوان،حمله به تجمعات به ویژه تجمع تهران را به شدت محکوم می نماید و خاطر نشان می سازد خواستار آزادی هرچه سریعتر و بی قید و شرط همکاران است.

انجمن صنفی معلمان کردستان(سقز و زیویه)

۱۵ اردیبهشت ۹۸

*اتحادیه معلمان انگلستان خواهان آزادی همه دستگیر شدگان روز جهانی کارگر شد

۳ مه ۲۰۱۹

جناب حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران

من به نمایندگی از سوی اتحادیه معلمان انگلستان (NASUWT ) به شدیدترین وجه ممکن اعتراض خود را نسبت به دستگیری و بازداشت فعالین کارگری و دانشجویان که به مناسبت روز جهانی کارگر، اول مه ۲۰۱۹، در تهران تجمع کرده بودند، اعلام می کنم. 

اتحادیه معلمان انگلستان آگاه است که دانشجویان و فعالین کارگری در ایران همانند دیگر همکارانشان در سراسر جهان، دستاوردهای کارگران را که از اول ماه مه سال 1886  تضمین و در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده را جشن می گرفتند. همکاران ما در ایران کاری نکرده اند مگر اعلام تعهد خود به دو اصل آزادی و دموکراسی در ایران، جایی که در آن کارگران باید از حق آزادی تشکل و حق پیمان های دستجمعی بر خوردار باشند؛ حقوقی که در مقاوله  نامه های سازمان جهانی کار از آن صیانت شده و دولت ایران از امضا کنندگان آن است.

اتحادیه معلمان انگلستان اقدام علیه فعالین کارگری در روز  جهانی کارگر ، اول مه ۲۰۱۹، را  تداوم نقض حقوق  به رسمیت شناخته کارگران در سطح جهانی می داند.   

 اتحادیه معلمان انگلستان از شما می خواهد که  افراد زیر و همه فعالین کارگری دیگری که به دلیل فعالیت های مشروع سندیکایی زندانی  شده اند را بی درنگ آزاد کنید:

رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده، سید رسول طالب مقدم، محمد علی اصلاغی ، اسدالله سلیمانی، خانم فرحناز شیری، کیوان صمیمی، کامیار فکور، مراد طاهری،  سلیمانی نژاد، عباس شمس، هادی سلیمانی، سید مهدی عظیمی، ماهان صالحی، قاسم خالوئی، داوود رفیعی و اسدالله سلیمانی .

اتحادیه معلمان انگلستان  منتظر پاسخ شما به  این امر مهم و اضطراری است.

با احترام،

کریس کیت

 دبیر کل اتحادیه معلمان انگلستان

https://workers-iran.org/nasuwt-the-uk-teachers-union-condemns-arrest-of-workers-and-students-at-may-day-rally-in-tehran/

ترجمه و باز تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

*اطلاعیه پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد- ایران:

روند نگران کننده صدور احکام هرچه شدیدتر برای فعالین سندیکایی ،سیاسی و مدنی در ایران

اول ماه مه با اتحاد جنبش کارگری برای ادامه مبارزه با بی عدالتی ها در جامعه، ارتقاء در ا مر برابری جنسیتی, برابری اقتصادی و همبستگی یبن الملی جشن گرفته میشود.

جشن اول ماه مه امسال در ایران با توجه به عواقب سیل های اخیر ابعاد دیگری را در جامعه بوجودآورده است.

بسیاری از شهرها، روستاها، زمین های کشاورزی، راه ها، پل ها، مدارس و کودکستان ها و مراکز صنعتی و کارگاه ها تخریب شده اند. نابودی جنگل ها، سد سازی ها در جهت آ بیاری مناطق کشاورزی بخش خصوصی و منا فع شخصی همچنین راه و ساختمان سازی بر روی کانال ها و مسیر های آب از جمله عواملی هستند که زمینه بروز این فاجعه در کشور را ایجاد کرده اند.

تخریب مراکز کار و صنعت بر اثر سیل موجب بیکاری تعدادی زیادی از کارگران شده است بدون آنکه آنها حق گرفتن خسارت از کارفرما را داشته باشند. پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد در آخرین اطلاعیه خود خواستار اقدامات عاجل از طرف دولت ایران و پرداخت خسارت اقتصادی به کارگران و خانواده های سیل زده شده بود.

صاحبان قدرت در ایران بجای رسیدگی به وضعیت کارگران و سیل زدگان، بازنشستگان، مدارس، درمان و بهداشت و ایجاد امنیت برای مردم کشور سرمایه های عظیمی را صرف وسایل نظامی، سپاه پاسداران و بسیج کرده و کمک های مالی بلاعوض به حماس، حوثی ها، حزب الله لبنان و شیعیان سوریه می کنند.

اعتراضات و اعتصابات روزمره از جمله علیه بیکاری،تورم، رشوه و فساد اقتصادی ، سوء استفاده از قدرت و خصوصی سازی های زیانبار بدون وقفه ادامه دارد . برخود رژیم به این اعتراضات همانا تداوم اذیت و آزار، تهدید، صدور حکم های بی رویه زندان، شکنجه، و تحقیر به روش جزایی قرون وسطایی شلاق نشان دهنده تلاش بی حاصل رژیم در مهار کردن اعتراضات و خواستهای بحق جامعه در ابطه با تضمین شغلی ,امنیت اجتماعی و احترام به دگراندیشی است.

در اینجا ما فقط به چند مورد بر تلاش بی وقفه و شدید رژیم جهت مهار کردن خواستهای بحق جامعه بسند میکنیم:   حکم ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و پنج سال زندان برای ۱۷کارگر معدن، ۶ سال زندان و۳۰ ضربه شلاق برای فعال اتحادیه ای جعفر عظیم زاده، ۳۳ سال زندان۱۴۸ ضربه شلاق برای نسرین ستوده، وکیل ,۱۰ سال زندان و ۷۴ ضربه۱۰ شلاق برای محمد حبیبی معلم. اسماعیل بخشی کارگر شرکت نیشکر هفت تپه بخاطر مبارزه مشروع خود علیه خصوصی سازی شرکت و طلب حقوق ماهها معوقه زندانی شده و مورد شکنجه قرار گرفت. اسماعیل عبدی دبیر    کانون صنفی معلمان به ۶ سال زندان محکوم شد. محمود بهشتی لنگرودی فعال کانون صنفی معلمان به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این فعالین اتحادیه ای با اتهام " توطئه علیه امنیت ملی" و "اغتشاش در نظم عمومی و تهدید علیه امنیت ملی " مورد محاکمه قرار گرفته اند.

جمهوری اسلامی ایران با احضار، تهدید، بازداشت و زندان فعالین کارگری در روزهای پیش از اول ماه قصد دارد با ایجاد ترس و ارعاب از برگزاری وسیع مراسم اول ماه مه توسط کارگران در شهرهای مختلف جلوگیری کند. در ۲۶آوریل ماموران امنیتی رژیم ایران با حمله به پارک جهان نما ۱۲ نفر از فعالین کارگری از جمله پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران، واله زمانی عضو سندیکای نقاشان استان البرز، عیرضا ثقفی و هله صفرزاده از اعضای کانون مدافع حقوق کارگر بازداشت و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده اند.

سندیکاهای کارگری سوئد، که فعالیت در رابطه با ایران را در نهاد پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد- ایران سازمان دهی کرده است، اعلام میدارند که حقوق اتحادیه ای بخشی از حقوق بشر است و متعهد هستند که به حمایت خود از مبارزه اتحادیه ای برای ایجاد تشکل های مستقل و آزاد در ایران ادامه دهند. ما در همکاری با سازمان جهانی کار، آی.ال.او و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، آی.تی.یو.سی اقدامات ضروری را برای وادار کردن رژیم ایران به رعایت و تضمین حقوق اتحادیه ای و حقوق بشر انجام خواهیم داد.

ما خواستار :

 • آزادی بی قید و شرط و فوری کارگران، معلمان و فعالین حقوق مدنی زندانی
 • پایان دادن به انتساب اتهام واهی تهدید علیه امنیت کشور به مبارزات کارگری.
 • پایان دادن فوری به ادامه اذیت و آزار، شکنجه و اجراء احکام قرون وسطایی بمانند شلاق
 • برسمیت شناختن اتحادیه های آزاد و مستقل به عنوان نمایندگان قانونی و رسمی کارگران هستیم.

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران

استکهلم ۲۹ آوریل ۲۰۱۹

*روز جهانی کارگر ۹۸ در سنندج

در چهار دهه گذشته برگزاری  اول ماه مه در سنندج، همواره بخشی از تاریخ جنبش کارگری ایران بوده است. امسال نیز مانند سال‌های گذشته، مامورین امنیتی و انتظامی، از اولین روزهای اردیبهشت به سراغ فعالین شاخص و سرشناس سنندج رفتند: از احضار تا بازجویی و تهدید به عدم شرکت و برگزاری این روز کارگری! در مقابل اما سیر روی‌دادها نشان داد که باز هم سرکوب بی نتیجه است!

روز جهانی کارگر امسال نیز با وجود تهدیدهای مختلف امنیتی و با تمام کم و کاستی‌هایش در شهر سنندج برگزار شد. این در حالی بود که احضار و تعهد گرفتن از فعالین پیشرو کارگری و یورش به منازل آنها و بازداشت همچنان ادامه داشت.

روز ۱۱ اردیبهشت، فضای شهر سنندج به شدت امنیتی بود. مامورین گارد ویژه و موتور سوار و لباس شخصی‌ها در سطح شهر رژه می رفتند و حرکت عابرین را در محل از پیش تعیین شده مراسم زیر نظر داشتند. به دلیل فضای بشدت امنیتی، فعالین با درایت خود، مراسم را در نقطه ای دیگر و محلی پر رفت و آمد، با بالا بردن ده‌ها پلاکارد و سردادن شعارها و خواست‌های طبقه کارگر برگزار کردند. البته تغییر مکان راهپیمایی، باعث شد که تعداد زیادی که بی خبر بودند، امکان حضور در تجمع نداشته باشند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از همه کسانی که علی رغم تمام مشقات و تنگناهای اقتصادی، در مراسم های #اول_ماه_مه شرکت کردند، قدردانی می کند. همچنین دست مریزاد می گوییم به تمام اعضا و دوستداران کمیته هماهنگی که در این مدت با پخش تراکت اول مه، تقویم کارگری و گل و شیرینی در محل‌های کارگری و شهرک‌های صنعتی #سنندج؛ بسترهای لازم را برای بزرگداشت این روز جهانی کارگری ایجاد کردند. دست یکایک شما عزیزان را به گرمی می فشاریم. به امید روزی که این تلاش‌ها به ثمر نشیند و پایانی باشد به استثمار و بردگی مزدی در نظام سرمایه‌داری؛ و برخورداری همگان از یک زندگی انسانی و شایسته!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

*کارکنان متانیر استان های تهران، قم و کرج  دومین هفته اعتصابشان در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و واگذاری به بخش خصوصی را با تجمعی دیگرمقابل وزارت نیرو آغاز کردند

روز یکشنبه پانزدهم اردیبهشت کارکنان متانیر استان های تهران، قم و کرج  همزمان با آغاز دومین هفته اعتصابشان در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و واگذاری به بخش خصوصی برای باری دیگر دست به تجمع مقابل وزارت نیروواقع در خیابان ولی عصر،ابتدای بزرگراه نیایش زدند.

قابل یاد آوری است که طی هفته گذشته دوبار درروز یکشنبه هشتم اردیبهشت وروزچهارشنبه یازده اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر دست به تجمع مقابل این وزارتخانه زده بودند.

براساس گزارش رسانه ای شده،کارکنان شرکت متانیر که از هفته گذشته در اعتراض به شرایط حقوقی و کاری خود دست به تحصن زده اند،امروزپانزدهم اردیبهشت، برای دومین بار جلوی وزارت نیرو تجمع کردند.

 قرار بود نماینده معترضان روزگذشته(14اردیبهشت)، با خوش خلق مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران جلسه داشته باشند که به امروز موکول گردید و امروز نیز آن‌ها را به ساختمان برق تهران راه نداده اند. کارکنان معترض از سه استان تهران، البرز و قم هستند.

بنا بهمین گزارش،در پی مشکلات ناشی از تعدیل نیرو و مسائل حقوقی، کارکنان و کارمندان شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران (متانیر) از هفته گذشته دست به تجمعات اعتراضی زده اند که بر اساس آنچه که معترضان اعلام کرده اند تاکنون به خواسته‌های آن‌ها توجهی نشده است.

این اعتراضات ریشه دار بوده و پرسنل متانیر یکبار دیگر نیز خردادماه ۹۷ مقابل وزارت نیرو دست به تجمع اعتراضی زده بودند که با شروع دور جدید اعتراضات به نظر می‌رسد مشکلات آن‌ها همچنان پابرجا بوده و وعده‌های قبلی محقق نشده است.

این معترضان چهارشنبه هفته گذشته نیز مقابل ساختمان وزارت نیرو در نیایش تجمع اعتراضی برگزار کردند که با حضور نماینده توانیر قرار شد مطالبات و خواسته‌های ان‌ها پیگیری شود. این پیگیری‌ها منجر به قرار برگزاری جلسه‌ای با غلامرضا خوش خلق برای دیروز گردید که این نشست برگزار نشد و امروز نیز بر اساس گزارش‌های دریافتی، نمایندگان معترضان را به ساختمان برق تهران راه نداده اند.

*اعتصاب کارکنان متانیر شهرهای تهران، قم و کرج در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و واگذاری به بخش خصوصی

روزیکشنبه هشتم اردیبهشت ماه، کارکنان متانیر(شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران) شهرهای تهران، قم و کرج دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی و واگذاری به بخش خصوصی ،دست از کار کشیدند.

براساس گزارشات رسانه ای شده،صبح امروز تمامی نیرو‌های تعمیراتی و رلیاژی و خطوط شرکت متانیر تعمیرات برق در شهرهای تهران، قم و کرج در اعتراض به نبود امنیت شغلی و مشکلات صنفی که معتقدند شرکت برق تهران مسبب آن بوده است، دست به اعتصاب زدند.

کارکنان این شرکت در اعتراض به سیاست‌های شرکت برق تهران نسبت به متانیر و تبدیل این شرکت به بخش خصوصی و نبود امنیت شغلی، اجرای تمامی برنامه‌های این شرکت در شبکه برق تهران، کرج و قم را لغو کردند.

یادآوری :شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران (متانیر) وظیفه تعمیرات و نگهداری خطوط انتقال و پست‌های فشارقوی زیر مجموعه برق منطقه‌ای تهران در سه استان تهران، البرز و قم را بر عهده دارد.

 شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران (متانیر) از شرکت سهامی برق منطقه ای تهران منتزع و با 750 نفر پرسنل مجرب و متخصص فعالیت خود را از مهر ماه 1377 آغاز نمود.

*تجمع کارگران شهرداری منطقه هشت اهواز دراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق و دوماه حق بیمه

روزیکشنبه 15اردیبهشت،جمعی از کارگران شهرداری منطقه هشت اهواز دراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق و دوماه حق بیمه،دست به تجمع مقابل ساختمان این شهرداری زدند.

یکی از این کارگران حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت: کارگران فضای سبز منطقه هشت اهواز سه ماه حقوق از پیمانکار این شهرداری طلبکار هستند.

وی با اشاره به اینکه از اسفندماه سال گذشته نیز حق بیمه ما واریز نشده است افزود: در شرایط سخت اقتصادی فعلی تامین مایحتاج زندگی با این حقوق کم نیز مشکل است و تاخیرهای چند ماهه در پرداخت حقوق ها باعث سخت تر شدن زندگی هم می شود.

این کارگر درپایان افزود: تاکنون وعده های بسیاری برای به روز پرداخت کردن حقوق ها داده اند اما تاکنون عملی نشده است.

*150کارگر کارخانه کشباف صفا قربانی اختلافات سهامداران

کارخانه کشباف صفا تولید کننده انواع پارچه تریکو(گردباف و پلوش ) تکمیل و رنگرزی واقع در کیلومتر 7جاده مخصوص كرج بتاریخ 98/1/17 بدلیل اختلافات سهامدارانش تعطیل و150کارگرش با دو سال تا بیست و هفت سال سابقه کار بیکارشدند.

براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ15اردیبهشت،پرونده این کارخانه در شورای تامین فرمانداری تهران میباشد و شورای تامین رای به باز بودن کارخانه داده و بعلت خصوصی بودن آن، گفته است تا زمان واگذاری کامل و اجماع در فروش هیچ کارگری بیکار نشود.

*عدم پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران پمپ گاز شهرداری مشهد

عیدی و حق سنوات کارگران پمپ گاز شهرداری مشهد(شرکت صبا نگین شرق صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد)از سال قبل تا به امروز15اردیبهشت پرداخت نشده است.این شرکت با دادن چکی به تاریخ ۱۳۹۸.۲.۱۵ عیدی کارکنان و پرسنل خود را موکول به تاریخ این چک کرده است.

*سایه شوم نبود امنیت شغلی بر سر کارگران/ قراردادهای سفید امضا و سفته‌ای به چه قیمت

نداشتن امنیت شغلی بر سر کارگران که به عنوان فعالان عرصه اقتصادی و چرخه تولید محسوب می‌شوند، سایه انداخته و موجب نگرانی آنها شده است.

بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ15اردیبهشت، کارگران از قشر مهم و کلیدی جامعه در عرصه اقتصادی و چرخه تولید محسوب می‌شوند که نداشتن امنیت شغلی و بیمه‌های موقت بر سر آنها سایه انداخته و موجب شده با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند.

یکی از کارگران که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد است، بیان کرد: شرکت ما بیش از چندین نیروی فعال و پای کار داشت که به دلیل مشکل پیش آمده در زمینه فروش تولیدات که کیفیت مطلوبی هم دارد، نسبت به تعدیل آنها اقدام شده و فقط تعداد اندک و انگشت‌شماری در شرکت مشغول به فعالیت هستیم.

وی افزود: نداشتن امنیت شغلی، اوضاع اقتصادی  و گرانی ما کارگران را با مشکل مواجه کرده است و به دلیل فاصله زیاد بین دخل و خرجمان، بین این دو همخوانی وجود ندارد.

کارگر دیگری گفت: به دلیل اینکه با یکی از مدیران شرکت آشنا بودم و چندین سال با وی همکاری می‌کردم از کرج برای رفت و آمد از خودروی شخصی استفاده می‌کنم و با توجه به وضعیت حقوقی که داریم، ماهانه باید هزینه زیادی هم برای استهلاک خودرو بپردازم تا بیکار نشوم.

انعقاد قراردادهای 40 روزه با کارگران

در برخی شرکت واحدها با کارگرانی که تازه مشغول به کار می‌شوند قرارداد 40 روزه یا دو ماهه با اعلام دستمزد حقوق جدید منعقد می‌کنند اما با کارگرانی که سابقه کار بیشتری دارند قرارداد یک ساله منعقد می‌شود و حقوق و مزایایشان نسبت به تازه‌واردها بیشتر است.

باید گفت که ذهن کارگران همواره درگیر این موضوع است که آیا شرکت فعالیت خواهد داشت یا مشکلات مواد اولیه، ارز و غیره دامنگیرش شده و تعطیل می‌شود و در نتیجه اخراج خواهند شد.

بنابهمین گزارش، در برخی از واحدها به کارگر جدید زمانی که مشغول به کار می‌شود از سوی برخی کارفرمایان اعلام می‌شود که سه ماه کار کنید اگر خوشششان آمد و تایید شدند نسبت به بیمه آنها اقدام می‌شود.

البته طبق اخبار رسیده از برخی شرکت‌ها، کارگران پس ازسه ماه بدون داشتن بیمه‌ای، اخراج می‌شوند و کارگران جدیدی وارد عرصه فعالیت می‌شوند که می‌توان گفت برای فرار از بیمه کردن کارگر مظلوم، کارفرما دست به این اقدام ناپسند می‌زند.

یکی از کارگران بیان کرد: برخی از کارفرمایان در بدو ورود کارگران، با آنان قرارداد سفید امضا منعقد می‌کنند و فقط امضا می‌گیرند و اذعان می‌کنند خودشان فرم را تکمیل می‌کنند.

 این در حالی است که اگر زمانی کارگر اخراج می‌شود بخواهد سفته را به اجرا بگذارد و برای شکایت اقدام کند، مدرکی از واحد یا شرکت نخواهد داشت و امضایش سند محکومیت وی در دادگاه خواهد شد.

*گزارشی تکان دهنده:کارگران کوچک مشغول بیگاری‌اند!

شرایط نابسامان اقتصادی، کودک کار تولید می‌کند

فقر شدید و شرایط نامناسب بازار اشتغال، پدیده کودک کار را تشدید می‌کند. در شرایطی که خانوار امکان تامین مالی ندارد، کار کودک نقش بیمه در برابر شوک‌های اقتصادی را بازی می‌کند.افزایش فرصت‌های شغلی برای بزرگسالان می‌تواند به کاهش کار کودک در کشور منجر شود. به بیان دیگر، اجرای سیاست‌های اشتغال، با تمرکز بر مولفه‌های کار شایسته و افزایش مشاغل مولد و پایدار با درآمد مکفی برای بزرگسالان، تاثیر چشم‌گیری در کاهش کار کودکان دارد.

با ایجاد مشاغل پایدار، ضرورت کــار کـودک برای جبران کاستی درآمد بزرگسالان کم‌رنگ می‌شود. از طرف دیگر، اعمال سیاست‌های رفاهی و حامی فقرا، با کاهش وابستگی خانوارهای کم درآمد به کار کودک، می‌‎تواند نقش بسزایی در کاهش کودکان کار ایفا کند.

آموزش کلاهبرداری

به نظر 8یا 9ساله می آیند. نحیف اما تر و تمیز با چشمانی هوشیار کنار سوپرمارکت ایستاده‌اند. آرام داخل می شوند و لحظه ای بعد نفس زنان، کیسه‌ای برنج، یک شیشه روغن و یک قوطی رب گوجه را کشان کشان تا نزدیک صندوق می‌آورند. التماس هایشان در فریادهای مغازه دار گم می شود. دشنام ها که اوج می گیرد، تعدادی از مشتریان، پادر میانی می کنند و با خوشحالی هزینه خرید کودکان را می پردازند، با این امید که غذای چند روز یک خانوار را تامین کرده اند.کودکان با خریدهایشان خارج می شوند و لحظه‌ای بعد شاگرد مغازه در حالی که همان کالاها را زیر بغل زده، بازمی گردد!

معادله، چند مجهولی نیست. رکود گلوی خرده فروشان را می فشارد و کودکان خیابان به دنبال درآمد هستند. اینجاست که معامله ای دو سر سود شکل می گیرد. مغازه دار محل با آموزش ساده کلاهبرداری، کودکان را با پرداخت پورسانت معامله، استخدام می کند. آنها مشتری را فریب می دهند تا کالای گوشه انبار مانده مغازه دار را برای کودکان بخرد. کالای خریداری شده دوباره به مغازه باز می‌گردد و کودکان پورسانت کلاهبرداریشان را دریافت می کنند. این روند در طول روز شاید بارها و بارها تکرار شود. در هرم مشهور مازلو، خوراک و تغذیه نخستین و پایه‌ای‌ترین نیاز است. وقتی کودکی به جای پول از مردم طلب غذای مورد نیاز یک خانوار را می‌کند، غریزه اجتماعی اغلب افراد را به سمت رفع این نیاز سوق می‌دهد. بارها گفته شده است که از کمک نقدی به کودکان پرهیز کنید و همین آموزش، دستاویز تعدادی از خرده فروشان درگیر در رکود شده تا برای حل مشکل درآمدی خود، با پرداخت پورسانت به کودکان خیابانی، از آنها یک کلاهبردار بسازند!

کودک کار نتیجه رفتارها و سیاست‌های غلط مردم و دولت هاست. دولت‌ها بعد از جنگ نتوانستند اصول قانون اساسی در زمینه بهداشت، مسکن، آموزش، اشتغال و... را اجرا کنند که نتیجه آن کاهش دستمزدها و رفاه اجتماعی نیروی کار بود. این مسئله باعث از بین رفتن تعادل درآمدها و هزینه‌های خانواده‌ شد و واکنش خانواده، عرضه نیروی کار بیشتر به بازار بود.در واقع عدم تعادل بنیادین در ساختار دخل و مخارج دهک‌های پایین، پس لرزه‌ای همانند عرضه کار کودک به بازار به همراه داشته است. در ابتدای دهه هفتاد تنها ۶ درصد از نیروهای کار قرارداد مـوقـت داشتند، در حالی‌که امروز این آمار به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد. ظهور شرکـت‌هـای پیمانکاری، مـعـضـل دیگری بود که به کاهش درآمد نیروی کار دامن زدو باید کاهش درآمد با افزایش عرضه نیروی کار خانواده به بازار جبران می شد.کاهش سطح دستمزدها و عقب ماندگی آن نسبت به تورم، کاهش قدرت خرید را به همراه داشت که یکی از واکنش‌ها به عدم تعادل میان دخل و خرج خانوار، عرضه همه نیروی کار خانواده از جمله زنان، سالمندان و کودکان به بازار کار است.با وقوع تورم، خانواده‌هایی که دارایی‌های منقول و غیرمنقول زیادی دارند نه تنها زیان نمی‌بینند، بلکه قوی‌تر می‌شوند. درواقع، چیزی که به دست می‌آورند از کیسه دستمزدبگیرانی است که قدرت خرید خود را به علت تورم از دست می‌دهند

نیروی کار ارزان

 کودک، نیروی کار ارزانی است که کارفرمایان به سادگی آن را از دست نمی دهند. این روزها کارفرمایان کودک طیف وسیعی را شامل می شوند؛ از والدین تا مغازه داران، صاحبان کارگاه ها، گروه های تکدیگری، فروشندگان مواد مخدر  و... طالب کودکانی هستند که نتوانند از حقوق خود دفاع کنند.قانون عدم شمول کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از قانون کار که بازرسی از آنها انجام نمی شود، محل ظهور این کودکان است. آنها ساعت کار و حقوق مشخصی ندارند. اگر در زمره کودکان فراری محسوب شوند در ازای جای خواب و خوراک، به صورت نامحدود از آنها بهره کشی می شود. قالیبافی و حتی مشاغل خانگی که جزء قانون کار قرار ندارند به تشدید کار کودک کمک کرده‌اند. چنین قوانینی نشانه پیوند شرایط اجتماعی و اقتصادی با قوانین مصوب است. در چنین شرایطی که عرضه و تقاضای نیروی کار نیز برهم خورده، نیروی کار ارزان به سایر بیکاران ارجح است.وضعیت بازار کار به گونه ای است که افزایش دستمزدها از توان کارفرمایان خارج است وهر ساله به میزانی که دستمزدها افزایش یافته، نیروی کار تعدیل می شود تا کارفرما بتواند چرخ کارگاه خود را بچرخاند. خانواده ای که سرپرستش در فروردین ماه تعدیل شده و توان یافتن کار ندارد به ناچار باید مشکل درآمدی‌اش را حل کند که دست‌فروشی پدر و فرزندان، تنها گزینه ممکن خواهد بود.از دهه70 به بعد با افزایش نرخ تورم، برهم خوردن نظام عرضه و تقاضای نیروی کار و تغییر وضعیت قراردادهای کار، تعداد دوشغله‌ها و اضافی‌کاری مردان سرپرست خانوار افزایش یافت.  استمرار حضور سالمندان در بازار کار، افزایش مشارکت اقتصادی زنان و افزایش عرضه نیروی کار کودک نیز اتفاق افتاد. از سوی دیگر شهرها به سرعت رشد کردند اما به اندازه کافی مولد نیستند تا کار ایجاد کنند. بیشتر شاغلان در بخش غیررسمی و با دستمزدهای پایین و هزینه‌های بالا کار می‌کنند. تقاضای کار و ثروت افزایش یافته و قوانین اداره شهرها این فقر را تشدید می‌کند. نتیجه همه این نواقص، دور تسلسل باطلی است که کار کودکان را افزایش می دهد. این زنجیره باید گسسته شود قبل از آنکه همه سرمایه کودک و نوجوان کشور را از بین ببرد. 

گزارش رسانه ای شده بتاریخ15اردیبهشت1398

*تجمع اعتراضی کشاورزان سیل زده شهرستان کارون مقابل سازمان جهاد کشاورزی

صبح روز یکشنبه 15اردیبهشت، کشاورزان سیل زده کارون برای دست یابی به دریافت خساراتشان دست به تجمع مقابل سازمان جهاد کشاورزی این شهرستان زدند.

درهمین رابطه،رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کارون گفت: علت تجمع امروزِ کشاورزان این شهرستان سوء برداشت از فرم ارزیابی خسارت سیل توزیع شده در میان آنان بوده است.

وی افزود:سالهاست اکثر کشاورزان این شهرستان در زمین هایی مازاد بر سند مالکیت خود کشت و زرع می کنند.

کشاورزان در فرم توزیع شده ارزیابی خسارت سیل، تصور کردند دولت تنها خسارت بخشی که دارای سند مالکیت است را پرداخت خواهد کرد و از آنجا که آنان در بخش زیادی از زمین های مازاد بدون سند در حال کشت و زرع هستند، دچار سوء برداشت از این فرم شدند که با توجیح آنها تجمع خاتمه یافت.

*جان باختن یک کارگر درتربت جام براثرریزش دیوار

روز یکشنبه 15اردیبهشت،فرمانده انتظامی شهرستان تربت جام از کشته شدن یک کارگر 45ساله بر اثر ریزش دیوار درروستای موسی آباد این شهرستان خبر داد.

*جان باختن یک کارگر راه سازی درمهران براثر سقوط لودر

فرمانده انتظامی مهران از سقوط یک دستگاه لودر در خروجی تونل راه کربلا و فوت راننده لودر خبر داد.

وی افزود: با رسیدن مأموران به محل حادثه و بررسی موضوع مشخص شد یک دستگاه لودر در حین کار و دپوی شن و ماسه از ارتفاع سقوط کرده و راننده آن در دم جان خود را از دست داده است.

*مسمومیت 7 کارگر کارخانه کریستال سازی بلورک براثر نشت گاز آمونیاک

عصر روز یکشنبه 15اردیبهشت،7 کارگر کارخانه کریستال سازی بلورک واقع در شهرک صنعتی البرز استان قزوین براثر نشت گاز آمونیاک مسموم شدند.

برپایه گزارشات رسانه ای شده،چهارکارگر مصدوم این حادثه با آمبولانس و سه کارگر مصدوم با وسایل نقلیه شخصی به بیمارستان منتقل شدند.

اخبار وگزارشات کارگری 14 اردیبهشت ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر وروز معلم تهران آزاد باید گردند

- ادامه تجمعات خانواده های بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر تهران مقابل دادسرای اوین برای پیگیری  وضعیت عزیزانشان

- آزادی محمد علی اصلاغی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه اززندان فشافویه با تودیع وثیقه 50میلیون تومانی

- ده نفر از دستگیر شدگان روز جهانی کارگر آزاد شدند.

- اطلاعیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در محکومیت حمله به تجمع روزمعلم در تهران

- کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ سرکوب فعالین کارگری معترض در تجمع  اول ماه مه توسط نیروهای امنیتی را شدیدا محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط همه دستگیر شدگان است.

- ادامه تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه کاغذ پاژنسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل فرمانداری نیشابور

- نامه سرگشاده کارگران پیمانی شرکت ملی حفاری ایران  برای اعتراض به تبعیض در پرداخت حقوق

- زنده باد یاد 43کارگر جان باخته حادثه انفجار  معدن زغال سنگ زمستان یورت

- بازهم درباره  نقش وقصوربنیاد مستضعفان  در پروژه های تحت نظارتش

- جان باختن کارگر کارخانه آلومینیوم اراک(ایرالکو) بر اثر واژگونی قفسه

- مرگ کارگر سازمان آب ملایرحین کار درحادثه ریزش زمین

- مرگ یک کارگر ساختمانی درمشهدبراثر سقوط از ارتفاع

- مصدومیت شدید یک کارگر ساختمانی درمشهد بدنبال سقوط از طبقه ششم

- بازهم واژگونی سرویس رفت و آمد کارگران و مصدومیت 13کارگر کارخانه لواشک جنگلی ایوانکی وبستری شدن چهارنفرشان

- جان باختن یک کولبر در مرز نوسود براثرتیراندازی مستقیم

*ادامه تجمعات خانواده های بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر تهران مقابل دادسرای اوین برای پیگیری  وضعیت عزیزانشان

روز شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه، خانواده های بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر تهران به تجمعشان مقابل دادسرای اوین برای پیگیری  وضعیت عزیزانشان ادامه دادند.

بنابه گزارشات منتشره،دو نفر به نمایندگی از خانواده های بازداشتی به دادسرا راه یافتند که جواب مشخصی به آنها داده نشد همچنین مادر ناهید خداجو توانست به داخل دادسرا راه یابد ، داروهای خانم نسرین جوادی تحویل داده شد و خانواده ها همچنین نگران و معترض در مقابل زندان اوین هستند.

لازم به توضیح است پنج شنبه به تعدادی از خانواده ها اطلاع داده شده بود که شنبه با کفالت و فیش حقوقی به دادسرای اوین مراجعه کنند.

*آزادی محمد علی اصلاغی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه اززندان فشافویه با تودیع وثیقه 50میلیون تومانی

محمد علی اصلاغی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که درتجمع روزجهانی کارگر ۱۱اردیبهشت درمقابل مجلس بهارستان دستگیرشده بود ، امشب چهاردهم اردیبهشت ساعت ۹با قراروثیقه ۵۰میلیون تومانی اززندان فشافویه آزادشد وهنگام‌خروج اززندان مورد استقبال تعدادی ازهمکارانش  قرارگرفت.

رضاشهابی وحسن سعیدی ، وحیدفریدونی ، ناصرمحرم زاده و سیدرسول طالب مقدم دیگراعضای سندیکا همچنان درزندان فشافویه وبند۲۰۹زندان اوین زندانی هستند.

منبع:کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

*ده نفر از دستگیر شدگان روز جهانی کارگر آزاد شدند

امروز شنبه ده نفر از دستگیرشدگان تجمع روز جهانی کارگر به قید کفالت از بازداشت آزاد شدند.

مهدی فخری عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، ماهان صالحی، کامیار فکور، محمدعلی طاهری، علی یاور، محمد اصلاغی، افشین میرزاخانی، سهیل خدابخش، محمدرضا پناهی و محمد عادل فر از آزاد شدگان امروز هستند.

همگی این ده نفر از دستگیرشدگان ساعت ۲۰/۴۰ امشب از زندان بزرگ تهران آزاد شدند.

خانواده بازداشت شدگان به همراه فعالین کارگری و دانشجویی و جمعی از اعضای اتحادیه آزاد از صبح زود در مقابل زندان اوین در اعتراض به ادامه بازداشت دستگیرشدگان تجمع کرده بودند و از طریق دادسرای اوین پیگیر آزادی عزیزانشان بودند.

لازم به ذکر است که برای ناهید خداجو عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران قرار وثیقه سنگین پانصد میلیون تومانی صادر شده است و هنوز قرار بازداشت ایشان در بند ۲۰۹ اوین برای ادامه بازجویی پابرجاست. برای هادی سلیمانی و فرهاد شیخی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز قرار کفالت صادر شده که فردا روند آزادی ایشان پیگیری خواهد شد. اما وضعیت نسرین جوادی دیگر عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران هنوز نامشخص میباشد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران آزادی این عزیزان را شادباش میگوید و دست تک تک فعالین کارگری و دانشجویی را که پیگیر وضعیت دستگیرشدگان اند را به گرمی میفشارد.

همچنین ضمن محکوم نمودن ادامه بازداشت غیرقانونی و پرونده سازی های واهی علیه کارگران و معلمان و دانشجویان و بازنشستگان، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی دستگیرشدگان تجمع روز جهانی کارگر میباشد.

عکس ذیل آزادی ده نفر از بازداشت شدگان میباشد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

*اطلاعیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در محکومیت حمله به تجمع روزمعلم در تهران

فرهنگیان عزیز!

ضمن سپاس از همراهی شما در تجمع روز معلم، به اطلاع می رساند تجمع روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی در دهها شهر برگزار شد، این فراخوان در اعتراض به وضعیت موجود در آموزش و پرورش و همچنین مشکلات معیشتی بود. در روزهای قبل از تجمع حراست‌ها و نهادهای امنیتی کوشیدند با احضار و تهدید مانع تجمع شوند اما با حضور شما این مراسم بصورت مسالمت آمیز و در آرامش با قرائت قطعنامه پایان یافت اما در شهر تهران نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها با حمله به تجمع کنندگان حداقل نه نفر را بازداشت نموده اند  افراد بازنشسته متاسفانه بصورت غیرانسانی و همراه با خشونت دستگیر و روانه بازداشتگاه گیشا شدند. در این حمله غیرانسانی، آقای محمدتقی فلاحی دبیرکل کانون تهران، آقای رسول بداقی بازرس کانون تهران و خانم ها پروین اسفندیاری ، پروین صالحی ،شهپر بامداد، نزهت نیستانی و آقای فرامرز خداشناس از بازنشستگان شریف، دستگیر شدند همچنین دو نفر معلم زن نیز دستگیر شده‌اند که از وضعیت آنها خبری در دست نیست.

لازم به ذکر است ساعاتی پس از بازداشت، کلیه بازنشستگان پس از عکس‌نگاری آزاد شدند. آقای بداقی ابتدا به بازداشتگاه وزرا و روز جمعه بعد از تعیین قرار کفالت به مبلغ پنجاه میلیون به زندان مخوف تهران بزرگ منتقل شدند اما در پی گیری خانواده ها روز شنبه تا پایان وقت اداری از نهاد بازداشت کننده و محل بازداشت آقای فلاحی اصلا خبری به دست نیامد و به همکاران که برای کفالت رفته بودند اعلام نمودند وثیقه آقای بداقی چهارصد میلیون تومان است لازم به ذکر است وضعیت دو معلم زن بازداشتی نیز نامعلوم است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم نمودن این رفتار سعبانه و خشونت آمیز، نسبت به ادامه بازداشت و خط برخورد با فعالان صنفی هشدار می‌دهد و خواهان آزادی بدون قید و شرط تمام فعالان صنفی دربند بخصوص معلمان بازداشت شده  روز معلم در تهران است.

  شورا در این خصوص مواضع و اقدامات جدی خود را در آینده‌ای نزدیک اعلام خواهد نمود.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

۹۸/۲/۱۴

*کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ سرکوب فعالین کارگری معترض در تجمع  اول ماه مه توسط نیروهای امنیتی را شدیدا محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط همه دستگیر شدگان است.

۲ مه ۲۰۱۹

آیت اله سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ ( ال او نروژ)  به نمایندگی از بیش از 930000 کارگر این کشور به این وسیله اعتراض خود را نسبت به نقض حقوق سندیکایی در کشور شما اعلام می کند. چندین نفر از اعضای جنبش مستقل کارگری در ایران تنها به دلیل فعالیت های مشروع سندیکایی مورد آزار و اذیت  قرار گرفته و در زندان بسر می برند. 

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ درسالهای اخیر مبارزات کارگران در ایران برای ایجاد اتحادیه های کارگری مستقل و آزاد و  کنفدراسیون سندیکاهای کارگری، اعتراض های آنان علیه  دستمزد های معوقه  و نیز علیه پایمال شدن  حقوق بنیادی سندیکایی و انسانی را بطور دقیق پیگیری کرده است.  ال او نروژ بارها حکومت ایران را به دلیل  پیگرد ، اذیت و آزار، زندانی و شکنجه کردن فعالین کارگری تقبیح و محکوم کرده است. 

بار دیگر اطلاعاتی  به ما رسیده است که حاکی از دستگیریهای شبانه و بازرسی خانه فعالین کارگری در "شرکت هفت تپه"  و "  گروه ملی فولاد" در استان خوزستان است. همچنین اطلاع یافته ایم که این فعالین کارگری در هنگام دستگیری، بی رحمانه مورد شکنجه قرار گرفته اند.

در نوامبر 2018 کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه اعتراض مسالمت آمیزی در مقابل ساختمان فرمانداری منطقه سازماندهی کردند.  چندین هزار نفر از کارگران نیشکرهفت تپه برای ماهها دستمزد خود را دریافت نکرده بودند. آنها خواهان مذاکره با مدیریت بودند.  با اینکه اعتراض مسالمت امیز بود، چندین نفر از کارگران از جمله اسمایل بخشی و  علی نجاتی و نیز دانشجو سپیده قلیان دستگیر شدند. اسماعیل و سپیده متعاقبا اعلام کردند که شکنجه آنها ازهمان هنگامی که برای بازجویی به  پلییس امنیت برده می شدند، شروع شد.

دستگیری و اتهام  بکار گیری شکنجه علیه دو کارگر هفت تپه یعنی اسماعیل بخشی و علی نجاتی و دانشجو سپیده قلیان، اعتراض گسترده  در ایران و در سطح بین المللی را به دنبال داشت. 

قابل توجه است که هم اسماعیل بخشی، فعال نیشکر هفت تپه و هم  دانشجو سپیده قلیان، بعد از آزادی موقت ، رو به جامعه اعلام کردند که  بی رحمانه مورد شکنجه قرار گرفته اند و می خواهند بدانند که چه کسی مسئول و پاسخگوی  رفتاری است که با انان صورت گرفت است.

در  20 ژانویه  اسماعیل و سپیده احتمالا به خاطر داشتن تصویر (سند) از شکنجه  شدن خود،  دوباره دستگیر شدند. یک روز قبل از این دستگیری،  فیلمی از هر دوی آنها از تلویزیون دولتی پخش شد  که در آن  "اعتراف" کردند که در حال "  تبانی با گروهای مارکسیست و کمونیست خارج از کشور برای براندازی  حکومت ایران از طریق  به راه انداختن تظاهرات و اعتصاب،" بوده اند.  اسماعیل و سپیده  بعدا اعلام کردند که این به اصطلاح  "اعترافات " زیر شکنجه و اعمال خشونت آمیز دیگر صورت گرفته است.

 کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ همچنین در روز اول ماه مه  2019  اطلاع یافت  که دهها نفر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و گروههای دانشجویی، در جریان تجمع  روز جهانی کارگر  بطور خشونت آمیز دستگیر شده اند. گزارش شده که  اعضای سندیکای واحد، از جمله  رضا شهابی ، حسن سعیدی ، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده ، سید رسول طالب مقدم ، محمد علی اصلاغی،  اسداله سلیمانی و خانم فرحناز شیری  جزو  بازداشت شدگان هستند.

همچنین، کیوان صمیمی، از اعضای کانون نویسندگان ایران، و کامیارفکور، مرداس طاهری، سلیمانی نژاد، عباس شمس، هادی سلیمانی، سیدمهدی عظیمی ، ماهان صالحی، قاسم خالویی ، داودرفیعی و اسدلله سلیمانی جزو دستگیر شدگان بوده اند.

این حق  مسلم کارگران است که  به مناسبت روز جهانی کارگر و دیگر مناسبت ها و اهداف گردهمایی داشته باشند تا صدا و خواسته های خود را علنا به گوش عموم برسانند. حق تشکل و آزادی بیان و انجمن از حقوق به رسمیت شناخته شده بین المللی است . تداوم سرکوب کارگران در ایران و اعضای سندیکای کارگران واحد باید متوقف شود.

به باور ما دولت ایران قوانین مربوط  به اصطلاح " امنیت ملی " را بکار می ببند  تا به سرکوب فزاینده فعالیت های سندیکایی مشروعیت ببخشد و قربانیان سرکوب را از حق دفاع حقوقی مناسب محروم کند.  این اقدامات  نتایج  ویران کننده برای  زندانیان و خانواده آنها دارد و برای جامعه و اقتصاد ایران بسیار زیان بار است . 

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری  نروژ، سرکوب فعالین کارگری معترض و اعتراض کنندگان در تجمع  اول ماه مه  توسط نیروهای امنیتی را  شدیدا محکوم می کند و خواهان آزادی  فوری و بدون قید شرط همه دستگیر شدگان است. سرکوب کارگران و فعالین سندیکایی را متوقف کنید و به آزادی تشکل و  مذاکره دست جمعی ( مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار) احترام بگذارید.

کنفدراسیون اتحادیه کارگری نروژ از شما درخواست می کند که  دستور دهید که همه فعالین و رهبران کارگری زندانی بدون درنگ آزاد شوند .

با احترام

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ

هانس کریستین گابریلسن - پرزیدنت

https://www.lo.no/contentassets/b3b4e2480ee14fab9af99d71be7f5d23/1738_001.pdf

ترجمه و باز تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

*ادامه تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه کاغذ پاژنسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل فرمانداری نیشابور

روز شنبه 14اردیبهشت ماه، کارگران کارخانه کاغذ پاژ به تجمعشان مقابل فرمانداری نیشابور دراعتراض به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی،ادامه دادند.

قابل یاد آوری است که پیش از این بتاریخ 12اردیبهشت ماه بدنبال تجمع اعتراضی این کارگران، فرماندار نیشابورعلت تعطیلی این کارخانه را تولید بوی نامطبوع ناشی از فعالیت این کارخانه و اعتراض اهالی منطقه عنوان کرد وتعداد کارگرانی را که دربلاتکلیفی شغلی ومعیشتی بسر میبرند را130نفر اعلام کرد.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان نیشابور نیز، عنوان کرد: تعطیلی کارخانه کاغذ پاژ با تصمیم‌گیری شورای پیشگیری از جرم استان همراه بوده است با توجه به این که مهلت جا به جایی کارخانه به علت بوی نامطبوعی که برای اهالی بخش زبرخان به خصوص شهر خرو ایجاد کرده بود، تمام شده است؛ به همین دلیل دستگاه قضایی شهرستان اقدام به تعطیلی این کارخانه کرده است.

صاحب کارخانه متعهد بود که در صورت تعطیلی کارخانه برای کارگران خود به دنبال کار جدیدی باشد تا آن‌ها بیکار نمانند.

وی بیان کرد: به علت این که صاحب کارخانه به قول خود مبنی بر جابه‌جایی کارخانه عمل نکرده و همچنین به دلیل اعتراض دو ساله‌ای که از سوی اهالی شهر خرو به بوی نامطبوعی که از کارخانه خارج می‌شده، کارخانه کاغذ پاژ تعطیل شد.

شیبانی گفت: به علت گرانی‌های موجود جا به جایی کارخانه فعلا میسر نیست. کارگر فعلا بلاتکلیف است به همین دلیل جلسه کمیسیون کارگری را در روز 15 اردیبهشت خواهیم داشت تا در رابطه با وضعیت کارگران این کارخانه تصمیم‌گیری شود.

*نامه سرگشاده کارگران پیمانی شرکت ملی حفاری ایران  برای اعتراض به تبعیض در پرداخت حقوق

کارگران پیمانی«ارکان ثالثی‌ها»  شرکت ملی حفاری ایران  طی نامه ای سرگشاده خطاب به مدیرعامل اعتراضشان را نسبت به تبعیض در پرداخت حقوق،رسانه ای کردند.

بخش هایی از نامه سرگشاده این کارگران معترض که14اردیبهشت رسانه ای شد بقرارزیراست:

 این روزها اگر می‌خواهید معنی واقعی تبعیض را دریابید سری به دکل‌ها و کارگاه‌های شرکت ملی حفاری ایران بزنید، کارکنانی را خواهید دید که با نام پیمانکاری یا همان ارکان ثالث که دوشادوش کارکنان رسمی و قراردادی با جان و دل در حال تلاش و زحمت هستند اما متاسفانه با بزرگترین تبعیض‌ها و اختلاف حقوق دریافتی میان خود و همکاران رسمی و قراردادی روبرو هستند.

 حال جناب مدیرعامل سوال اینجاست که چگونه انتظار دارید در فضای کوچکی که همه در کنار هم در آن مشغول به کار و فعالیت هستیم ببینیم که به همکاران رسمی و قراردادی انواع مساعدت‌ها و مزایا(از جمله بدی آب و هوا، کمک رفاهی، اضافه کاری و غیره) تعلق گرفته اما این نیروهای خدوم به صرف اینکه پیمانکاری (ارکان ثالث) هستند از این مزایا بی‌بهره‌اند؟ آیا این مصداق واقعی تبعیض و چند دستگی در میان کارکنان یک شرکت و مجموعه نیست؟ آیا کارکنان پیمانکاری خانواده و خرج و مخارج ندارند؟ یا اینکه تورم و گرانی شامل این کارکنان نیست و فقط مختص کارکنان رسمی و قراردادی است؟

*اخراج از کار 4کارگر کارخانه لاستیک بارز کردستان باسابقه کاری 20ساله

4کارگر کارخانه لاستیک بارز کردستان باسابقه کاری 20ساله از اوایل فروردین ماه سال جاری اخراج شدند.

چهار نفر از کارگران شرکت لاستیک بارز کردستان (واقع در شهرک صنعتی دهگلان)  درگفتگوبا خبرنگار رسانه ای،از مشکلات خود با این شرکت و پیمانکارانش که در نهایت منجر به اخراج آنها از سوی کارفرما شد، خبر دادند.

یکی از آنها درباره سیر حوادث پیشامد کرده در حوزه روابط کار‌یشان با این شرکت گفت: ما ۴ نفر کارگر با سابقه بیست سال کار هستیم که از ابتدای سال ۹۵ تا شهریور سال ۹۷ برای پیمانکار شرکت بارز برای نصب تجهیزات و به‌عنوان تکنیسین فعالیت کردیم.

وی ادامه داد: در ۲۴ شهریور ۹۷ از سوی شرکت بارز برای کار فراخوانده شدیم. در آن مقطع زمانی فعالیت، مشکلات بسیاری داشتیم از قبیل اینکه بیمه و مزایایمان را پرداخت نمی‌کردند. از ۵ اسفند تا ۳ فروردین ۹۸ مجددا در این شرکت مشغول به کار بودیم تا بالاخره در ۳ فروردین به ما اعلام شد که دیگر نباید وارد کارخانه بشویم و ما را به طور کامل اخراج کردند.

این کارگر اشاره کرد: ما را اخراج کردند و به جای ما ۸ نفر نیروی جدید را به کار گرفتند. هیچ دلیل روشنی هم برای اخراج ما اعلام نکردند. طی پیگیری‌هایی که در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دهگلان داشتیم، هیات تشخیص در ۲۱ فروردین جلسه‌ای پیرامون این مساله ترتیب داد که در آن نماینده کارفرما ضمن حضور و ایراد توضیح، این نکته را تصدیق کرد که قرار بوده ما را با قرارداد یکساله به کار گیرند.

درهمین رابطه،کارشناس روابط کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دهگلان در پایان، تاکید کرد: ما امروز با حضور نماینده کارفرما و کارگر این پرونده را بررسی می‌کنیم.با در نظر گرفتن قانون، تلاشمان بر این است که حق و حقوق کارگران پایمال نشود. اما لاستیک بارز هم چارچوب خاص خودش را دارد و این افراد به خاطر کبر سن و مسائلی دیگر، از شرایط لازم برای استخدام در این شرکت برخوردار نبوده و نیستند.

*اخراج یکی از کارکنان سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی بدلیل اعتراض نسبت به قراردادهای جدید مبنی برکارکردن بدون بیمه و دستمزد سال پیش وگروگرفتن حقوق برای امضای قرارداد

هفته گذشته یکی از کارکنان سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی بدلیل اعتراض نسبت به قراردادهای جدید مبنی برکارکردن بدون بیمه و دستمزد سال پیش وگروگرفتن حقوق برای امضای قرارداد،ازکاراخراج شد.

بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ14اردیبهشت،این در حالی است که یک روز قبل از آن، جلسه‌ای تحت عنوان «نشست صمیمانه پرسش و پاسخ کارکنان و مسئولان» سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) برگزار و در آن انتقاداتی از عملکرد معاون اجرایی و تضییع حقوق کارگران مطرح شده بود.

یکی از کارشناسان ارشد نشر الکترونیک سازمان سمت ،در مورد ماجرای ممانعت از کار خود گفت: بخش زیادی از انتقادات در جلسه مشورتی، دغدغه‌هایی بود که بسیاری از کارکنان و نیروهای خدماتی این سازمان داشتند اما به دلیل نگرانی از برخوردهای مدیران، ترجیح می‌دهند انتقادهای خود را مطرح نکنند.

روح‌الله سپندارند اعتراض به نحوه قراردادهای جدید را یکی از موارد مطرح شده در آن جلسه دانست و گفت: سازمان سمت قراردادهای جدید را بدون بیمه و با همان دستمزد سال پیش تنظیم کرد و حقوق فروردین افراد را نیز گرو نگه داشت تا ابتدا این قرارداد امضا شود.

این در حالی‌ست که مدیران این سازمان، بحث افزایش حقوق را منتفی ندانسته و اعلام کردند: پس از مشخص شدن مبلغ افزایش حقوق، به قرارداد نیروهای حجمی و پروژه‌ای اضافه می‌شود.

در پاسخ به این شبهه، سرپرست سازمان سمت اظهار داشت: ابتدا باید یک نفر اثبات شود تا اخراج صورت پذیرد. این موضوع درباره نیروی رسمی یا کارمند پیمانی یا قراردادی نبوده است. اولِ سال است و تعدیل نیرو طبیعی است. ما با تعدادی نیروی حجمی کار می‌کنیم و در واقع اثباتی نبوده است که اخراج صورت گیرد. قراردادی وجود ندارد که گفته شود قرارداد لغو شده است.

او در پاسخ به این سوال که آیا تعدیل نیروی صورت گرفته ربطی به انتقاد‌های مطرح شده در جلسه داخلی این موسسه دارد یا خیر، اظهار داشت: اینکه عنوان شود کسی را اخراج کرده‌ایم، باید گفت تعبیر «اخراج» معنای خاصی دارد. اگر کسی قرارداد مشخصی دارد و اخراج شده، می‌تواند به اداره کار مراجعه و شکایت کند.  

به گفته برخی کارکنان این سازمان، امضای قراردادهای جدید اجباری‌ست و کسانی که آن را امضا نکنند، نمی‌توانند از آینده شغلی خود مطمئن باشند.

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) از سازمان‌های وابسته به وزارت علوم است که ریاست آن را از زمان تاسیس تا خرداد 97، دکتر احمدی برعهده داشت و بعد از درگذشت او، محمد ذبیحی به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شد و هنوز رئیس آن مشخص نشده است.

*فنی کاری کارفرمایان شرکت نگین سبز خاورمیانه برای عدم پرداخت همین چندرغاز حقوق رسمی کارگران کشتی‌های لایروب بندرعباس

کارفرمایان شرکت نگین سبز خاورمیانه برای عدم پرداخت همین چندرغاز حقوق رسمی کارگران کشتی‌های لایروب بندرعباس به فنی کاری متوسل شدند.

کارگران کشتی‌های لایروب بندرعباس که برای شرکت «نگین سبز خاورمیانه» کار می‌کنند درگفتگو باخبرنگار رسانه ای،از عدم افزایش دستمزد و مزایا در فروردین ۹۷ خبر دادند و گفتند: آنقدر که باید دریافتی‌مان زیاد نشده است.

این کارگران که ۱۵ روز در ماه روی کشتی و ۱۵ روز دیگر در استراحت هستند و تعداد آنها به ۱۰۰ نفر می‌رسد، افزودند: از اضافه‌کاری، حق شیفت و تعطیل‌کاری ما کاسته‌اند و در نتیجه مجموع دریافتی ما کمتر از آن میزانی‌ست که برای سال جدید انتظار داشتیم.

به گفته‌ی آنها فقط پایه حقوقی براساس ۱۳ درصد به اضافه ۲۶۰ هزار تومانِ سایر سطوح زیاد شده اما اضافه‌کار و مزایا به اندازه کافی افزایش نیافته است.

*تجمع اعتراضی دانشجویان تکنسین سلامت دهان نسبت به آینده شغلی نامعلوم وممانعت از ادامه تحصیل  و وعده های توخالی وزارت بهداشت مقابل مجلس

روز شنبه14اردیبهشت،جمعی از دانشجویان تکنسین سلامت دهان دراعتراض به آینده شغلی نامعلوم وممانعت از ادامه تحصیل و وعده های توخالی وزارت بهداشت در میدان بهارستان مقابل مجلس تجمع کردند.

یکی از دانشجویان تجمع کننده به خبرنگار رسانه ای گفت:پس از اعتراضاتی که به وزارت بهداشت داشتیم قول هایی برای حل مشکل دانشجویان تکنیسین دهان سلامت دهان داده شد اما با گذشت چندماه هنوز به این قول ها عمل نشده است.

وی افزود: وزارت بهداشت پاسخگوی اعتراضات دانشجویان نیست به همین دلیل امروز مقابل مجلس تجمع کردیم و پس از اعتراضات دو نفر از دانشجویان به نمایندگی از دانشجویان با دبیر کمیسیون بهداشت جلسه ای داشت و در این جلسه مقرر شد که تا سه شنبه تکلیف دانشجویان مشخص می‌شود.

*زنده باد یاد 43کارگر جان باخته حادثه انفجار  معدن زغال سنگ زمستان یورت

13اردیبهشت ماه 1398،یادآور دومین سالگرد  حادثه دلخراش انفجار معدن زغال سنگ زمستان یورت و جان باختن 43 کارگر و مصدومیت 75 کارگر است.

*بازهم درباره  نقش وقصوربنیاد مستضعفان  در پروژه های تحت نظارتش

نقش وقصوربنیاد مستضعفان درقبال کارگران قربانی شرکت زیرمجموعه اش- تالون - در حادثه آتش سوزی تونل البرز(آزاد راه تهران – شمال) چیست؟

درگذشت کارگران در پروژه آزادراه تهران - شمال این موضوع را بار دیگر یادآوری کرد که دولت و مجلس از لحاظ حقوقی اجازه دخالت در امور بنیاد مستضعفان را ندارند چراکه این نهاد زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی دولت به شمار نمی‌آید.

 بدین ترتیب این سوال مطرح می‌شود که ابهامات در قصور این نهاد چگونه باید رسیدگی شود؟

ریزش تونل آزادراه تهران - شمال، سومین اتفاقی بود که در مدت اخیر با نام بنیاد مستضعفان گره خورده است؛ پیش از این پیمانکار این نهاد به دلیل تعدی به بستر رودخانه احضار شده بود؛ اتفاقی که به گفته دادستان منطقه، باعث خسارت در پی سیل اخیر در آن منطقه شده بود.

 نام بنیاد مستضعفان یکبار دیگر در موضوعی مهمتر به نام پلاسکو شنیده شد. مالک این ساختمان بنیاد بود و آنگونه در گزارش‌های اعضای رسمی آمده بود در رسیدگی به وضعیت آن ساختمان کوتاهی شده بود. همان زمان رئیس بنیاد خبر داده بود که ساخت ساختمان جدید ۲ سال دیگر تمام می‌شود. بیش از ۲ سال از زمان فرو ریختن پلاسکو گذشت و البته خبری از کار‌های ابتدایی برای ساختمان جدید نشد.

 منتقدان درباره پروژه‌هایی که بنیاد واگذار می‌شود، گفته‌اند این نهاد نظارتی بر پیمانکاران خود ندارد. مسئولان بنیاد اما چنین موضوعی را قبول ندارند. آنها گفته بودند صدور حکم بازداشت به خاطر اختلاف بخشدار و پیمانکار بوده و ربطی به اقدامات پیمانکار در تعدی به بستر رودخانه نداشته است.

 در ماجرای پلاسکو معتقدند موضوع ارتباطی به آنها نداشته و حتی خبر عذرخواهی بنیاد مستضعفان را تکذیب کردند.

 در هفته گذشته خبر تلخ درگذشت کارگران در پی انفجار تونل آزاد راه تهران شمال، بار دیگر نام بنیاد مستضعفان را بر سر زبان آورد. محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته بود «کمیسیون متبوعش به عنوان کمیسیون تخصصی ابعاد مختلف حادثه را بررسی و تدوین خواهد کرد.» البته از همان موقع گفته شد ساخت تونل البرز در قطعه دوم آزاد تهران شمال در دست پیمانکاران بنیاد مستضعفان است، خبری از نتیجه رسیدگی به قصور کارفرما و پیمانکار نشد.

 روابط عمومی بنیاد مستضعفان البته می‌گوید: موضوع رسیدگی به پرونده ریزش تونل البرز در دست مسئولان وزارت کار است.

 آنهاگفتند: هنوز علت اصلی حادثه تونل البرز مشخص نشده و بررسی‌های محیطی و آزمایش‌ها ادامه دارد اما کارشناسان محلی علت اصلی انفجار نشت گاز متان ذکر کرده‌اند که در بدنه البرز با مخازن متان برخورد شده است.

 به گفته روابط عمومی بنیاد، تونل ۸ پیمانکار دارد اما فوتی‌ها از زیرمجموعه شرکت جنرال مکانیک بوده‌اند.

 دولت و مجلس از لحاظ حقوقی اجازه دخالت در امور بنیاد مستضعفان را ندارند چراکه این نهاد زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی دولت به شمار نمی‌آید. بدین ترتیب این سوال مطرح می‌شود که ابهامات در قصور این نهاد چگونه باید رسیدگی شود؟ علیم یارمحمدی نائب رییس اول کمیسیون عمران مجلس گفت: بنیاد مستضعفان کارفرمای اصلی در ساخت آزاد راه تهران-شمال است و در بحث ریزش اخیر تونل البرز و صدمات جانی و آسیب‌ها موضوع زمین شناسی و ساختار فنی این مجموعه مطرح است که تعدادی از اعضای کمیسیون عمران برای بازدید و کارشناسی به محل تونل مراجعه کردند. او در مورد رسیدگی به قصور بنیاد مستضعفان در چنین پروژه‌هایی ادامه می‌دهد: بنیاد مستضعفان جایگاه دولتی ندارد و نظارت بر عملکرد آن هم به عهده نهاد رهبری است البته این موضوع را نباید نادیده گرفت که تاکنون بنیاد پروژه‌های مختلفی را نهایی کرده اما طی سال‌های گذشته تاکنون در دو حادثه پلاسکو و ریزش تونل البرز آزاد راه تهران- شمال ضعف داشته است. این نماینده مجلس با بیان اینکه کمیسیون عمران به موضوع ریزش تونل البرز ورود خواهد کرد،افزود: اگر این اتفاق در زمان اوج ترافیک تونل و پس از بهره‌برداری رخ می‌داد به مراتب بدتر بود و تعداد بیشتری آسیب می‌دیدند یا کشته می‌شدند، پس این اتفاق می‌تواند یک اخطار یا یک هشدار باشد و نشان می‌دهد این پروژه‌ها نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

 فرج الله رجبی نماینده شیراز و عضو کمیسیون عمران مجلس درباره نحوه رسیدگی به قصور کارفرما نیزگفت:به لحاظ قانونی دولتی بودن یا غیردولتی بودن کارفرما در هیچ پروژه‌ای مطرح نیست و زمانی که اتفاقی در پروژه‌ای می‌افتد بر اساس قانون کار کارفرما باید مسئولیت آن حادثه را به عهده گیرد. او ادامه می‌دهد: به محض اینکه حق بیمه برای فردی رد می‌شود، مسئولیت ایمنی کار بر عهده کارفرما است. فعالیت بنیاد مستضعفان بر عهده نهاد رهبری است و هیچ تفاوتی به لحاظ کارکرد وجود ندارد چراکه اداره کار روی پروژه‌ها نظارت دارد و در صورتی که قصوری باشد ورود پیدا می‌کند و نظارت کلی روی کلیه پروژه‌‌های کارگاهی بر عهده وزارت کار است. این نماینده مجلس می گوید: در صورتی که کارگری دچار آسیب دیدگی شود کارفرما موظف است کلیه تعهدات خود را انجام دهد. او در مورد قصور بنیاد مستضعفان در جریان حادثه پلاسکو و تونل البرز می‌گوید: این دو موضوع متفاوت است، زیرا در قضیه تونل البرز بنیاد مستضعفان کارفرمای اصلی بود و پروژه عمرانی محسوب می‌شد و قصور از پیمانکاران زیرمجموعه بنیاد بود که باید نکات ایمنی کار رعایت می‌شد اما در خصوص حادثه پلاسکو بنیاد مستضعفان خود مالک ساختمان پلاسکو بود و در خصوص تجدید بنایی شبیه پلاسکو قول‌هایی داده است و در حال حاضر نیز مجوزهای آن صادر شده است.

*جان باختن کارگر کارخانه آلومینیوم اراک(ایرالکو) بر اثر واژگونی قفسه

روزجمعه 13اردیبهشت،یک کارگر 39ساله کارخانه آلومینیوم اراک بر اثر واژگونی قفسه در اتاق سیم پیچی دچار جراحات شدید شد و پس از انتقال به بیمارستان جان سپرد.

درهمین رابطه 14اردیبهشت فرمانده انتظامی شهرستان اراک به خبرنگاران  گفت: در تحقیقات اولیه مشخص شد یکی از کارگران قسمت ایمنی در اتاق انبار سیم پیچی برای برداشتن لوازم مراجعه کرده که یکی از قفسه‌ها واژگون و این کارگر ۳۹ ساله به شدت مجروح می‌شود.

وی خاطر نشان ساخت: کارگر که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شده بود، متأسفانه بعد از ساعتی جان خود را از دست داد.

*مرگ کارگر سازمان آب ملایرحین کار درحادثه ریزش زمین

روز شنبه 14اردیبهشت،یک کارگر حین کار بدنبال ریزش زمین وگیر افتادن در گودال جانش را ازدست داد.

درهمین رابطه،مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر گفت: یکی از شهروندان برای اشکال فنی لوله آب به سازمان آب تماس داشته و نیروهای سازمان آب در حال کنده کاری و تعمیر لوله شکسته شده بودند که ناگهان به علت وجود چاه و قنات در آن محل گودالی ایجاد شده و کارگر مذکور به داخل آن گودال افتاده و باعث ریختن آوار شده است.

وی ادامه داد: پس از چهار ساعت عملیات امداد و نجات سازمان آتش نشانی متأسفانه پیکر بی جان فرد مذکور بیرون کشیده و توسط نیروهای ۱۱۵ به بیمارستان انتقال داده شد.

*مرگ یک کارگر ساختمانی درمشهدبراثر سقوط از ارتفاع

عصر روزشنبه14اردیبهشت، یک کارگر ساختمانی40ساله تبعه افغانستان هنگام کار در یک ساختمان نیمه‌کاره واقع در خیابان آخوند خراسانی  شهرمشهد به علت سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد.

*مصدومیت شدید یک کارگر ساختمانی درمشهد بدنبال سقوط از طبقه ششم

روز شنبه 14اردیبهشت،یک کارگرنصاب داربست 45ساله از طبقه ششم یک مجتمع مسکونی در حال احداث واقع در بلوار کامیاب مشهد سقوط کرد و به شدت مصدوم وبه بیمارستان منتقل شد.

*بازهم واژگونی سرویس رفت و آمد کارگران و مصدومیت 13کارگر کارخانه لواشک جنگلی ایوانکی وبستری شدن چهارنفرشان

بامداد روز شنبه14 اردیبهشت، سرویس رفت و آمد کارگران کارخانه لواشک جنگلی واقع درشهرک صنعتی پایتخت استان سمنان،واژگون و13کارگرمصدوم وچهارنفرشان دربیمارستان بستری شدند.

رئیس دپلیس راه استان سمنان گفت: حادثه واژگونی مینی بوس حامل کارگران شرکت لواشک جنگلی ایوانکی بر اثر تغییر ناگهانی مسیر خودروی مینی بوس رخ داد که باعث شده کامیونی که در پشت سر این خودرو در حال حرکت بود به پشت مینی بوس برخورد کند.

وی افزود: در این حادثه هر ۱۳ سرنشین مینی بوس به بیمارستان معتمدی گرمسار منتقل شدند که پس از بررسی پزشکان چهار نفر در بیمارستان بستری شده اند.

این حادثه ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح امروز در کیلومتر ۳۷ جاده گرمسار - تهران در مسیر ایوانکی - شهرک صنعتی پایتخت رخ داد.

*جان باختن یک کولبر در مرز نوسود براثرتیراندازی مستقیم

سحرگاه روز شنبه 14اردیبهشت، یک کولبر در مرز نوسود براثرتیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جانش را ازدست داد.

منابع خبری محلی هویت این کولبر جان باخته اهل روستای بیوند حومه جوانرودرا صادق عزیزی گزارش کردند.

اخبار و گزارشات کارگری 13 اردیبهشت ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر وروز معلم تهران آزاد باید گردند

- شــادبــاش کانون نویسندگان ایران بمناسبت سوم ماه مه؛ روز جهانی آزادی مطبوعات

- گزارشاتی درباره تجمع روز پنج شنبه 12اردیبهشت بمناسبت روز معلم:

+گزارش شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران درباره  تجمع  روز معلم درسراسر کشورو قطعنامه پایانی

+گزارش تجمع و آخرین وضعیت معلمان بازداشتی

+معلمان بازداشت شده و زندانی آزاد باید گردند

- سه خبر از بازداشت ها در روز جهانی کارگر در سنندج

- مجموعه گزارشاتی درباره بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر تهران:

+سعید رضایی به زندان فشافویه منتقل شد

کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:

+ آخرین خبرها درباره رضا شهابی و حسن سعیدی

+اسدلله سلیمانی عضوسندیکا واحد بدون قیدوشرطی آزادشد

+وحیدفریدونی ، محمداصلاغی، سیدرسول طالب مقدم، ناصرمحرم‌زاده، ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد درزندان ندامتگاه کرج‌ بازداشت هستند.

+بازداشت وزندانی کردن کارگران ، معلمان،دانشجویان واعضای سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم میکنیم.

- اطلاعیه خبری اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون وضعیت دستگیرشدگان روز جهانی کارگر

- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:

خبر های تکمیلی در باره وضعیت بازداشتی های روزجهانی کارگر

- یورش زبونانه سرکوبگران وحشت زده به مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس را بی پاسخ نگذاریم

- کانون نویسندگان ایران: ضرب و جرح و بازداشت؛ هدیه به کارگران ایران

- سرکوب تجمع به مناسبت روز جهانی کار در تهران  را به شدت محکوم می کنیم!

- آزادی فوری و بدون قید و شرط دستگیر شده گان روز کارگر و روز معلم در ایران

- محمود صالحی:برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سقز ( سال 98 )

- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کاغذ پاژنسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل فرمانداری نیشابور

- دائمی شدن قرارداد کار کارگزاران مخابرات روستایی پس از اعتراضات دامنه دارشان

- بلاتکلیفی معیشتی کارگران شهرداری مشکین دشت

- اعتصاب صاحبان قناد های دهدشت دراعتراض به گرانی مواداولیه شیرینی

- جان باختن یک کارگر در روز جهانی کار درحادثه انفجار معدن سنگ اصفهان

*شــادبــاش کانون نویسندگان ایران بمناسبت سوم ماه مه؛ روز جهانی آزادی مطبوعات

در سوم ماه مه 1991 میلادی، به منظور ارتقای وضعیت نشریه¬های مستقل و مطبوعاتِ فراگیر در کشورهای آفریقایی، یونسکو و سازمان ملل متحد در شهر ویندهوک، پایتخت نامیمبیا همایشی برگزار کردند. در این همایش متنی به تصویب رسید که به نام قطعنامه‌ی ویندهوک شناخته می‌شود. در این قطعنامه ، جراید آزاد، فراگیر و مستقل، از اجزای ضروری جامعه‌ی دموکراتیک شناخته شده‌اند. همچنین تصریح شده است که آزادی رسانه و مطبوعات باید در قالبِ نوعی ضمانت‌نامه از جانب دولت¬ها در اختیار ارباب مطبوعات و جراید قرار گیرد. چنین ضمانت‌نامه‌ای باید از حقوق رسانه‌ها در برابر تمامی روندهای محدود¬کننده¬ی ابراز اندیشه و عقاید حفاظت کند. این قطعنامه با تاکید به نقش اساسیِ مطبوعات آزاد در مسیر حصول به دموکراسی و همچنین ضرورت آزادی اندیشه و بیان در تمامی جوامع بشری از دولت‌ها می‌خواهد که با تصویب قوانین مشخص، تضمین کنند که مراجع رفع اختلاف بین رسانه¬ها و شاکیان نیز تحت هیچ شرایطی، اصول آزادی بیان را زیرپا نگذارند.

در پی درخواست یونسکو، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ میلادی در چهل و هشتمین اجلاس خود طی مصوبه ۴۳۲/۴۸، روز سوم ماه مه هر سال را به‌عنوان «روز جهانی آزادی مطبوعات» اعلام کرد. در ایران اما به این روز چندان توجه ‌نشده است. با امید به پررنگ شدن وجهه‌ی این مناسبت و فراگیر شدن مفاد خواست‌هایِ آن در جامعه، روز جهانی آزادی مطبوعات را گرامی می¬داریم و این روز را به نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات مستقل شادباش می‌گوییم.

*گزارشاتی درباره تجمع روز پنج شنبه 12اردیبهشت بمناسبت روز معلم:

+گزارش شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران درباره  تجمع  روز معلم درسراسر کشورو قطعنامه پایانی

با فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، امروز مقارن با روز معلم، معلمان کشور در ادارات آموزش و پرورش دست به تجمع زدند.

فرهنگیان بازنشسته در استان‌های یزد ، تهران ، همدان ، مازندران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی ، کرمانشاه ، اصفهان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز، گیلان و ... دست به تجمع زدند.در تهران حضور پررنگ نیروهای لباس شخصی محسوس بود آنان ضمن عکس‌گرفتن از تجمع کنندگان، مانع عکسبرداری از تجمع می شدند.

آقایان رسول بداقی و محمد فلاحی امروز پس از پایان تجمع توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

قطعنامه پایانی تجمع روز معلم

در حالی روز معلم را پاس می داریم  که امروز نظام آموزشی به مدد سلب مسئولیت دولت و مدیران نالایق، بحرانی تر از هر زمان است.

نگاه تجاری به مدرسه کیفیت آموزشی را به محاق برده است. در قالب برون سپاری آموزش و خرید خدمات آموزشی باندهای مافیایی شکل می گیرند و عملا مدرسه فروشی می شود. پولی شدن و خصوصی سازی آموزش برنامه اصلی دولت و مجلس شده است و طرح های استثماری چون معلم تمام وقت در جریان است.

حقوق فرهنگیان بازنشسته و شاغل چند برابر زیر خط فقر است. دولت بدهی خود به فرهنگیان را پرداخت نمی کند و یک بیمه ورشکسته را به ما تحمیل می کند. نهادهای امنیتی مانع تشکل یابی فرهنگیان هستند و فعالان صنفی و معلمان معترض به وضع موجود همچنان در حبس به سر می برند و حراست‌ها در پرونده سازی و هیات‌های تخلفات زیر مجموعه وزارتخانه و دولت در صدور احکام  علیه فعالان صنفی از قوه قضاییه پیشی می گیرند.

با این حال تشکل های صنفی و فعالان کوشا، هرگز از طرح مطالبات صنفی و آموزشی جنبش معلمان دست نکشیده اند و از راههای مختلف صدای خود را به گوش فرادستان رسانده اند اما متاسفانه یک گام مثبت در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان برداشته نشده است.

در چنین شرایطی است که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران چاره ای ندارد جز اینکه با اعتراض و تجمع، جامعه و مسئولان را متوجه عواقب بحران موجود نماید بحرانی که در صورت ادامه وضعیت موجود، کودکان این سرزمین را بی آینده خواهد نمود و جامعه ملتهب را به  قهقرا خواهد برد.

ما امروز از همین موضع در اینجا گرد آمده ایم که مطالبات خود را به شرح زیر اعلام نماییم :

(۱) آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان صنفی و معلمان زندانی. توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی‌. بر قراری حقوق معلمان فعال صنفی محکوم به حبس،اخراج و قطع حقوق شده.

(۲) همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان.

(۳) پرداخت به موقع حق الزحمه نیروهای قراردادی و اضافه کار نیروهای رسمی و پاداش پایان خدمت فرهنگیان به صورت یکجا بخصوص بازنشستگان سال ۹۷. تاکید بر امنیت شغلی نیروهای غیررسمی.

(۴) افزایش حقوق فرهنگیان بازنشسته و شاغل به بالای خط فقر و اجرای رتبه بندی مرحله دوم برای معلمان.

(۵) اجرای ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری برای فرهنگیان بازنشسته و مشارکت آنان در مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری.

(۶) اصلاح وضعیت ناهنجار و ناکارآمد بیمه خدمات درمانی فرهنگیان و داشتن بیمه ای کامل و متناسب با شرایط جسمی و سنی فرهنگیان بازنشسته.

(۷) رفع موانع غیر قانونی ناشی از اعمال سلیقه های شخصی مسئولان و اعمال نظر غیر مسئولانه در امر صدور مجوزِ برگزاریِ مجمع عمومی برای تمامی تشکل های صنفی فرهنگیان. صدور پروانه فعالیت رسمی برای تشکل هایی که مجمع عمومی و انتخابات برگزار نموده اند. با تاکید بر تشکل یابی مستقل.

(۸) توقف کامل طرح برون سپاری مدارس و لغو مجوز های خصوصی ساز‌ی آموزش و ارایه خدمات آموزشی باکیفیت، رایگان و عادلانه در مدارس دولتی.

(۹) اصلاح ساختار دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم با تاکید بر رویکردهای نوین آموزشی و توقف جذب نیروی آموزشی با نگاه کالایی و تجاری به آموزش مانند مدارس حمایتی و نیروهای خرید خدمات آموزشی.

در پایان ضمن ابراز همدردی با مردم سیل‌زده از دولت و نهادهای حاکمیتی می خواهیم نسبت به بازسازی این مناطق اقدام نماید و بازسازی و ایمن سازی مدارس را در اولویت قرار داده و به وضعیت دانش آموزان و فرهنگیان مصیبت دیده رسیدگی ویژه نماید.

شورا تاکید می کند در صورتی که مطالبات فرهنگیان مورد توجه نهادهای مرتبط قرار نگیرد حق اعتراض برای فرهنگیان محفوظ است و شورا در راستای تحقق مطالبات کاملا قانونی و طبیعی به تلاش های خود ادامه خواهد داد.

شورای‌هماهنگی‌تشکل‌های‌صنفی‌فرهنگیان‌ایران

 ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۸

+گزارش تجمع و آخرین وضعیت معلمان بازداشتی

با فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، روز گذشته مقارن با روز معلم، معلمان کشور در ادارات آموزش و پرورش دست به تجمع زدند.

فرهنگیان بازنشسته و شاغل در استان‌های یزد ، تهران ، همدان ، مازندران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی ، کرمانشاه ، اصفهان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز، گیلان ، خوزستان، زنجان و ... دست به تجمع زدند.

این گردهمایی در شهرهای سقز، مریوان ، سنندج، دیواندره، جوانرود، اسلام‌آباد ، کرمانشاه، الیگودرز، همدان ، ملایر ، تبریز ، ارومیه، اردبیل ، تهران، ملارد، اصفهان، خمینی‌شهر، یزد‌، شیراز ، ساری، رشت، مشهد، تربت حیدریه ، اهواز ، اراک ، قزوین، کرج و ... برگزار شد و معلمان با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعار خواسته‌های خود را بیان کردند.

در تهران حضور پررنگ نیروهای لباس شخصی محسوس بود آنان ضمن عکس‌گرفتن از تجمع کنندگان، مانع عکسبرداری از تجمع می شدند و فشار برای اتمام تجمع زیاد بود و تجمع پس از قرائت قطعنامه توسط آقای محمد فلاحی به پایان رسید و هنگام ترک محل تجمع در کمال ناباوری نیروهای امنیتی به فرهنگیان یورش بردند و حداقل هشت نفر بازداشت شدند که خانم ها ، اسفندیاری ، بامداد، نیستانی و صالحی بعد از چند ساعت آزاد شدند.

آقای بداقی پس از دستگیری  به کلانتری گیشا و سپس به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند و هنوز تماسی با خانواده نداشته اند.

آقای فلاحی نیز توسط لباس شخصی ها دستگیر و با یک دستگاه تیبا به مکان نامعلومی منتقل گردید.

روز گذشته پیگیری های خانواده آقای فلاحی بی نتیجه ماند و هیچ یک از نهادهای امنیتی مسئولیت بازداشت را به عهده نگرفته است. آقای فلاحی شب گذشته در یک تماس کوتاه به همسر خود گفته است احتمالا مدتی در بازداشت خواهد بود و او از نهاد دستگیرکننده و محل نگهداری خود خبر ندارد.

به جز آقای بداقی از وضعیت دو معلم زن بازداشتی خبری در دست نیست. 

۱۳ اردیبهشت ۹۸

+معلمان بازداشت شده و زندانی آزاد باید گردند

به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان، روز دوازدهم اردیبهشت که  روز معلم نامگذاری شده، معلمان در 27 شهر و مراکز استان ها در مقابل اداره های  آموزش و  پرورش  تجمع کردند و یک بار دیگر نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات خود، دست به اعتراض زدند.  نیروهای سرکوبگر حکومتی درهمه این شهرها فضای امنیتی بر تجمع ها حاکم کرده بودند. حتی بسیاری از فعالین چند روز قبل از 12 اردیبهشت مورد تهدید قرار گرفته بودند.

بر اساس گزارش  کانال رسمی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، طبق آخرین پیگیری ها، آقای رسول بداقی که در تجمع امروز معلمان تهران بازداشت شده بود، به بازداشتگاه وزرا منتقل شده است و از وضعیت آقای محمد تقی فلاحی، دیگر معلم بازداشت شده این تجمع با وجود پیگیری های همسر ایشان تا کنون اطلاعی بدست نیامده است.  طبق این گزارش همچنین در تهران حداقل ۸ نفر از معلمان توسط  لباس شخصی ها بازداشت شدند که از میان آنها خانم‌ها اسفندیاری‌، صالحی و نیستانی آزاد شده اند.  در این گزارش همچنین آمده است که نیروهای امنیتی و انتظامی در جریان یورش به تجمع  معلمان تهران، تعدادی از معلمان  را مورد ضرب شتم قرار  دادند؛  ازجمله،‌ خانم منیرعبدی،‌ همسر اسماعیل عبدی ، فعال زندانی حقوق معلمان ‌را مضروب کردند.

قطعنامه پایانی در این تجمع ها، قرائت شد  که در ان یک بار دیگر برمطالبات معلمان تاکید شده بود.  مطالبات بر شمرده شده در این قطعنامه از جمله عبارت بودند  از: آزادی فوری و بدون قید و شرط معلمان زندانی،  توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی‌، همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، پرداخت به موقع حق الزحمه نیروهای قراردادی و اضافه کاری،  تامین امنیت شغلی نیروهای غیررسمی، افزایش حقوق فرهنگیان بازنشسته و شاغل به بالای خط فقر، حق تشکل یابی مستقل، ارایه خدمات آموزشی باکیفیت، رایگان و عادلانه در مدارس دولتی و توقفف خصوصی سازی ها و  کالا سازی آموزش. در پایان قطعنامه تاکید شده بود که معلمان تا تحقق این مطالبات به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، از مطالبات به حق معلمان و مبارزه آنها برای تحقق ان  پشتیبانی می کند.  به باور ما مطالبات معلمان بخشی از مطالبات  عمومی  طبقه کارگران در ایران است و بنابراین ضروری است که همه بخش های  طبقه کار گر از جمله معلمان برای رسیدن به مطالبات خود  بطور متحد و در هماهنگی با یکدیگر دست به اقدام بزنند. 

ما سرکوب و ضرب و شتم  شرکت کنندگان در تجمع های 12 اردیبهشت توسط نیروهای انتظامی و امنیتی  را به شدت محکوم می کنیم  و خواهان آزادی همه بازداشت شدگان و نیز دیگر  معلمان و  کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی هستیم، و در این راه  همچنان خواهیم کوشید . 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

12 اردیبهشت 1398

*سه خبر از بازداشت ها در روز جهانی کارگر در سنندج

خبر یکم:

روز چهارشنبه، ۱۱ اردیبهشت، علی رغم امنیتی بودن سطح شهر سنندج، راهپیمایی اول ماه مه توسط، کارگران و فعالین کارگری در یکی از محلات کارگری و پررفت و آمد شهر با شور و شوق فراوان انجام شد. اما بعد از پایان راهپیمایی، نیروهای امنیتی سراسیمه به محل برگزاری یورش بردند و یکی از شرکت کنندگان بنام «نبه ز کیانپور» را باضرب و شتم بازداشت کردند. روز بعد نامبرده با قید ضمانت آزاد گردید.

خبر دوم:

در همین روز، یعنی روز ۱۱ اردیبهشت و پیش از آغاز راهپیمایی، مامورین اداره اطلاعات سنندج، جهت ایجاد رعب و وحشت به منزل فواد زندی و خبات شکیبا هجوم بردند. البته  آنها در منزل حضور نداشتند.

لازم به ذکر است که این دو فعال کارگری، روز ۱۰ اردیبهشت در «گیوزه کوره» در بین جمع زیادی از کوهنوردان برای استقبال از روز جهانی کارگر، قطعنامه چهار تشکل مستقل کارگری را خوانده و با نصب پارچه نوشته ای با مضمون «حیات سرمایه داری برابراست با نابودی محیط زیست» اقدام کردند که با استقبال حاضرین مواجه شده بود.

خبر سوم:

همچنین در روز چهارشنبه اول ماه مه، طی تماس تلفنی با «زانیار دباغیان» از طرف دادگاه شهر سنندج از این کارگر و عضو کمیته هماهنگی برای کمک برای ایجاد تشکل‌های کارگری، خواسته شده بود که روز ۱۲ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح، خود را برای اجرای حکم معرفی کند.

به این ترتیب روز گذشته، زانیار دباغیان برای اجرای حکم یک سال محکومیت حبس، روانه زندان مرکزی سنندج گردید.

اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران است و هیچ کارگری را نباید به دلیل شرکت در مراسم های این روز بازداشت و محاکمه و زندانی کرد.

زنده باد اول ماه مه

کارگرزندانی آزاد باید گردد

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

*مجموعه گزارشاتی درباره بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر تهران:

+سعید رضایی به زندان فشافویه منتقل شد

سعیدرضایی فعال مدنی حامی معلمان و کارگران که روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت در تجمع روز جهانی کارگر همراه  چند از تن از فعالان کارگری در جلوی مجلس دستگیر شده بود، اینک به زندان فشافویه منتقل شده است.

او پس از دستگیری ابتدا به زندان گیشا منتقل شد. انتقال سعید رضایی به زندان فشافویه موجی از نگرانی را در میان فعالان معلمی و کارگری ایجاد کرده، چراکه سعید رضایی همواره مدافع جدی و همیشگیشان بوده است.

کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:

+ بر اساس تماس تلفنی  رضا شهابی و حسن سعیدی با خانواده‌هایشان، این دوعضو سندیکای کارگران شرکت واحد به بند ۲۰۹ اوین منتقل شده‌اند. همچنین برای رضا شهابی و حسن سعیدی دو قرار به شرح زیر صادر شده است:

قرار ۱

۳۰ روز بازداشت موقت به اتهام اجتماع، تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی در بند  ۲۰۹ اوین

قرار ۲

۲۰۰ میلیون کفالت به اتهام تجمع غیر قانونی

+اسدلله سلیمانی دیگرعضوسندیکا بدون قیدوشرطی آزادشد

وحیدفریدونی ازاعضای سندیکا به خانواده اش گفته اند برای شنبه باسند به دادسرای اوین مراجعه کنند.

ناصرمحرم زاده ، سیدرسول طالب مقدم ومحمدعلی اصلاغی دیگراعضای این سندیکا به زندان بزرگ منتقل شده اند.

وضعیت دیگربازداشتی ها تا این لحظه بشرح زیر می باشد.

 بر اساس این گزارش برای فرهاد شیخی نیز ۲ قرار صادر شده است:

- بازداشت موقت ۳۰ روزه و قرار کفالت شماره ۲ و انتقال به زندان

تهران بزرگ

همچنین برای بعضی از بازداشتی‌ها قرارهایی به شرح زیر صادر شده و از قرار بقیه بازداشتی‌ها خبری در دست نیست:

- هادی سلیمانی قرار کفالت

- شیما ویژه بازداشت موقت تهران بزرگ

- محمد فخری کفالت

- ماهان صالحی کفالت

- محمد حسین بنده مرادی کفالت

- سما طاهری وضعیت نامشخص

- سمانه طاهری، زینب امیری و  ناهید خداجو انتقال به  بند ۲۰۹ اوین

تمامی زندایان خانم به قرچک منتقل شدند وآقایان هم اکثرا به زندان های فشافویه وزندان بزرگ منتقل شدند.

تاعصرامروز ۴تن ازبازداشتی هااززندان اوین بدون قید وشرط آزاد شدند.

+رضاشهابی ازاعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد وحسن سعیدی ازاعضای دیگرسندیکا در بند۲۰۹زندان اوین درانفرادی بسرمیبرند.

+وحیدفریدونی ، محمداصلاغی، سیدرسول طالب مقدم، ناصرمحرم‌زاده، ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد درزندان ندامتگاه کرج‌ بازداشت هستند.

+بازداشت وزندانی کردن کارگران ، معلمان،دانشجویان واعضای سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم میکنیم.

شش تن ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد ودهها تن ازدانشجویان مدافع حقوق کارگران وتعدادی ازفعالین کارگری که برای شرکت درمراسم‌اول ماه مه(روزجهانی کارگر) ۱۱اردیبهشت درمقابل مجلس بهارستان دست به تجمع اعتراضی زده بودند با خشونت شدید نیروی های انتظامی وعوامل امنیتی مواجه شدند و بشدت مورد ضرب وشتم قرارگرفتند. ودهها تن ازکارگران و دانشجویان و فعالین کارگری توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند.

این برخوردهای امنیتی وپلیسی درحالی صورت میگیرد که کارگران به دلیل سقوط ارزش ریال در چندماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد قدرت خریدشان را ازدست داده اند  و مسئولان اجرائی کشور بجای تدابیر اقتصادی برای کارگران درصدد خفه کردن صدای اعتراضاتشان  هستند واین بگیروببندها نشانگر این است که هیچ برنامه ای برای برون رفت کارگران از شرایط سخت و اسفبار معیشتی مسئولان ندارند. درحالی که هر روز درکشور شاهد برملاشدن فساد گسترده مدیریتی و اختلاس های نجومی هستیم و کارگران روزانه سفره شان کوچک وکوچکتر میشود ، سیستم قضائی پلیسی کشور اعتراضات کارگران به وضعیت اسفبارگرانی و اوضاع سخت معیشتی را جرم تلقی میکند و حتی تحمل برگزاری  مراسم روز کارگر  توسط کارگران را ندارد و با تمام امکانات درصدد خاموش کردن فریاد اعتراضات کارگران معلمان و دانشجویان است،  بطوری که درسال جاری شاهد دستگیری های گسترده تر فعالین  سندیکایی و  کارگری  و  برخوردهای پلیسی و امنیتی با معترضین  صنفی هستیم.

سندیکای کارگران شرکت واحد هرگونه برخوردهای پلیسی امنیتی با کارگران ومعلمان ودانشجویان را محکوم میکند وخواستار آزادی بی قید وشرط تمامی بازداشت شدگان روزجهانی کارگر و تمام زندانیان صنفی وفعالان کارگری دربند میباشد ، وتنها راه برون رفت ازاین اوضاع سخت معیشتی برای مزدبگیران را اتحاد کارگران ومعلمان ودانشجویان درمطالبه محوری میداند.

*اطلاعیه خبری اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون وضعیت دستگیرشدگان روز جهانی کارگر

طبق آخرین پیگیری های اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و خانواده های بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس، تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه چهار نفر از بازداشت شدگان به اسامی نرگس شجاع و علی مریخی و اسدالله سلیمانی ( از مشخصات نفر چهارم اطلاعی در دست نیست) آزاد شده اند.

به گفته آزاد شدگان سه نفر از زنان بازداشت شده به اسامی ناهید خداجو عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، مرضیه امیری (زینب امیری) و سمانه طاهری به بند ۲۰۹ اوین  منتقل شده و مابقی زنان بازداشتی به زندان قرچک انتقال داده شده اند.

تمام مردان دستگیرشده تجمع دیروز به زندان بزرگ منتقل شدند. رضا شهابی و حسن سعیدی عضو سندیکای شرکت واحد به بند ۲۰۹ اوین منتقل شده اند.

به خانواده تعدادی از بازداشتی ها از جمله وحید فریدونی از اعضای سندیکای شرکت واحد نیز اعلام شده که روز شنبه برای پیگیری آزادی مراجعه نمایند اما از چندوچون روند آزادی اطلاعی به خانواده ها داده نشده است.

اسامی کامل دستگیرشدگان تجمع مقابل مجلس به شرح زیر است:

ناهید خداجو، نسرین جوادی، هادی سلیمانی، مهدی فخری، فرهاد شیخی، رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده، محمدعلی اصلاغی، سیدرسول طالب مقدم، اسدالله سلیمانی، فرحناز شیری، کیوان صمیمی، کامیار فکور، مرداس طاهری، محسن سلیمانی نژاد، عباس شمس، مهدی عظیمی، ماهان صالحی، قاسم خالویی، داوود رفیعی، امیرمحمد طاهری، آنیشا اسدالهی، الهام صالحی، حسنی ویژه، شیما ویژه، عاطفه رنگریز، مرضیه امیری، سمیرا امیری، سمانه طاهری، نرگس شجاع، لیلا ناصروندی، اعظم خضری، زهرا تهرانی زاده، ندا ناجی، علی یاوری، حسین مرادی، علی مریخی، محسن حادث، افشین میرزاخانی، سعید رضایی، اکبر جمشیدی، حمید سلیمی و ...

خانواده های بازداشت شدگان از صبح زود پیگیر وضعیت اعضای خانواده شان بودند و بعد از تجمع در مقابل بازداشتگاه وزرا و در پی انتقال بازداشتی ها به دادسرای اوین در مقابل زندان اوین تجمع نموده و خواهان آزادی عزیزان خویش بودند.

لازم به ذکر است که هنوز سه نفر از دستگیر شدگان جمعه گذشته در پارک جهان نما به اسامی پروین محمدی عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر در بازداشت بسر میبرند و بازپرس پرونده هیچگونه اطلاعاتی از روند پرونده ایشان به خانواده ها ارائه نمیدهد و خانواده این دستگیرشدگان را به ده روز آینده برای پیگیری آزادی ایشان حواله داده است.

امروز دوازهم اردیبهشت و در جریان تجمعات بزرگ و سراسری معلمان تعدادی از فرهنگیان معترض توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده اند که دو نفر از اعضای کانون صنفی معلمان تهران به اسامی رسول بداقی و محمد فلاحی نیز در میان بازداشت شدگان هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - دوازدهم اردیبهشت نودوهشت

*کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:

خبر های تکمیلی در باره وضعیت بازداشتی های روزجهانی کارگر

ادامه تجمع خانواده بازداشتی ها در مقابل زندان اوین

طبق اخبار رسیده  خانم ها ، مرضیه امیری- ناهید خداجو- نسرین خضری به اطلاعات سپاه و تعدادی دیگری  از خانم‌ها به زندان قرچک منتقل شده اند.

همچنین بر اساس ابن خبر خانم نرگس شجاع دقایقی پیش آزاد شده و آقای وحید فریدونی به زندان منتقل گردیده  و به خانواده او اعلام کردند که شنبه همراه با سند به زندان مراجعه کنند ،البته تا کنون محل نگهداری و مقدار وثیقه درخواستی  برای آزادی آقای فریدونی،  به خانواده  او اعلام نشده است.

در ادامه گزارش دریافتی آمده است  که بعضی از زندانی ها دچار بیماری های خاص هستند و بایستی دارو مصرف کنند. و عدم پاسخگویی مسئولین دادسرا ، باعث عصبی شدن خانواده ها شده است.

جو در مقابل زندان بسبار متشنج گزارش  است و خانواده ها در حال بحث با مامورین هستند.

خانواده ها تجمع کننده در مقابل درب زندان اوین همچنان به  تجمع خود ادامه داده  و خواهان حضور مسئولین و پاسخگویی انان یا تماس تلفنی با  زندانیان شده اند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۲ اردیبهشت ۹۸

*یورش زبونانه سرکوبگران وحشت زده به مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس را بی پاسخ نگذاریم

امروز دقایقی بعد از شروع مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس، نیروهای سرکوبگر که از حضور وسیع کارگران، بازنشستگان، دانشجویان و آزادیخواهان به وحشت افتاده بودند، سراسیمه و دستپاچه به صفوف شرکت کنندگان حمله ور شدند و با سبعیت و درنده خویی اقدام به ضرب و شتم جمعیت کرده و ده ها نفر را بازداشت کردند.

امروز طبقه کارگر توسط جمعیتی که در مراسم شرکت کرده بودند و شعار بی سابقه  «درد ما، در شماست، مردم به ما بپیوندید» سر می دادند، موقعیت و ماهیت خود را به عنوان یک طبقه سیاسی و اجتماعی که رسالت نمایندگی و سخنگویی همه بخش های معترض جامعه و زبان اعتراض کل مردم محروم به فقر، گرسنگی، بیکاری و غیره، به عهده دارد را به وضوح به نمایش گذاشت.

حمله وحشت زده و کاملا سراسیمه سرکوبگران به مراسم باشکوه و کم نظیر روز جهانی کار، دقیقا از سر ظهور قدرتمند امروز طبقه کارگر ایران بود که با شرکت گسترده دانشجویان و آزادیخواهان و فراخوان به مردم برای پیوستن به جمع شرکت کنندگان، بیش از پیش موقعیت خود را به عنوان نماینده اعتراضات توده ای تثبیت نمود.

امروز سرکوبگران حتی تاب تحمل برگزاری مراسم دولتی و خانه کارگری را هم نداشتند و به شرکت کنندگان در آن هم حمله بردند و این یعنی حتی کارگران شرکت کننده در مراسم دولتی نیز علی رغم تهدید و تطمیع نهادهای ضد کارگری برای شرکت در مراسم تحت کنترلشان، هیچ باور و اعتنایی به فریبکاری های دولتی و حکومتی ندارند و هر آن ممکن است از کنترل خارج شوند.

امروز ده ها نفر از کارگران، دانشجویان، بازنشستگان و آزادیخواهان به اسامی زیر بازداشت شدند:

1ناهید خداجو، 2نسرین جوادی، 3هادی سلیمانی، 4مهدی فخری، 5فرهاد شیخی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، 6رضا شهابی، 7حسن سعیدی، 8وحید فریدونی، 9 ناصر محرم‌زاده، 10رسول طالب‌مقدم، 11 اسدالله سلیمانی، 12 محمدعلی اصلانی، 13کامیار فکور، 14 مرداس طاهری، 15 محسن سلیمانی‌نژاد،

16هادی سلیمانی، 17 مهدی عظیمی،

18ماهان صالحی، 19قاسم خالویی،

20محمد اصلاغی، 21 خانم شیری،

22الهام صالحی، 23آنیشا اسداللهی،

24 امیرمحمد طاهری، 25 کیوان صمیمی، 26داودرفیعی، 27مرضیه امیری، 28سمیرت امیری، 29 خرسندی.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه همه کارگران، دانشجویان، بازنشستگان، معلمان و آزادیخواهان و تشکلها، سازمان ها و احزاب کارگری و مدافع حقوق کارگر و آزادیخواهی در ایران و در سراسر جهان را فرا می خواند که به این یورش مستاصلانه سرکوبگران به مراسم روز جهانی کارگر شدیدا اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه بازداشت شدگان گردند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

زنده باد اول می

*کانون نویسندگان ایران: ضرب و جرح و بازداشت؛ هدیه به کارگران ایران

نــظــــر بــر خــبــــر

-------------------------

ضرب و جرح و بازداشت؛ هدیه به کارگران ایران

به دنبال فراخوان چند تشکل مستقل کارگری روز 11 اردیبهشت (اول ماه مه) صدها کارگر و فعال کارگری مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. گروهی از معلمان و دانشجویان نیز به این تجمع پیوستند. تجمع‌کنندگان شعار می‌دادند: "این‌همه اختلاسگر، زندانه سهم کارگر"، "نان، کار، آزادی، حق مسلم ماست" و "کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد اتحاد."

هنوز ساعتی از این گردهمایی اعتراضی نگذشته بود که ماموران انتظامی و امنیتی به جمعیت یورش بردند و به ضرب و جرح و بازداشت معترضان پرداختند. به گفته‌ی شاهدان که در فضای مجازی منعکس شده است، حمله‌ی ماموران بسیار خشن و بی‌رحمانه بود. آنها حتی زنان و مردان مسن را نیز به شدت کتک می‌زدند. در این یورش ده‌ها تن از تجمع‌کنندگان از جمله رضا شهابی ، کیوان صمیمی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، محمدعلی اصلاغی، سیدرسول طالب مقدم و ... بازداشت شدند و تا این ساعت خبری از آزادی آنها نیست.

***

اول ماه مه (11 اردیبهشت) روز جهانی کارگر است. در بسیاری از کشورها کارگران به خیابان می‌آیند و خواست‌های خود را فریاد می‌زنند. میزان و کیفیت برگزاری مراسم این روز در هر جامعه‌ای به درجه‌ی برخورداری آن جامعه از آزادی بیان بستگی دارد. جایی که این مراسم ممنوع یا سرکوب می‌شود آزادی بیان وجود ندارد. نمونه‌ای از آن را روز گذشته در تجمع کارگران و فعالان کارگری در مقابل مجلس شورای اسلامی مشاهده کردیم. کارگرانی که روزگارشان در فاصله‌ای بسیار از خط فقر می‌گذرد، مقابل یک نهاد حکومتی تجمع کردند تا به مدنی‌ترین شکل اعتراض و خواست‌های خود را بیان کنند؛ اما پاسخ آنها با باتوم و مشت و لگد و دستبند و بازداشت داده شد: هدیه‌ی دولت به کارگران در روز کارگر! این برخورد غریبی نیست بارها وبارها و در هر اعتراض مشاهده شده است؛ نه فقط هنگام اعتراض برای بهتر شدن شرایط زندگی که در بدیهی‌ترین امور مانند درخواست دستمزدهای عقب‌افتاده نیز. آخر کارگرانی که برای گرفتن سه ماه حقوق معوقه‌شان ناچارند یک ماه کف خیابان فریاد بزنند، چه حق اعتراضی برای بهتر شدن زندگی دارند؟! این وضعیت منحصر به کارگران نیست و شامل همه‌ی معترضان از هر قشر و گروه می‌شود. همین چند روز پیش بود که سه نویسنده را برای نوشتن کتاب و انتشار نشریه‌ی داخلی محاکمه کردند، کمی پیش‌تر از آن معلمان معترض را زدند و بستند و به زندان انداختند، دانشجویان را . . . روزنامه‌نگاران را . . . و دیروز هنگام برگزاری تجمع اعتراضی کارگران، پس از کتک زدن آنها، بیش از سی تن را بازداشت کردند. این جامعه از چه راه دیگری بگوید که اعتراض حق اوست؛ دیگر به چه زبانی باید بگوید که آزادی بیان می‌خواهد؛ به چه زبان؟!

*سرکوب تجمع به مناسبت روز جهانی کار در تهران  را به شدت محکوم می کنیم!

یورش خشونت بار نیروهای امنیتی و انتظامی به تجمع روز جهانی کارگر در برابر مجلس که توسط تشکل های مستقل کارگری و با حمایت  دانشجویان و معلمان  فرا خوانده شده بود یک بار دیگر ماهیت سرکوب گر  و کارگر ستیز رژیم اسلامی را به نمایش گذاشت. در جریان این حمله وحشیانه دهها نفر از شرکت کنندگان با ضرب و شتم و توهین دستگیر شدند و تا این لحظه در بازداشت بسر می برند.  این اقدام سرکوب گرانه،  نه نشانه اقتدار بلکه  بیانگر ترس رژیم از گسترش اعتراض ها و تجمع های کارگری است. می خواهند با چنین اعمال خشونت بار، عواقب برگزاری و شرکت در  چنین تجمع ها را به همگان  به ویژه به کارگران و تشکل های  مستقل  کارگری نشان دهند تا  بلکه  بتوانند مانع تدوام و گسترش آن گردند. می خواهند که این  گونه بگیر و ببند ها درس عبرتی  برای فراخوان دهندگان و شرکت کنندگان باشد تا از پیگیری خواست های خود  بطور دستجمعی و سازمان دهی شده دست بشویند.  اما اگر چنین اعمال وحشیانه ای  می توانست صورت مسئله یعنی  خواست ها و مطالبات انباشت شده و پاسخ نگرفته  میلیون ها  نفر از  کارگران را  پاک کند، همین تجمع نیز نمی باید برگزار می شد. از تاریخ سیاه چهل ساله سرکوب سازمان یافته حکومتی  اگر تنها  به یک دهه اخیر استناد کنیم  می توان دید که در  طول این دهه، روزی نبوده است که عده ای از فعالین کارگری و معلمان در زندان نباشند،  و در همان حال روزی نیز نبوده که  بدون اعتراض دستجمعی کارگران سپری شده باشد. شرایط کار و معیشت برای  کارگران  از مرز تحمل گذشته است و هیچ سطحی از خشونت و سرکوب نمی تواند  میلیون ها نفر از کارگران و خانواده انها و در حقیقت اکثریت مردم را وادار کند  که به فقر، فلاکت و تباهی تن دهند.

ما به همه شرکت کنندگان که  به رغم آگاهی از  تمام خطرها و هزینه های احتمالی،  شجاعانه در تجمع روز جهانی کارگر شرکت کردند و نیز  به تشکل های مستقل کارگری و دانشجویی و همه حمایت کنندگان که در هماهنگی با یکدیگر این تجمع را تدارک دیدند، درود می فرستیم و همبستگی خود را با انها اعلام می داریم  . در همان حال  ما یورش نیروهای انتظامی و امنیتی  به تجمع کنندگان و بازداشت دهها نفر از آنان را بشدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی  بدون قید شرط همه دستگیر شدگان هستیم . ما بنا به وظیفه خویش   ضمن  گزارش دهی  از سرکوب خشونت بار این تجمع توسط نیروهای  رژیم جمهوری اسلامی، از همه تشکل های  بین المللی کارگری در خواست می کنیم که به هر نحو ممکن نسبت به این اقدامات وحشیانه اعتراض کنند و برای ازادی همه دستگیرشدگان بکوشند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

اول ماه مه

*آزادی فوری و بدون قید و شرط دستگیر شده گان روز کارگر و روز معلم در ایران

اول مه مصادف بایازده اردیبهشت روز جهانی کارگر و دوم مه مصادف با دوازده اردیبشهت روز معلم در ایران دهها نفر دستگیر شدند . مراسم جهانی روز کارگر در تهران با فراخوان تشکل های کارگری و به منظور بیان خواستهایشان در بهارستان با سرکوب نیروهای انتظامی رژیم ضد کارگرو ارتجاعی جمهوری اسلامی روبرو شد و در طی آن دهها نفر دستگیر ودر اثر ضرب و شتم مزدوران عده ای زخمی شدند . امروز پنج شنبه نیز اعتراض سراسری معلمان در برخی نقاط منجمله در تهران مورد یورش مزدوران رژیم واقع و عده ای دستگیر شدند.

بدینوسیله ما برای آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی دستگیر شده گان از پای نمی نشینیم ودرکنار سایر تشکل های مدافع حقوق کارگران و سایر زحمتکشان برای این امر خطیرتمامی امکانات را بکار خواهیم گرفت.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران  - خارج از کشور

دوم مه 2019برابر با دوازده اردیبهشت 1398

*محمود صالحی:برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سقز ( سال 98 )

صدها نفر مامور لباس شخصی امروز محل برگزاری مراسم روز جهانی کارگر واقع درخیابان فخر رازی ( چمی ولی خان ) را به محاصره خود درآورده بودند تا مانع برگزاری مراسم روز جهانی کارگر شوند. اما کارگران بدون توجه به ماموران وارد میدان شده و مراسم را در میان کارگران ساختمانی برگزار کردند.چند سالی است، کارگران شهرستان سقز در میدان کارگران ساختمانی مراسم روز جهانی کارگر برگزار می کنند. امسال نیز همچون سالهای گذشته قرار بود مراسم در همان محل برگزار گردد. مسئولان دولتی و تعدادی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی قبل از ما به محل مورد نظر مراجعه می کنند . این افراد از کارگران حاضر در میدان دعوت کرده بودند تا جهت برگزاری مراسم روز جهانی کارگر به سالن ارشاد اسلامی که توسط دولت برگزار می شود، مراجعه کنند. در میان کارگران چند قطعه عکس سلفی می گیرند. مسئولان همچون گذشته وعده های سر خرمن به کارگران داده بودند که در آینده کارخانجات جدید در سقز تاسیس خواهد شد و.. وقتی مسئولان با بی محلی کارگران مواجه می شوند و به خاطر اینکه صدای کارگران بلند نشود، سریعا" محل مورد نظر را ترک می کنند. از سوی دیگر چند نفر از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی با تعدادی از کارگران فعال هماهنگی می کنند که همراه آنان به میدان کارگران ساختمانی جهت برگزاری مراسم روز جهانی کارگر مراجعه کنند. اما کارگران فعال آن صنف، وقتی به دفتر انجمن مراجعه می کنند متوجه شدند که آن افراد همراه با مسئولان فرمانداری، اداره کار و سازمان تامین اجتماعی خلاف وعده یعنی یک ساعت زود تر به میان کارگران رفته و چند قطعه عکس سلفی گرفته اند. یعنی جا تر و بچه نیست. مسئولان دولتی همراه با چند نفر از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی برای اینکه مراسم روز کارگر را لوس کنند و مراسم ها ی مستقل و بدون حضور مسئولان دولتی را کم رنگ کنند، به میان کارگران ساختمانی مراجعه کرده بودند.

اما ما جمعی از کارگران ساعت هفت و 40 دقیقه صبح به محل مراسم رسیدیم. صدها نفر مامور لباس شخصی تمام ورودی های میدان کارگران ساختمانی را به کنترل خود در آورده بودند. ماموران ابتدا شروع کردند به فیلم برداری و عکس گرفتن از ما کارگران ، که مورد اعتراض شدید ما قرار گرفتند. من ( محمود صالحی ) همراه با کارگران به طرف ماموران رفته و اعتراض کردیم که چرا از ما عکس می گیرید و سخنان خود را به شرح زیر شروع کردم که این خلاصه ای از سخنانم است.

کارگران مردم محروم جامعه ، امروز روز جهانی کارگر است و ما می خواهیم به این مناسبت مراسم برگزار کنیم. اما ماموران ما را محاصره کرده اند و در قاموس آنان ما جنایتکار هستیم. ما جنایتکار نیستیم ما کارگریم و به وضع موجود معترض هستیم.

نیروی انتظامی ولباس شخصی ها:

شما ها ما را می شناسید ؛ می دانید ما کی هستیم؟ ما کارگران با خون خود در خیابان های امریکا هشت ساعت کار را برای شما به ارمغان آوردیم. شما خیابانی را در جهان نمی بیدنید که با خون ما کارگران رنگین نشده باشد. شما اگر امروز هشت ساعت کار می کنید.هم طبقه های ما، برای تحمیل هشت ساعت کار به سرمایه داران و دولت حامی آنان مبارزه کردند. پس ما جنایتکار نیستیم؟ بجای محاصره و تهدید ما ، چرا به سراغ افرادی که در این جامعه هیچ کاری نمی کنند ولی تمام امکانات جامعه در اختیار دارند ، نمی روید؟ بیاید از این کارگران که هر روز برای سیر کردن شکم زن و بچه هایشان ساعت ها در این مکان به انتظار کار نشسته اند، نظر سنجی کنیم و یا آنان را به آزمایشگاه ببریم و تک تک آنان را معاینه نمایم، ببینیم 6 ماه یا بیشتر یک کالری پروتئین گوشت به بدن آنان رفته است.؟ آیا به نظر شما ها کارگری که کار نداشته باشد ؛ کارگری که بیکار است می تواند در این شرایط سخت زندگی کند؟ شما ها که امروز ما را محاصره و ما را تهدید می کنید که حرف نزنیم ، خود تان زندگی خوبی دارید؟ من مطمئن هستم جواب شما به این سئوال من منفی است. چون شما ها نیز زندگی سختی را سپری می کنید. شما ماموران چرا به دنبال آنان نمی روید و آنان را بازداشت نمی کنید که در ماه مبلغ کلانی از دسترنج ما تحت عنوان حقوق نجومی دریافت می کنند؟.

ماموران فشار بیشتری آوردند و نمی گذاشتند من صحبت هایم را به پایان برسانم. مرا مرتب هول می دادند تا محل را ترک کنم. اما هر بار مورد اعتراض کارگران قرار می گرفتند. چند نفر از ماموران از من خواهش کردند که دیگر صحبت نکنم و من ایستاده بودم که نجیبه صالح زاده شروع کرد به صحبت کردن.

نجیبه صالح زاده : امروز روز جهانی کارگر است و قرار بود مسئولان انجمن و مسئولان دولتی به این محل مراجعه کنند و برای شما کارگران صحبت کنند. آن مسئولان کجا هستند؛ که برای شما کارگران روشن کنند که چرا هر ماه 50 هزار تومان پول اضافه بعنوان بیمه سهم بیمه شده از شما کارگران دریافت می کنند.؟ با توجه به اینکه شما کارگران در ماه نمی توانید یک روز کار پیدا کنید. چرا باید سازمان تامین اجتماعی از شما کارگران پول اضافه دریافت کنند؟ شما کارگران چرا اجازه می دهید که تعدادی مسئول پشت درهای بسته برای شما ها تصمیم گیری کنند؟ وقتی نجیبه صالح زاده صحبت می کرد ماموران او را تهدید می کردند که اگر به صحبت هایش ادامه دهد، بازداشت خواهد شد. من دستهایم را بالا بردم و اعلام کردم که " بیاید ما را بازداشت کنید ؛ زندان و مرگ از این زندگی بهتر است." در این اثناء ده ها کارگر به تهدید های ماموران اعتراض کردند و هر کدام از کارگران به شکلی اعتراض خودشان را اعلام نمودند.

ماموران مرتب از ما درخواست می کردند که محل را ترک و دیگر مراسم را تمام کنیم. من یک بار دیگر به میان کارگران رفتم و گفتم. کارگران امروز روز ماست، من می دانم که شرایط مالی شما ها در چه وضعیتی است. اما بیاید امروز به خاطر اینکه دشمنان طبقه کارگر شاد نباشد همگی بخندیم و فریاد کنیم که ما ایستاده ایم و در مقابل قانون های ضد کارگری شما سرمایه داران سر تعظیم فرود نمی آوریم. زنده باد طبقه کارگر.

همه کارگران با دست زدن صحبت های مرا تائید کردند.

به این ترتیب مراسم روز جهانی کارگر تمام و همگی کارگران بدون هیچ گونه خشونت فیزیکی محل مراسم را ترک کردیم. ماموران نیز تا از آن محل دور شدیم ما را همراهی کردند.

در پایان از همه شرکت کنندگان در این مراسم با توجه به فشارهای امنیتی و حضور گسترده نیروهای مسلح در این مراسم شرکت کردند نهایت تشکر و از همه قدردانی می کنیم.

ضمنا" در آینده مشروح گزارش این مراسم به سمع و نظر کارگران خواهد رسید.

محمود صالحی 12/2/98

*تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کاغذ پاژنسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل فرمانداری نیشابور

کارگران کارخانه کاغذ پاژدراعتراض به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل فرمانداری نیشابورزدند.

برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ12اردیبهشت، فرماندار این شهرستان علت تعطیلی این کارخانه را تولید بوی نامطبوع ناشی از فعالیت این کارخانه و اعتراض اهالی منطقه عنوان کرده است، به گفته وی در این کارخانه حدود 130 کارگر فعال بوده‌اند.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان نیشابور نیز، عنوان کرد: تعطیلی کارخانه کاغذ پاژ با تصمیم‌گیری شورای پیشگیری از جرم استان همراه بوده است با توجه به این که مهلت جا به جایی کارخانه به علت بوی نامطبوعی که برای اهالی بخش زبرخان به خصوص شهر خرو ایجاد کرده بود، تمام شده است؛ به همین دلیل دستگاه قضایی شهرستان اقدام به تعطیلی این کارخانه کرده است.

سعید شیبانی ادامه داد: حدود 130 کارگر در این مجموعه فعال بودند که تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمدند. صاحب کارخانه متعهد بود که در صورت تعطیلی کارخانه برای کارگران خود به دنبال کار جدیدی باشد تا آن‌ها بیکار نمانند.

وی بیان کرد: به علت این که صاحب کارخانه به قول خود مبنی بر جابه‌جایی کارخانه عمل نکرده و همچنین به دلیل اعتراض دو ساله‌ای که از سوی اهالی شهر خرو به بوی نامطبوعی که از کارخانه خارج می‌شده، کارخانه کاغذ پاژ تعطیل شد.

شیبانی گفت: به علت گرانی‌های موجود جا به جایی کارخانه فعلا میسر نیست. کارگر فعلا بلاتکلیف است به همین دلیل جلسه کمیسیون کارگری را در روز 15 اردیبهشت خواهیم داشت تا در رابطه با وضعیت کارگران این کارخانه تصمیم‌گیری شود.

*دائمی شدن قرارداد کار کارگزاران مخابرات روستایی پس از اعتراضات دامنه دارشان

قرارداد کار کارگزاران مخابرات روستایی پس از اعتراضات دامنه دارشان دائمی شد.

بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ12اردیبهشت ماه، کارگزاران مخابرات روستایی کشور بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، قراردادهای دائم خود را امضا کردند و «کارگر دائم» شدند.

*بلاتکلیفی معیشتی کارگران شهرداری مشکین دشت

پس از گذشت یک ماه و نیم از سال جدید، هنوز تکلیف  لایحه شهرداری مشکین دشت برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش 25 درصدی قرارداد کارگران شرکتی و پرداخت حقوق آنها روشن نیست. این لایحه که برای چندمین بار در صحن شورا مطرح شد،همچنان بی نتیجه ماند.

*اعتصاب صاحبان قناد های دهدشت دراعتراض به گرانی مواداولیه شیرینی

صاحبان قنادی های دهدشت، استان کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به قیمت مواد اولیه شیرینی دراعتصاب هستند وازپخت شیرینی خودداری می کنند.

برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ11اردیبهشت،یک قناد گفت: سال گذشته آرد حداکثر 50 هزار تومان خرید داشتیم در حال حاضر به هر کیسه تا 70 هزار افزایش یافته است.

قناد دیگری که ویترین مغازه‌اش خالی از هر نوع شیرینی بود، اظهار داشت: تا زمانی که نرخ جدید متناسب با افزایش مواد اولیه اعلام نشود وضع به همین شکل خواهد بود.

خانمی که برای سفارش کیک روز معلم آمده بود گفت: پنجمین شیرینی‌فروشی است که امروز مراجعه کردم و هیچ کدام تولید ندارند.

*جان باختن یک کارگر در روز جهانی کار درحادثه انفجار معدن سنگ اصفهان

روز چهارشنبه 11اردیبهشت روز جهانی کار،یک کارگر 21ساله درحادثه انفجار معدن سنگ اصفهان جانش را ازدست داد.

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان به خبرنگار پايگاه خبري پليس گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پليسي110 مبنی بر یک مورد حادثه انفجار در معدن و فوت جوانی 21 ساله در اثر این حادثه، بلافاصله ماموران کلانتري 22 "بهارستان" به محل اعزام شدند.

وي گفت: متاسفانه در اثر این انفجار یک تکه بزرگ سنگ رها و بر روی جوانی 21 ساله می افتد که به علت شدت جراحات وارده این جوان جان خود را از دست می دهد

 

اخبار و گزارشات کارگری 11 اردیبهشت 1398

بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر تهران آزاد باید گردند

 

زنده باد یاد کارگران بخون در غلطیده تظاهرات 11اردیبهشت ماه 1325 کرمانشاه

نیروهای انتظامی حکومت سلطنتی بسوی تظاهرات 11اردیبهشت ماه 1325کارگران کرمانشاه آتش گشودند وجان 14کارگر را گرفتند و120نفردیگررازخمی کردند.

یادشان زنده باد

فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای تجمع در سراسر کشور بمناسبت 12اردیبهشت روز معلم

زمان:12اردیبهشت ماه1398 – ساعت 10 تا 12

مکان:مقابل ادارات آموزش و پرورش در مراکزاستانها وهمه شهرها

«تجمع،تشکل حق مسلم ماست»

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

- مجموعه گزارشاتی درباره تجمع 11اردیبهشت1398 مقابل مجلس بمناسبت روز جهانی کارگر:

+آخرین اخبار از بازداشتی های مراسم روزجهانی کارگر مقابل مجلس

+روایت یک شاهد عینی از تجمع روزجهانی کارگر در برابر مجلس

+بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون برگزاری تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس

- برگزاری مراسم اول ماه مه روزجهانی کارگر درمریوان

- رژه بزرگ خیابانی کارگران در سنندج بمناسبت روز جهانی کارگر

- گردهم آیی وقطعنامه دانشجویان دانشگاه مازندران درروز11اردیبهشت برای همبستگی با جنبش کارگری

- کارگران همزمان با روز جهانی کارگر سخن می گویند:

- محمد صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری وعضو کانون وکلای مرکزدرآستانه روزجهانی کارگر وروزمعلم:

کارگران و معلمان زندانی را آزاد کنید

- اعتراضات کارگران صنعت نفت و گازغرب نسبت به انتقال شرکت از کرمانشاه به ایلام

- تجمع معلمان آزاد و حق التدریس نسبت به بلاتکلیفی شغلی وعدم پرداخت مطالبات مقابل مجلس

- تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی همزمان با حضور دستیار ویژه رئیس جمهور نسبت به افزودن تخلف در فضای مجازی به آیین‌نامه انضباطی دانشجویان

- جان باختن یک کارگر جوان درهمدان براثر سقوط ازبالا بر

*مجموعه گزارشاتی درباره تجمع 11اردیبهشت1398 مقابل مجلس بمناسبت روز جهانی کارگر:

+آخرین اخبار از بازداشتی های مراسم روزجهانی کارگر مقابل مجلس

*براساس خبری که هم اکنون برای سندیکای کارگران شرکت واحد ازآخرین وضعیت بازداشتی های امروز رسیده در ساعت هشت وسی امشب تمامی بازداشت شدگان ازمقرپلیس امنیت گیشا به وزرا منتقل شدند .

به خانوادهای بازداشتی گفته اند امشب کسی آزاد نمیشود وفرداساعت ۸صبح همگی به دادسرای زندان اوین منتقل خواهندشد.

* طی آخرین اخباربازداشتی ها وحید فریدونی ازاعضای بازداشتی سندیکا بعلت ضرب وشتم مامورین دربیمارستان بستری گردیده است و۱۶تن ازبازداشتی ها مجددا به بازداشگاه وزرا منتقل شده اند .

رضاشهابی حسن سعیدی ناصرمحرمزاده وسیدرسول طالب مقدم همچنان دربازداشت پلیس امنیت گیشا زندانی هستند.

خانم شیری دیگرعضو سندیکا بعدازبازداشت کوتاهی ازکلانتری بهارستان آزادگردید.

* تعدادی ازرانندگان شرکت واحد درهمراهی با خانواده های اعضای بازداشتی سندیکا، درمقابل محل بازداشت کارگران شرکت واحد مقابل پلیس امنیت گیشا تجمع کردند ونگران وضعیت جسمانی بازداشتی ها هستند وبراساس آخرین پیگیری خانواده ها، عوامل پلیس امنیت گیشا به خانوادها گفته اند کارگران امشب دربازداشت میمانند وفردا به دادسرای زندان اوین منتقل خواهند شد .

* اسامی بیست ونه بازداشتی تجمع امروز مقابل مجلس:

 1. رضا شهابی
 2. حسن سعیدی
 3. فرهاد شیخی
 4. وحید فریدونی
 5. ناصر محرم‌زاده
 6. رسول طالب‌مقدم
 7. اسدالله سلیمانی
 8. محمدعلی اصلاغی
 9. کامیار فکور
 10. مرداس طاهری
 11. محسن سلیمانی‌نژاد
 12. هادی سلیمانی
 13. مهدی عظیمی
 14. ماهان صالحی
 15. قاسم خالویی
 16. محمد اصلاغی
 17. الهام صالحی
 18. آنیشا اسداللهی
 19. امیرمحمد طاهری

20.کیوان صمیمی

 1. داودرفیعی

22.ناهید خداجو

23.نسرین جوادی

24.هادی سلیمانی

25.مهدی فخری

26.فرهاد شیخی

27.مرضیه امیری

28.سمیرا امیری

29.خرسندی

برگرفته از کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

* به دنبال دستگیری گسترده کارگران در تجمع امروز تعداد زیادی از کارگران و خانواده بازداشتی ها به مقابل بازداشتگاه ارگ مراجعه کرده اند که باز هم با تعرض نیروهای امنیتی مواجه شده و دو نفر به اسامی ”مرضیه امیری” و ” سمیرا امیری” بازداشت شده اند.

* حضور خانواده ها و جمعی از دوستان بازداشت شدگان اول ماه مه، روز جهانی کارگر مقابل بازداشتگاه وزرا

برگرفته از کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران

+روایت یک شاهد عینی از تجمع روزجهانی کارگر در برابر مجلس

بنا بر هماهنگی‌های قبلی، امروز، ۱۱ اردیبهشت، روز کارگر، عده‌ای از فعالان کارگری، معلمان و دانشجویان در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این روایت یکی از حاضران در این تجمع است.

ساعت ۱۰ صبح جمعیتی حدود ۳۰۰ نفر از ایستگاه متروی بهارستان به سمت درب مجلس حرکت کردند. طی مسیر مسئولان نیروی انتظامی از تجمع‌کنندگان درخواست کردند که در پیاده‌رویی روبروی مجلس گرد هم آیند. فرمانده‌ نیروها خطاب به تجمع‌کنندگان از فراهم بودنِ امکان نطق و اعتراض به آنان گفت، آن گونه که حتی مکانی را برای سخنرانی به آنان نشان داد.

با این وجود ناگهان حوالی ساعت ده و بیست دقیقه، حین شعار دادن جمعیت -که حال بالغ بر ۵۰۰ نفر بودند- نزدیک به ۳۰ پلیس نیروی انتظامی و ۲۰ نیروی لباس شخصی به جمعیت یورش بردند و خشن‌ترین شکل ممکن به ضرب و شتم و بازداشت حاضران پرداختند. سطح خشونت برخورد نیروهای نظامی و اطلاعاتی به حدی بالا بود که افراد مسن نیز در امان نبودند.

حدود ساعت ده و نیم جمعیت از روبروی مجلس به سمت میدان بهارستان حرکت کرد و طی این راهپیمایی (که بنا بر اصل بیست و هفتم قانون اساسی مجاز است) باز شاهد برخوردهای قهرآمیز نیروهای امنیتی با افراد بودیم، آنگونه که بیش از ۲۰ نفر از تجمع‌کنندگان (بنا بر مشاهدات نگارنده) مصدوم و بازداشت شدند.

حوالی ساعت ۱۱ تظاهرات با متفرق و دستگیر شدن افراد بیشتری خاتمه یافت. خشونت نیروهای سرکوب به قدری زیاد بود که حاضران آن را بی‌سابقه می‌دانستند.

منبع :کانال تلگرام كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي کارگري

+بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون برگزاری تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس

امروز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت نود و هشت و متعاقب فراخوان های جداگانه ای از سوی بیش از بیست تشکل و نهاد کارگری و جمع و محافلی از بازنشستگان و دانشجویان، علیرغم فضای بشدت امنیتی و قُرُق خیابانهای منتهی به مجلس توسط نیروی انتظامی تجمع بزرگ کارگران و بازنشستگان و دانشجویان رأس ساعت ده صبح شکل گرفت. شرکت کنندگان در این تجمع پلاکاردهای مختلفی در دست داشتند و شعارهای "کارگر، معلم، دانشجو اتحاد اتحاد" ، " گرانی تورم بلای جان مردم" ، " درد ما درد شماست مردم به ما ملحق شوید" "نان کار آزادی حق مسلم ماست" "این همه اختلاسگر زندانه سهم کارگر" و شعارهایی با خواست آزادی کارگران و معلمان و دانشجویان زندانی سر دادند.

صدها تن از کارگران با گرامیداشت روز جهانی کارگر و در اعتراض به فقر و فلاکت و گرانی و با نمایش جلوه ای شورانگیز از اتحاد و همبستگی، یکی از بی نظیرترین تجمع های کارگری را برپا داشتند. کمتر از نیمساعت از شروع تجمع گذشته بود که نیروهای لباس شخصی به همراه مأمورین نیروی انتظامی به تجمع کنندگان به شکل وحشیانه ای یورش برده و با ضرب و شتم شدید تعداد زیادی از کارگران و تجمع کنندگان را دستگیر کردند.

این یورش وحشیانه نیروهای امنیتی به تجمع روز جهانی کارگر و اقدام به دستگیری افراد از سوی شرکت کنندگان با مقاومت جانانه ای پاسخ داده شد و تجمع کنندگان توانستند تعدادی از همراهانشان را از دست نیروهای امنیتی نجات دهند اما در نهایت و با گسیل خیل عظیمی از نیروهای سرکوبگر تعداد زیادی از شرکت کنندگان در تجمع دستگیر شدند که اسامی برخی از بازداشت شدگان به قرار زیر است:

ناهید خداجو، نسرین جوادی، هادی سلیمانی، مهدی فخری، فرهاد شیخی، رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرم زاده، محمدعلی اصلاغی، سیدرسول طالب مقدم، اسدالله سلیمانی، فرحناز شیری، کیوان صمیمی، کامیار فکور، مرداس طاهری، محسن سلیمانی نژاد، عباس شمس، مهدی عظیمی، ماهان صالحی، قاسم خالویی، داوود رفیعی، امیرمحمد طاهری، آنیشا اسدالهی، الهام صالحی و خانم حسنی ویژه و ...

برپایی تجمع روز جهانی کارگر حق پایه ای و بی چون و چرای کارگران است. چهل سال است که معیشت و زندگی کارگران را به گرو گرفته اند و هر زمان که کارگران مطالبات خود را مطرح کنند توسط نیروهای تامینِ امنیت سرمایه دارانِ غارتگر مورد شدیدترین سرکوبها قرار میگیرند.

کارگران ایران هیچگاه در مقابل این سرکوبگریها سرخم نکرده اند و چنانچه امروز در مقابل مجلس نشان دادند که بر سر زیست و معیشت شان هیچگونه سازشی نخواهند کرد و فریاد حق طلبی و مطالبه گری خویش را سر خواهند داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران به تمامی کارگران، معلمان، بازنشستگان و دانشجویان شرکت کننده در تجمع روز جهانی کارگر درود میفرستد و ضمن محکوم نمودن تعرض وحشیانه به این تجمع، از تمامی تشکل های کارگری و معلمان و دانشجویان و بازنشستگان میخواهد تا به دستگیری شرکت کنندگان در این تجمع اعتراض نموده و پیگیر آزادی تمامی بازداشت شدگان شوند.

دستگیرشدگان فورا و بی قید و شرط آزاد باید گردند

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

همبسته باد مبارزات کارگران

اتحادیه آزاد کارگران ایران – یازدهم اردیبهشت ماه نود و هشت

*برگزاری مراسم اول ماه مه روزجهانی کارگر درمریوان

مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر ۱۳۹۸ توسط انجمن صنفی و کمیته آموزشی كارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و سرواباد در میدان کارگران چهارراه شبرنگ مریوان برگزارشد.

C:\Users\Kevin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg

همچنین اعضای هیت مدیره انجمن کارگران ساختمانی مریوان وسرواباد با حضوربین کارگاه های ساختمانی به کارگران تبریک گفتند وشیرینی پخش کردند.

C:\Users\Kevin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg

*رژه بزرگ خیابانی کارگران در سنندج بمناسبت روز جهانی کارگر

کارگران و فعالین کارگری سنندج به مناسبت روز جهانی کارگر در خیابان غفور این شهر رژه رفتند.

ساعت ۷/۳۰ دقیقه عصر امروز تعداد زیادی از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج با در دست داشتن پلاکارد و پارچه نوشته هایی طول خیابان غفور را راهپیمایی کردند. کارگران با سر دادن شعارهای ”نان، مسکن، آزادی” ”کارگر زندانی آزاد باید گردد” ” کارگر دانشجو اتحاد اتحاد” ” تشکل کارگری حق مسلم ماست” ” تشکل اعتصاب حق مسلم ماست” صدای حق طلبی کارگران را طنین انداز کردند.

لازم به ذکر است که امروز عصر تمامی خیابانهای اصلی شهر مملو از نیروهای انتظامی و امنیتی بود تا مانع از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر شوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران به تمامی کارگران و فعالین کارگری در سنندج درود میفرستد و اتحاد و همبستگی کارگران را تنها راه رسیدن به مطالبات طبقاتی میداند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

*گردهم آیی وقطعنامه دانشجویان دانشگاه مازندران درروز11اردیبهشت برای همبستگی با جنبش کارگری

روزچهارشنبه یازدهم اردیبهشت ماه، دانشجویان دانشگاه مازندران برای همبستگی با جنبش کارگری اجتماع کردند.

C:\Users\Kevin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg

این دانشجویان قطعنامه ای بقرار زیر صادر کردند:

بمناسبت روز کارگر

امروز، 95 درصد از طبقه کارگر جامعه ما بصورت قرار دادی کار میکنند. عصاره وجود خود را، کارشان را در ازای مزدی میفروشند که اگر پکس از تعویق چند ماهه دریافت دارند، فرسنگ ها با خط فقر فاصله دارد و این در حالیست که از حق فعالیت در تشکل های سندیکایی مستقل از حاکمیت محروم اند. طبقه ای که فعالینش در زندان اند و حامیانش تحت فشار...

آنچه که امروز در شکل بحران معیشتی طبقه کارگر شناخته می شود، حاصل سی سال سیاست های غیر انسانی است که همچنان با اسم رمز خصوصی سازی و یا مردمی سازی اقتصاد در جریان قرار دارد. سیاست هایی مبتنی بر این اعتقاد که راه رشد و توسعه اقتصادی از مسیر چند دهه ریاضت کارگران و مزدبگیران می گذرد، تامین اجتماعی و امنیت شغلی مزاحم این روند است و دولت (که باید نماینده منافع اجتماعی توده ی جامعه باشد) باید دست از اداره و برنامه ریزی اقتصادی بر پایه منافع اجتماعی بکشد و همه و همه را به دستان نامرئی بازار بسپارد. این روش سالهاست که در باقی ممالک سرمایه داری عالم هم دستور کار قرار گرفته است و حتی در یک مورد نتوانسته سعادتی برای آحاد جامعه تامین کند.

ما دانشجویان وظیفه داریم. باید دوش به دوش، در کنار جنبش کارگری مان بایستیم، و این نتنها یک وظیفه ی اخلاقیست، بلکه هویت دانشجویی مان نیز در گرو شناخت نسبتمان با مطالبات طبقه کارگر است.

در برابر خصوصی سازی کار سکوت کردیم، دانشگاه ها را بنگاه کردند. در برابر پایمال شدن حق فعالیت در سندیکای مستقل سکوت کردیم، حق فعالیت آزاد دانشجویی را از دست دادیم. در برابر تعیین ظالمانه ی حداقل دستمزد سکوت کردیم، طرح کارورزی دانشجویان را اجرا کردند. امروز اگر در برابر سیاست های ضد کارگری سکوت کنیم، در برابر عداوت با انسان سکوت کرده ایم.

مخلص کلام، مساله ی عاجل ما دانشجویان دانشگاه مازندران بر این اساس است:

۱-توقف روند خصوصی سازی صنایع دولتی و کالا سازی کار (زندگی در شرایط قرار دادی، زندگی در جهنم است)

۲-توقف روند خصوصی سازی دانشگاه ها و کالا سازی دانش (دولت موظف است برای متقاضیان دانش، فرصت رایگان تامین کند)

۳-آزادی فعالین کارگری از زندان و به رسمیت شناختن حق کنشگری مستقل سندیکایی کارگری (رسیدن به مطالبات کارگری تنها از مسیر فعالیت سازمان یافته طبقاتی امکانپذیر است)

۴-آزادی فعالین دانشجویی و به رسمیت شناختن حق کنشگری آزاد سیاسی در دانشگاه (فعالیت آزادانه همه جریان های فکری، تنها راه تولید علم و شکوفایی دانشگاه است)

پاینده باد همبستگی دانشجویان و جنبش کارگری

روز کارگر، اول می، یازدهم اردیبهشت سال 1398

دانشگاه مازندران

*کارگران همزمان با روز جهانی کارگر سخن می گویند:

میرزا علی کارگریکی از سنگ شکنی های همدان :

میرزا علی، که معروف به باباعلی است چندین سال در قسمت سنگ شکن شرکتی مشغول به کار است و شغلش شکستن سنگ‌های بزرگ و غول پیکری است که از دل کوه و تپه جدا شده‌اند. این کوچک مرد بزرگ اکنون 6 نوه و عروس و داماد دارد.

وقتی به او می‌گویم که از بار کار خود بکاهد و یا کمتر کار کند می‌گوید: دخترم، مگر حقوق کارگری من چقدر است که با آن جهیزیه زهرا را بخرم و من نمی‌توانم او را نا امید کنم و امید دختر، پدر و خانواده‌اش است.

چای خوشرنگی که روی آتش غُل می‌زد را در یک لیوان کمر باریک برایم ریخت و به دستم داد و تیشه همیشگی‌اش را به دست گرفت تا باز هم مثل 27 سال قبل به جان سنگ‌ها بیافتد و از هر تیکه آن رزق حلال خود را دریابد.

یوسف با مدرک تحصیلی لیسانس معماری همکار جوان میرزاعلی:

یوسف یکی دیگر از افرادی است که به تازگی مشغول به فعالیت شده و تقریباً سه ماه است که در کنار باباعلی کار می‌کند.

یوسف مردانی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا از درآمد شغل خود رضایت دارد یا نه؟ گفت: سه ماه است که در این قسمت مشغول به کار هستم اما به قدری برایم سخت و سنگین است که گویی سال‌ها کار کرده‌ام و کمری قد خمیده مانند باباعلی دارم و مقدار حقوقی که دریافت می‌کنم در برابر سختی‌های شغلم بسیار کم و ناچیز است.

وی از بیماری همسر خود سخن به میان آورده و می‌گوید: پزشکان برای درمان همسرم پیشنهاد داده‌اند تا او را به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل کنیم اما نه زمانی برای درمان همسرم دارم و نه سرمایه‌اش را چرا که به تازگی مشغول فعالیت شده و نمی‌توانم به مرخصی طولانی مدت بروم.

یوسف تصریح کرد: اکنون 30 سال سن دارم و مدرک تحصیلی لیسانس معماری خود را چندین سال است که اخذ کرده‌ام اما پس از چند سال فارغ التحصیلی حدود 3 ماه است که شاغل شده و درآمدی ناچیز دارم.

علی 41 ساله کارگراخراجی یکی از شرکت‌های معروف استان قزوین:

علی 41 ساله کارگر یکی از شرکت‌های معروف استان قزوین بود که پس از 18 سال سابقه کار تعدیل شد و هنوز با گذشت چهارسال از زمان بیکاری، موفق به پیدا کردن شغل مناسبی نشده است.

وی به خبرنگار رسانه ای می‌گوید: تنها خاطرات خوب من متعلق به اواخر دهه 70 و اوائل دهه 80 است که رونق تولید امید را از دودکش کارخانه‌های شهرصنعتی پمپاژ می‌کرد؛ اما بعد از جریان خصوصی سازی و واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی بدبختی‌های جدیدی روی سر کارگران آوار شد.

وی می‌افزود: از تعدیل نیرو گرفته تا نبود کارانه و اضافه کار و سپس تعطیلی بخشی از خط تولید شرکت‌ها یکی یکی بر شدت و عمق مشکلات جامعه کارگری اضافه شد و در نهایت فضایی را پدید آورد که زندگی کارگران در معرض سقوط قرار گرفت.

این کارگر صنعتی در خصوص گرانی‌های چندساله اخیر ابراز می‌کند: از ابتدای سال 97 که اجاره مسکن بالا رفت، بسیاری از کارگران به علت بیکاری و نبود درآمد ماهانه از پرداخت اجاره مسکن عاجز شدند و در قزوین جایی برای ماندن پیدا نکردند. برخی از آنها به علت بدهی‌های سنگین مالی مجبور به ترک زندگی شدند و کانون خانواده‌ها یکی پس از دیگری از هم پاشید.

علی به افزایش 2برابری قیمت اجاره و رهن اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: پیداکردن یک منزل 70 متری برای من که 2 فرزند دارم کار بسیاری دشواری بود و مجبور شدم به نواحی منفصل شهری رفته و در آنجا ساکن شوم؛ اکنون تنها خانه‌ای که می‌توانم اجاره کنم، همین منازل دورافتاده در شهرک مهرگان است.

این کارگر اذعان می‌کند: افزایش قیمت مسکن و اجازه بهاء دست بردار نیست و صاحب خانه‌ام اعلام کرده برای سال جدید باید 15میلیون تومان به رقم رهن اضافه کنم، اما من توان پرداخت چنین رقمی را ندارم و تنها قادر بودم طی سال‌های گذشته ماهانه 900هزارتومان درآمد داشته باشم که به ناچار درحال مهاجرت به روستا هستم.

علی یادآور می‌شود: کارگری در ایران جای رشد ندارد و قوانین و سیاست‌هایی که در کشور تصویب می‌شود به همه جنبه‌های زندگی توجه دارد به جز کارگران که از همه فعال‌تر هستند و کم‌ترین سهم را در جامعه می‌برند.

مریم 28ساله فارغ التحصیل رشته شیمی وشاغل در یکی از دفاتر مهندسی قزوین:

12ساعت کار برای 650هزارتومان، بدون بیمه و قوانین کار

مریم 28ساله فارغ التحصیل رشته شیمی در یکی از دفاتر مهندسی قزوین مشغول به کار است و ماهانه 650هزار تومان حقوق می‌گیرد. وی به خبرنگار می‌گوید: اگر می‌دانستم که جامعه برای درس خواندن هیچ ارزشی قائل نمی‌شود، هرگز ادامه تحصیل نمی‌دادم و با این همه زحمت و درس خواندن اکنون باید برای دریافت 650هزار تومان آن هم بدون پوشش بیمه از ساعت 8صبح تا ساعت 19 منشی گری کنم، که نه متناسب رشته تحصیلی است و نه دستمزد آن متناسب با ساعت کار!

وی درباره پیدا کردن شغل مناسب اظهار می‌کند: از 5 سال پیش که در رشته شیمی کاربری فارغ التحصیل شدم، در کاریابی‌های متعددی ثبت نام کرده‌ام. اما مشکل اینجا است که کارفرماها از همان ابتدا رزومه کاری می‌خواستند و درنهایت با پرکردن چندین برگه اعلام می‌کردند که بعداً با شما تماس می‌گیریم. گفتن این جمله برای خیلی از جوانان بیکار آشناست؛ بعداً تماس می‌گیریم، یعنی محترمانه به سلامت!

مریم عنوان می‌کند: به علت اینکه محیط کاری من بسیار خشن و مردانه است (فروش مصالح ساختمانی)، تصمیم گرفتم چندین بار استعفاء دهم، اما نمی‌دانستم بعداً چطوری می‌توانم به صورت پدر و مادرم نگاه کنم که دخترشان بعد از این همه تحصیل و فراگرفتن سواد، اکنون بیکار است و باید در خانه بشیند که به همین دلیل ناچارم این شرایط را تحمل کرده و از داشتن کمترین حق و حقوق محروم باشم.

این فارغ التحصیل شیمی درباره نبود پوشش قانون کار در دفاتر مهندسی ابراز می‌کند: وقتی حقوق دریافتی طبق قانون کار نباشد و کارفرما هم تمایلی به بیمه کردن کارگر نداشته باشد، نمی‌توان کاری کرد و باید سوخت و ساخت. خیلی از دوستانم گفتند که این نوع کار کردن عمر تلف کردن است، اما خوب می‌دانم که بیرون از محیط کار همین هم پیدا نمی‌شود و اگر بخواهم برای بیمه شدن شکایت کنم، قطعاً اخراج خواهم شد.

مرتضی بازنشسته 63 ساله مقیم قزوین:

حقوق بازنشستگی توان رقابت با رشد تورم را ندارد

سید مرتضی 63 ساله یکی از بازنشستگان قزوینی مدتی است که به شغل مسافرکشی روی آورده و وقتی از او جویا شدیم که چرا با این کهولت سن و بیماری هنوز کار می‌کند؟ می‌گوید: اگر تو سه فرزند بزرگسال داشته باشی و ماهانه یک میلیون و 400 هزار تومان حقوق می‌گرفتی اکنون درک می‌کردی من چه حالی دارم.

وی تصریح می‌کند: سن بالا هزاران مرض و بیماری با خود به همراه می‌آورد و قیمت داروهای من ماهانه بین 250 تا 300 هزار تومان تمام می‌شود. از طرفی خرج و مخارج دختر دانشجوی من که موفق نشده شغل مناسبی پیدا کند به گردن من افتاده و حقوق بازنشستگی جوابگوی نیازهای خانواده ما نیست.

این بازنشسته قزوینی درباره شغل مسافرکشی بیان می‌کند: چرا من که 30سال کار کردم اکنون نمی‌توانم از رفاه و آسایش برخوردار باشم و باید تن به این شغل سخت و طاقت فرسا بدهم؟ رانندگی کار من نیست و چه بسا ممکن است خطر آفرین باشد.

وی می‌افزاید: هرقدر که تلاش می‌کنیم تا به نانی بسازیم، اما تورم افسار گسیخته مهلت نمی‌دهد و تلاش و کوشش ما ثمره‌ای به دنبال ندارد. قیمت خوراکی‌ها و اقلام ضروری روز به روز افزایش یافته و نوع برنامه غذایی خانوارها دست خوش تغییر شده است.

سید مرتضی یادآور می‌شود: نوروز 97 به علت افزایش قیمت آجیل عید، از خریدن آن منصرف شدم و هم اکنون قیمت هر کیلو گوشت قرمز بالای 110هزار تومان و قیمت هر کیلو برنج 19هزار تومان است که به نظرم باید تک تک این مواد غذایی را از سبد غذای حذف کنم.

فتح الله کارگریکی از چاپخانه‌های میدان انقلاب تهران:

اپراتور دستگاه افست هستم و با اشاره، دستگاهش را نشانم داد. دستگاهی تک رنگ مخصوص چاپ افست، قدیمی، اما تمیز بود. با نگاه به پشت دستگاه اوراق کاملا رنگی یا به اصطلاح چهاررنگ به چشمم خورد با تعجب پرسیدم این‌ها را شما چاپ کردید؟ در پاسخ گفت: «بله، آن‌ها را با همین دستگاه تک رنگ در چهار مرحله و تنظیم چاپ کرده ام!

فتح الله ‌گفت: کار اصلی ام اپراتوری دستگاه است، اما به علت کمبود نیرو کار‌های دیگر مثل شماره، برش، و ... هم انجام می‌دهم.

فتح الله در پاسخ به سوالم در مورد این که چطور این شغل را انتخاب کرده و آیا شغلش را دوست دارد یا خیر گفت: از نوجوانی در چاپخانه‌ای در مازندران برای کمک هزینه تحصیل کار می‌کردم، ابتدا اپراتور دستگاه ملخی بودم (دستگاه‌های چاپ قدیمی) و بعد از آن که به تهران آمدم اپراتور دستگاه افست شدم. بعد هم، چون در این کار تخصص پیدا کرده بودم و علاقه هم داشتم آن را تا امروز ادامه دادم.

سپس از او پرسیدم که از درآمد اش راضی است؟ و چقدر حقوق می‌گیرد؟

فتح الله گفت: با سختی زندگی را می‌گذرانم.

او افزود: ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق میگیرد که یک چهارم آن را بابت اجاره خانه اش درمحله دولاب تهران می‌دهد، اما باقی حقوقش کفاف هزینه‌های زندگی با دو فرزند را نمی‌دهد، چون هزینه‌های تحصیل خیلی افزایش یافته است.

او درادامه گفت:مشکل اصلی ما کاغذ است؛ گرانی کاغذ ما را بدبخت کرده است.

چاپ که جزء نیاز‌های اساسی مردم نیست، برای همین با گران شدن کاغذ مشتری هایمان خیلی کم شده است؛ اگر اوضاع به همین منوال باشد باید سراغ کار دیگری بروم.

ماهیانه فقط ۵ میلیون هزینه اجاره و آب و برق اینجاست. سال گذشته همین موقع کاغذ کیلویی ۴۵۰۰ تومان بود، اما امسال ۲۹ هزار تومان است که همینطور گران‌تر هم می‌شود.

مردم یا قدرت چاپ تیراژ را ندارند یا به سبب هزینه تعداد کمتری چاپ می‌کنند.

*محمد صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری وعضو کانون وکلای مرکزدرآستانه روزجهانی کارگر وروزمعلم:

کارگران و معلمان زندانی را آزاد کنید

روزهای 11و 12 اردیبهشت به ترتیب روز جهانی کار و کارگر و روز معلم در ایران است . طبقه کارگر در جهان و قشر معلمان در ایران به لحاظ کار یدی و فکری که انجام میدهند، رنج زیادی تحمل می کنند ولی دستمزد یا حقوق آنان کمترین مابه ازایی است که در مقابل کار انجام شده پرداخت می شود. با این حال اعمال تحریم های اقتصادی بر کشور ایران ، سقوط بی سابقه ارزش پول ملی و روند کاهش تولید و بیکاری و کمبود و گرانی کالاهای اساسی و سرانجام تورم لجام گسیخته زندگی اقتصادی، همه مردم کشور به ویژه کارگران و معلمان، کارمندان و دیگر اقشار حقوق بگیر را هدف گرفته است. نباید کتمان کرد، سیاست های اقتصادی دولت ها در طول یک دهه اخیر از عدالت اجتماعی و تامین رفاه حداقلی برای مردم کم درآمد کشور دور شده است. به جرئت می توان گفت ؛ شکاف طبقاتی بوجود آمده بین فرادستان و فرودستان جامعه در نیم قرن اخیر بی سابقه است . حذف یارانه ها و پرداخت ما به ازای ناچیزی که ماهیانه پرداخت می شود و جمع آن معادل بهای 400 گرم گوشت و یا 20 عدد نان سنگگ می باشد؛ فرودستان جامعه را از لحاظ معیشتی در شرایطی قرار داده است که می رود همه آنان را به زیر خط فقر بکشاند. قطع نظر از اینکه وضعیت وخیم معیشت مردم به جز قشر اندکی که دسترسی به همه امکانات دارند و با استفاده از رانت و روابط در اوج رفاه به سر می برند گریبانگیر مردم شده است . اکنون زحمتکشان جامعه ما زیر منگنه مشکلات معیشتی و کمبود دستمزد و مزایا می باشند. همواره این سوال مطرح می شود ؛ چرا کارگران و سایر اقشار زحمتکش میهن ما به چنین وضعیتی مبتلا شده و تلاشی برای رهایی و یا کاهش رنج آنان نشده است؟ باید پرسید ؛ در آستانه روز کارگر و معلم دولت چه سیاستی برای کاهش اثرات تحریم ها و نابسامانیهای اقتصادی بر اقشار کم درآمد درپیش گرفته است؟ سخن در مورد نابرابری و شکاف طبقاتی و رنج کارگران و معلمان را می شود همیشه گفت و تکرار کرد ؛ اما اصل مسئله در اینجاست ،چرا باید همواره حقوق طبیعی آنان نادیده گرفته شود و اعتراضات کارگران و معلمان جنبه امنیتی پیدا کند و تا کی این وضعیت ادامه خواهد یافت؟ در حالیکه معلمان و کارگران نقش اساسی در به وجود آوردن شرایط انقلابی سال 1357 کشور داشته و در جریان جنگی که کیان میهن را هدف گرفته بود ، بیشترین دفاع و مقاومت کرده اند. دولتمردان کشور و مسئولان امر تاکنون سیاست مشخصی برای رفع بحران کنونی در حوزه تامین حداقل رفاه کارگران و معلمان و اقشار کم درآمد نداشته اند و به صورت باری به هر جهت با آن برخورد می کنند. چالشی دیگر که در طول سه دهه گذاشته در حوزه مسایل کارگری و معلمان وجود داشته و هنوز موجود است، نادیده گرفتن حقوق کارگران و معلمان در داشتن تشکلهای صنفی مدافع حقوق آنان از جمله سندیکاهاست . در موارد متعدد رهبران سندیکاهای کارگری و انجمن های صنفی معلمان دستگیر و سالها زندانی شده اند و با اعتراضات صنفی آنان در حوزه مسایل امنیتی برخورد شده است. اگر این امر خواسته برخی از کارفرمایان بخش خصوصی هم باشد، باید متذکر شد امور صنفی و اعتراضات مربوط به آن با برخورد امنیتی حل نمیشود. درحالیکه تشکلها و سندیکاهای کارفرمایان بدون هیچگونه محدودیتی فعالیت می کنند و وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط برای شنیدن نظرات و پیشنهادات آنان گوش شنوایی دارند ، در مقابل فاقد تولرانس پذیرش خواستها و نظرات کارگران و معلمان می باشند. دستگیری و زندانی کردن کارگران و معلمان در دو دهه اخیر شاهد حال زنده است.

تلاش برای رفع نابرابري و بي عدالتي اجتماعي و برداشتن موانع حق برخورداری از زندگی شرافتمندانه و احترام به شأن و منزلت انساني جز به صورت دسته جمعي و سازمان يافته توسط خود کارگران و معلمان قابل پيگيري نيست. حق تشکيل انجمن های صنفی و سنديکاها از اهم حقوق و آزاديهاي مدني برای افراد جامعه از جمله کارگران و معلمان مي باشد. در جهان هيچ کشور توسعه يافته ای وجود ندارد که فاقد اتحاديه هاي آزاد و مستقل کارگري و معلمان باشد . برخورداری از حق تشکیل سندیکاهای کارگری و تشکلهای صنفی معلمان از اهرمهای قانونی برای احقاق حقوق خویش، کمترین حقی است که هم قانون اساسی ایران آن را پذیرفته و هم دولت ایران ملزم است در چارچوب مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار آن را بپذیرد.

حق تشکيل نهادهاي مستقل صنفي ، حق برخورداري از امنيت در انجام فعاليت هاي صنفي ، مصونيت اموال و اماکن متعلق و مرتبط به سنديکا ، تامين امنيت جاني اعضا و مديران سنديکا ، حق برخورداري از دادرسي عادلانه در قبال اتهامات منتسبه ، حق برخورداري از امکان تعقيب قضايي متعرضين به حقوق و آزاديهاي سنديکايي ، حق برگزاري جشن اول ماه مه ، حق شرکت اعضاي سنديکا در مجامع بين المللي مرتبط با فعاليت هاي صنفي ، حق برخورداري از وکيل در محاکمات و حق برخورداري از محاکمات علني و مهمتر از همه حق سندیکاها در تعیین حداقل حقوق و دستمزد طبق شرایط اقتصادی کشور و مهمتر از همه حق سندیکاها و تشکلها در تعیین حداقل حقوق و دستمزد در مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار پذیرفته شده است . اکنون که در آستانه برگزاری روز کارگر و معلم هستیم جای آن دارد به هرگونه برخورد با رهبران سندیکاهای کارگری و تشکلهای معلمین در رابطه با مسایل کارگری و سندیکایی پایان داده شود و کارگران و معلمان زندانی آزاد گردند و حق اعتراض مسالمت آمیز کارگران و معلمان در مسایل صنفی از آن جمله حق اعتصاب به رسمیت شناخته شود. تجربه ثابت کرده است خلاف آن آب در هاون کوبیدن است.

*اعتراضات کارگران صنعت نفت و گازغرب نسبت به انتقال شرکت از کرمانشاه به ایلام

روز چهارشنبه 11اردیبهشت همزمان با ورود رئیس جمهور به کرمانشاه کارگران صنعت نفت و گازغرب دراعتراض به انتقال شرکت از کرمانشاه به ایلام دست به تجمع زدند.

براساس گزارشات رسانه ای شده،از چند روز گذشته خبری مبنی بر انتقال شرکت نفت و گاز غرب از کرمانشاه به ایلام به بیرون درز پیدا کرده است؛ همین امر موجب شده تا کارگران و کارکنان این شرکت نسبت به این تصمیم غیر کارشناسی واکنش نشان دهند و با ارسال چند نامه به وزیر نفت و رئیس جمهوری اعتراض خود را بیان نمایند.

بنابهمین گزارشات،این کارگران می‌خواهند بسوی استانداری بروند وباتجمع مقابل بالاترین مرکز قدرت دراستان اعتراضشان رابنمایش بگذارند که حراست شرکت مانع این کار شده است.

*تجمع معلمان آزاد و حق التدریس نسبت به بلاتکلیفی شغلی وعدم پرداخت مطالبات مقابل مجلس

روزچهارشنبه 11اردیبهشت ماه همزمان باتجمع کارگران،بازنشستگان،نویسندگان ودانشجویان مقابل مجلس بمناسبت روز جهانی کارگر،جمعی از معلمان آزاد و حق التدریس دراعتراض به بلاتکلیفی شغلی وعدم پرداخت مطالباتشان برای باری دیگر مقابل مجلس اجتماع کردند.

*تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی همزمان با حضور دستیار ویژه رئیس جمهور نسبت به افزودن تخلف در فضای مجازی به آیین‌نامه انضباطی دانشجویان

روزسه شنبه دهم اردیبهشت ماه،همزمان با حضور شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در مراسم اولین جایزه حقوق شهروندی، جمعی از دانشجویان با تجمع،بالابردن «دست نوشته ها»وسردادن شعارهایی اعتراضشان را نسبت به افزودن تخلف در فضای مجازی به آیین‌نامه انضباطی دانشجویان،بنمایش گذاشتند.

C:\Users\Kevin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.jpg

براساس گزارش رسانه ای شده،دانشجویان با در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان « دانشجو ، می میرد ذلت نمی پذیرد» ، « همه دانسته یا ندانسته جاسوس » برای دقایقی مانع از برگزاری مراسم شدند.

برخی دانشجویان معترض گفتند : حمایت از حقوق شهروندی در حد شعار باقی مانده و برخورد با دانشجویان متوقف نشده است.

در بخشی از این برنامه ، زمانی که مولاوردی برای اهدای جوایز شهروندی در جایگاه حاضر شد ، حدود 20 نفر از دانشجویان نیز در جایگاه حضور یافته و شعارهای اعتراضی سردادند .

حضور عوامل اجرایی برنامه منجر به درگیری ها لفظی بین دانشجویان معترض و این افراد شد. با ادامه شعار و اعتراض دانشجویان،حراست و مسئولان برنامه ، دانشجویان را به بیرون از سالن منتقل کردند و برای چند دقیقه ای درهای سالن را بستند.

*جان باختن یک کارگر جوان درهمدان براثر سقوط ازبالا بر

فرمانده انتظامي شهرستان همدان از مرگ يك كارگر ساختماني در اثر سقوط از بالا بر خبر داد.

وی روزچهارشنبه11اردیبهشت در تشريح اين خبر گفت: در پی خبر وقوع حادثه‌اي حين انجام كار در يك ساختمان نيمه كاره در یکی از مناطق شهر همدان به مركز فوريت هاي پليسي 110، بلافاصله اكيپي از ماموران كلانتري 11 شكريه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور ماموران و بررسي هاي مقدماتي مشخص شد، فردي حدودا 26 ساله در يك ساختمان نيمه كاره مشغول كار بوده است كه بالا بر كه در حال حمل مصالح ساختماني بوده بر روي او سقوط كرده است.

وی درادامه گفت: پس از انتقال مصدوم به بیمارستان، نامبرده در اثر صدمات و جراحات وارده فوت كرده است.

 

اخبار وگزارشات کارگری 10 اردیبهشت ماه 1398

زنده باداول ماه مه روزهمبستگی جهانی کارگران علیه نظام سرمایه داری

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

فراخوان تشکلها ونهادهای مستقل کارگری بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

زمان:11اردیبهشت - ساعت 10صبح

مکان: مقابل مجلس (بهارستان)

 

فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای تجمع در سراسر کشور بمناسبت 12اردیبهشت روز معلم

زمان:12اردیبهشت ماه1398 – ساعت 10 تا 12

مکان:مقابل ادارات آموزش و پرورش در مراکزاستانها وهمه شهرها

«تجمع،تشکل حق مسلم ماست»

- درآستانه روز جهانی کارگر،3کارگرشرکت تالون(زیر مجموعه بنیاد مستضعفان) درحادثه آتش سوزی تونل البرز(آزاد راه تهران - شمال) جان باختند وحال 3کارگردیگر این حادثه وخیم است

- در آستانه روز جهانی کارگر (اول ماه مه) برگزاری جلسه بازپرسی اسماعیل بخشی بدون حضور وکیل

- ندای زنان ایران :اکرم نصیریان فعال انسانیت را آزاد کنید!

- کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران :اکرم نصیریان را آزاد کنید

- دومین روزتجمع کارکنان مرکز بهداشت شرق و غرب اهوازدراعتراض به عدم پرداخت مطالبات مقابل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

- ادامه بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه نکا چوب - عقد قرار داد یک ماهه با تعدادی از کارگران برای جلوگیری از اعتراضات

- اخراج 109نفر دیگراز کارگران کارخانه لوله سازی ماهشهر

سایه اخراج بالای سر دیگر کارگران

- اعتصاب کسبه بازار روز دهدشت در اعتراض به افزایش 300درصدی عوارض ازطرف شهرداری برای چهارمین روز متوالی

- چهارمین روزاعتصاب قصابان بیجار در اعتراض به کاهش قیمت گوشت قرمز

*درآستانه روز جهانی کارگر،3کارگرشرکت تالون(زیر مجموعه بنیاد مستضعفان) درحادثه آتش سوزی تونل البرز(آزاد راه تهران - شمال) جان باختند وحال 3کارگردیگر این حادثه وخیم است

درحادثه آتش سوزی صبح روز سه شنبه 10اردیبهشت ماه در محدوه بلده نور، کیلومتر 4.5 تونل البرز(آزاد راه تهران – شمال) ،3کارگر شرکت تالون بنام های فرشاد باقری، نبی‌الله احمدی و مهران باقری متاسفانه به علت شدت سوختگی جانشان را ازدست دادند.

3کارگر دیگر این حادثه بنام های زینال کاظمی، مهدی کاظمی و صالح کاظمی بدلیل سوختگی شدید بدلیل شدت سوختگی توسط بالگرد به کرج انتقال یافتند که حالشان وخیم گزارش شده است.

جواد خلیلی و عبداله قره‌داغی 2کارگر مصدوم دیگر این سانحه دچارسوختگی متوسط شدند وتحت مداوا قراردارند.

3مصدوم دیگر این حادثه بنام های جعفر پورشیری راننده بیل مکانیکی، سعید سهرابی راننده پایه یک و محسن میرزاده مهندس به‌صورت سرپایی درمان شدند.

براساس آخرین گزارشات منتشره، جمع‌شدن گاز متان در جبهه شمالی یکی‌از تونل‌های اصلی تونل البرز،‌ باعث ترکیدن تونل وعلت آتش‌سوزی اعلام شده است.

شرکت تالون از زیر مجموعه های شرکت پایا سامان پارس یکی از شرکت ‌های مادرتخصصی (هلدینگ) بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می ‌باشد.

این شرکت درسال 1376 راه اندازی شد ودر پروژه های عمرانی، راهسازی و تونل سازی فعالیت دارد وعملیات حفاری تونل اصلی البرز واقع در آزادراه تهران - شمال ازجمله پروژه های در دست اجرایش تحت کارفرمایی شرکت آزاد راه تهران - شمال است.

*در آستانه روز جهانی کارگر (اول ماه مه) برگزاری جلسه بازپرسی اسماعیل بخشی بدون حضور وکیل

امروز دوشنبه ۹ اردیبهشت جلسه بازپرسی از اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه ، سپیده قلیان و امیر امیرقلی در شعبه ۷ دادسرای اوین برگزار شد. متاسفانه به صورت غیرقانونی نامبردگان از دسترسی به وکلای خود محروم بودند. بیش از ۳ ماه است که اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه به صورت غیرقانونی در زندان به سر می برد. و تازه بعد از این چند ماه بازداشت غیرقانونی از ابتدایی ترین حق خود یعنی دسترسی به وکیل محروم است.

اتهام اسماعیل بخشی دفاع از حقوق و معیشت خود و دیگر کارگران هفت تپه است. اما برای خاموش کردن صدای بخشی ، انواع اتهامات امنیتی زده اند و سعی دارند او را بر ضد کشور معرفی کنند.

ما کارگران هفت تپه اسماعیل بخشی را نماینده خود می دانیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط وی و بازگشتش به سر کار می باشیم.

اسماعیل بخشی نماینده‌ی کارگران هفت‌تپه آزاد باید گردد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

*ندای زنان ایران :اکرم نصیریان فعال انسانیت را آزاد کنید!

صبح روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ اکرم نصیریان فعال محبوب "ندای زنان ایران" که سالهاست برای احقاق حقوق انسانی زنان مبارزه کرده و همچنین در زمینه سواداموزی زنان و کودکان کار فعالیت داشته است ،توسط نیروهای امنیتی و بدون اطلاع رسانی به خانواده در خیابان دستگیر شد و تا صبح روز بعد، هیچ اطلاعی از وی در دست نبود و این موضوع موجب نگرانی شدید خانواده و دوستان وی گردید.

اکرم نصیریان از پیشقراولان همیاری کمک به سیل زدگان بود و از روزی که مصیبت سیل گریبان مردم را گرفت اقدام به جمع اوری کمکهای ضروری برای سیل زدگان کرده و به عنوان گروه همیاری ندای زنان به یاری ستاد همیاری معلمان کشور شتافت.

همه این فعالیتها، اکرم نصیریان را به چهره ای سرشناس ،محبوب و عمیقا انساندوست بدل کرده است.

"ندای زنان ایران" دستگیری اکرم نصیریان را محکوم کرده و خو اهان آزادی بی قید و شرط وی میباشد.

۱۰اردیبهشت۹۸

*کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران :اکرم نصیریان را آزاد کنید

طی اظهارات خانواده و اخبار رسانه ها ، اکرم نصیریان از صبح مورخه 9 اردیبهشت از خانه خارج شده و خانواده در بیخبری از ایشان قرار گرفتند .

طی ساعات گذشته طبق خبر ارسال شده به خانواده اکنون ایشان در زندان اوین و تحت بازجویی قرار دارد .

اکرم نصیریان از چهره های فعال حقوق زنان است . در   گروه همیاری به سیل زدگان نیز فعالیت داشته است .

ما اعلام می کنیم :: خانم نصیریان هیچ جرمی مرتکب نشده است . تنها اتهام کذب و غیر واقعی که برای ایشان ، مانند دیگر فعالین اجتماعی داده شده ، همان اتهامات بی اساس است ، که برای جلو گیری از فعالیت خانم نصیریان جهت تحقق حقوق انسانی به کار می برند .

کمک به سیل ز دگان یک وظیفه انسانی به شمار می رود . زحمت و هزینه کردن برای امداد رسانی به انسانهای سیل زده بی خانمان و گرسنه و بدون جان پناه وظیفه ما شهروندان است . همچنین

تحقق حقوق زنان که در بی حقوق بسر می برند ، نیز وظیفه خطیر دیگر ما شهروندان است .

بنا بر این اکرم نصیریان و دیگر فعالین اجتماعی فوری و بدون قید و شرط آزاد باید گردند .

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

*دومین روزتجمع کارکنان مرکز بهداشت شرق و غرب اهوازدراعتراض به عدم پرداخت مطالبات مقابل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

روز دوشنبه نهم اردیبهشت ماه برای دومین روز متوالی، کارکنان مرکز بهداشت شرق و غرب اهوازدراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،تجمع کردند.

بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ10اردیبهشت،بدنبال این تجمعات اعتراضی ،معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز وعده پرداخت مطالبات کارکنان مرکز بهداشت شرق و غرب اهوازراتا 13اردیبهشت داد.

وی گفت: حقوق این کارکنان به موقع پرداخت شده و فقط سنوات و پاداش آنان پرداخت نشده که سعی داریم تا ۱۳ اردیبهشت با اینکه جزو نیرو‌های شرکتی هستند، پرداخت کنیم.

*ادامه بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه نکا چوب - عقد قرار داد یک ماهه با تعدادی از کارگران برای جلوگیری از اعتراضات

بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه نکا چوب کماکان ادامه دارد وصرفا برای خواباندن سرو صداها و جلوگیری از اعتراضات کارگران* با تعداد 50تا60نفر از کارگران قرارداد یک ماهه منعقد کرده اند.

*کارخانه نکا چوب تعطیل و750کارگرش بیکارشدند

کارخانه نکا چوب واقع در شهرستان میان‌دورود،استان مازندران تعطیل و750کارگرش بیکارشدند.

*تجمع اعتراضی کارگران حفاظت جنگل نسبت به بیکاری مقابل کارخانه نکاچوب

خاتمه موقت تجمع بدنبال دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی

صبح روزدوشنبه بیست وششم فروردین ماه، کارگران حفاظت جنگل شرکت نکاچوب(از جمله شرکت های بهره بردار جنگل های مازندران) دراعتراض به عدم تمدید قرارداشان از سوی سازمان جنگل‌ها ، مراتع و آبخیزداری کشور وبیکارشدن از ابتدای اردیبهشت ماه دست به تجمع مقابل کارخانه نکاچوب واقع درشهرستان میاندورود،استان مازندران زدند.

این تجمع اعتراضی با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی و وعده مسوولان منابع طبیعی مازندران ( منطقه ساری) مبنی بر تمدید قراردادشان به طور موقت خاتمه یافت.

به گزارش یک مبع خبری محلی، یکی از کارگران حاضر درتجمع گفت: شرکت نکاچوب در حال حاضر حفاظت جنگل از شرق رودخانه تجن تا شرق شهرستان بهشهر که حدود 180 هزار هکتار است را برعهده دارد و اگر این کارگران بیکار شوند قرار است چه کسانی جلوی قاچاق چوب را بگیرند.

وی افزود: طرح تنفس جنگل که نفس کارگر، جنگل و شرکت‌ها را گرفته است قرار بود در آن فقط بهره‌برداری متوقف شود اما امروز نهال‌کاری، تولید نهال، عملیات راهداری، مرمت، حصارکشی و… تعطیل شده است و عملا قرقبانان بدون حصار در حال حفاظت از جنگل هستند.

این کارگر حفاظت از جنگل اظهار کرد: قبل از بارندگی اخیر در جنگل 700 هزار مترمکعب چوب شکسته و افتاده و ریشه کن وجود داشت و امروز آمار بسیار بیشتر شده و این سرمایه‌ای است که در حال از بین رفتن است.

وی تصریح کرد: این کارگران هر کدام سابقه طولانی دارند و بعضی‌ها چند سال دیگر بازنشسته می‌شوند و شایسته نیست در شرایط بد اقتصادی امروز بیکار شوند، هر یک از این افراد خانواده دارند و باید پاسخگوی آنها باشند.

یکی از کارشناسان جنگل در این باره،به خبرنگارهمین رسانه گفت: شرکت نکاچوب 630 نیرو دارد و با توجه به اینکه سازمان جنگل‌ها حقوق حدود 500 نفر را به این شرکت برای نیروهای حفاظت جنگل می‌داده است و با توجه به اینکه شرکت درآمد خاصی نداشت و صنعت آن تعطیل بود در نتیجه شرکت این مقدار حقوق را بین تمام کارگران خود تقسیم می‌کرد تا کسی بیکار نشود.

وی بیان کرد: سازمان جنگل‌ها از حدود 6 ماه قبل حقوق این افراد را به شرکت نداده است و شرکت برای پرداخت حقوق این کارگران مجبور شد با فروش ادوات و یا دریافت قرض حقوق این افراد را پرداخت کند.

این کارشناس با بیان اینکه قالب نیروهای شرکت بومی منطقه هستند و در واقع شرکت مشارکت مردمی را برای حفظ جنگل در پنجاه سال گذشته داشته و با استفاده از نیروهای بومی جنگل را حفظ کرده، خاطرنشان کرد: بسیاری از این نیروها دامدار بودند و در قالب خروج دام از جنگل وارد سازمان شدند تا از جنگل حفاظت کنند و اگر بیکار شوند یا دوباره با دام وارد جنگل می‌شوند و یا اره موتوری به دست می‌گیرند.

وی تاکید کرد: با اجرای برنامه تنفس جنگل از سال 96 و تعطیلی طرح‌های جنگل‌داری، کلیه عملیات‌های نهال‌کاری، پرورش و مراقبت نهال‌های کاشته شده سال‌های قبل، مرمت و نگهداری جاده‌های جنگلی که هزاران میلیارد تومان سرمایه ملی است و بسیاری از فعالیت‌های ضروری حفظ جنگل تعطیل شده است.

وی افزود: با توجه به حضور دام در عرصه، قاچاق گسترده چوب به‌علت کمبود چوب و افزایش شدید قیمت چوب، جنگل به سوی نابودی بیشتر با سرعت بیشتری سوق پیدا کرده است.

یکی دیگرازاین کارگران به خبرنگار رسانه ای دیگر گفت: با توجه به اینکه سازمان جنگل‌های کشور قراردادش را با ما تمدید نکرده، مدیریت شرکت به ما اعلام کرد که از یک اردیبهشت دیگر سر کار نیاییم چراکه نه چوبی برای شرکت می‌آید و نه قرارداد حفاظتی تمدید شده است و درآمدهای شرکت قطع می‌شود. بنابراین، شرکت به طور کامل تعطیل می‌شود.

وی افزود: بیش از 600 نفر در این شرکت به‌طور مستقیم مشغول به کار هستند که از این میان حدود 500نفر در جنگل‌ها به حفاظت از درختان می‌پردازند و بقیه نیز در محل شرکت و در کارخانه‌اش اشتغال به کار دارند. جدا از اینها، در زمان فعالیت، حدود دو هزار نفر به شکل‌های مختلف درآمدشان مرتبط به نکاچوب است.

این کارگر خاطرنشان ساخت: اگر این قرارداد تمدید نشود، نه فقط کارگران این شرکت بلکه کارگران شرکت‌های دیگری که فعالیت مشابه دارند و جمعیت آنها به چندین هزار نفر می‌رسد، از کار بیکار می‌شوند.

وی در پایان، اشاره کرد: خبر تعطیلی شرکت باعث تشویش و نگرانی کارگران شده و آنها را به شدت نگران کرده است.

*اخراج 109نفر دیگراز کارگران کارخانه لوله سازی ماهشهر

سایه اخراج بالای سر دیگر کارگران

109نفر دیگر از کارگران کارخانه لوله سازی ماهشهراخراج شدند.

قابل یادآوری است که 108کارگر این کارخانه اوایل دی ماه سال 97 از کار اخراج شدند.

یکی ازاین کارگران اخراجی به خبرنگار رسانه ای گفت: چند وقت است که مسئولان این شرکت به جای حل مشکل هر بار اقدام به اخراج دسته جمعی کارگران می کنند.

وی افزود:هر لحظه امکان اخراج برای سایر کارگران نیز وجود دارد، از این رو از مسئولان ذیربط خواستاریم نسبت به حل مشکل اقدام کرده و فرصت بازگشت به کار کارگران بیکار شده را فراهم کنند.

*اعتصاب کسبه بازار روز دهدشت در اعتراض به افزایش 300درصدی عوارض ازطرف شهرداری برای چهارمین روز متوالی

روزسه شنبه 10اردیبهشت برای چهارمین روز متوالی، کسبه بازار روز دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به افزایش 300درصدی عوارض ازطرف شهرداری با بستن محل کارشان در اعتصاب بسر می برند.

براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ10اردیبهشت،در سال جدید این دومین باری بوده که بازاریان بازار روز در پی افزایش 300 درصدی میزان پرداختی عوارض اعتراض دارند و این بار وقتی مشاهده کردند که هیچ‌یک از مسئولان به فکر آن‌ها نیستند در یک اقدام هماهنگ تصمیم به تعطیلی مغازه‌های خود گرفتند.

بازار روز دهدشت همانند شهرهای بزرگ، اصلی ترین و در واقع تنها بازار شهر دهدشت بوده و بیش از 250 مغازه در این بازار روزانه کسب و کار می‌کنند، نرخ محصولات عرضه شده در این بازار بسیار مناسب بوده و همین عامل سبب شده که حجم معاملات و تقاضا در این بازار افزایش یابد به طوری که روزانه بیشترین حجم خرید و فروش و تقاضا در این بازار صورت می‌گیرد.

یکی از کسبه بازار روز دهدشت با اشاره به اینکه بیش از 13 سال در این بازار کار می‌کنم، گفت: سال 73 شهردار وقت به دلیل نداشتن بودجه برای ساخت مغازه‌ها به کاسبان اعلام کرد مبلغی را به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت کنید و خودتان مغازه هایتان را بسازید با این شرط که ماهیانه مبلغی به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت کنید.

وی افزود: از آن سال تاکنون شهرداران وقت هر ساله مبلغ اندکی را به میزان عوارض اضافه می‌کردند و ما کسبه بازار نیز به همین منوال ماهیانه مبلغ تعیین شده را به شهرداری پرداخت می‌کردیم.

وی ادامه داد: شهردار وقت سال گذشته به یکباره میزان عوارض‌ها را با درصد بسیار بالایی افزایش داد و عوارضات پرداختی از مبلغ 50 هزارتومان به 200 هزار تومان رسید، با وجود آنکه از این افزایش ناگهانی ناراضی و ناراحت بودیم اما با این حال باز هر یک از کسبه مبلغ تعیین شده را به شهرداری پرداخت می‌کردیم تا اینکه در تصمیم جدیدتر شهرداری دهدشت اعلام کرده است میزان عوارضات مجددأ افزایش می یابد و تا مرز 400 هزار تومان می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه از این اقدام شهرداری بسیار گلایه‌مندیم افزود: از سویی دیگر شهرداری دهدشت اعلام کرده که هریک از کسبه بازار روز موظف هستند تعهد دهند که مغازه‌های فعلی متعلق به شهرداری بوده و هر زمانی که تصمیم گرفته شد باید مغازه‌های خود را تخلیه کنید.

این کسبه بازار روز ادامه داد: ما کاسبان بازار روز قبول داریم که مکان بازار متعلق به شهرداری دهدشت است اما بعد از گذشت 34 سال، ما نیز حق و حقوقی داریم و حاضر نیستیم بعد از این همه سال کار و تلاش و پرداخت عوارضات سنگین به یکباره از حق خود و خانواده‌هایمان بگذریم.

یکی دیگر از کسبه بازار روز دهدشت نیزگفت: این بازار تا قبل از سال 79 به صورت سنتی و کپری بود اما بعد از سال 79 به دستور شهردار وقت مبنی بر ساخت و ساز مغازه‌ها، هریک از کسبه باتوجه به میزان متراژی که داشت اقدام به ساخت مغازه خود کرد و حتی اشتراک آب و برق و تلفن هر یک از مغازه ها نیز بنام صاحبان مغازه‌ها ثبت شده است.

وی افزود: بعد از ساخت و ساز مغازه‌ها و تغییر وضعیت بازار به شکل فعلی همچنان عوارضات را بر اساس میزان تعیین شده پرداخت می‌کردیم اما در آن سال‌ها به دلیل اعتمادی که به شهرداری داشتیم برای پرداخت عوارضات خود فیش خاصی دریافت نمی‌کردیم.

وی تصریح کرد: در سال‌های بعد که قرارداد تنظیم شد بنا به همان اعتمادی که از قبل داشتیم و از سویی دیگر به دلیل نداشتن سواد کافی، متن قرارداد جدید را امضا می‌کردیم و گمان می‌کنیم بر اساس همان توافق اولیه این قرارداد به منزله پرداخت عوارضات است.

این کسبه بازار روز با اشاره به اعتراضات خود مبنی بر افزایش میزان عوارضات ادامه داد: سال گذشته بعد از افزایش ناگهانی میزان عوارضات اعتراض کرده و اعضای شورای شهر و برخی از مسئولان قول دادند که میزان پرداختی عوارضات را سرو سامان می‌دهند و حتی اعلام کردند نرخ قبلی عوارضات را پرداخت کنید، تا اینکه اخیرأ و در روزهای گذشته شهرداری دهدشت اعلام کرده برای تخریب مغازه‌ها حکم قانونی داریم و باید مغازه های خود را تخلیه کنید.

وی افزود: بعد از ساخت و ساز مغازه‌ها هنگامی که برای گرفتن اشتراک به شرکت برق شهرستان مراجعه کردیم از شهرداری دهدشت مبنی بر مالکیت مغازه خود نامه گرفتیم و بر اساس نامه مالکیت مغازه توانستیم اشتراک برق بگیریم، الان اشتراک آب و برق و تلفن به نام هریک از صاحبان مغازه‌ها است، چطور الان شهرداری دهدشت اعلام می‌کند که مغازه‌ها به شما تعلق ندارد و مالکیت مغازه‌ها متعلق به شهرداری است.

این کسبه در پایان گفت: تا زمانی که تکلیف ما کسبه به طور کامل و 100 درصد روشن نشود همچنان به اعتراض خود ادامه خواهیم داد، هر چند مدت میخواهد طول بکشد ایرادی ندارد، باید جواب خود را بگیریم.

*چهارمین روزاعتصاب قصابان بیجار در اعتراض به کاهش قیمت گوشت قرمز

قصابان شهر بیجار دراستان کردستان دراعتراض به نرخ جدید گوشت قرمز از طرف اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و کاهش 150 هزار ریالی هر کیلوگرم نسبت به نرخ قبلی، از روز شنبه هفتم اردیبهشت دست به اعتصاب زدند واز کشتار و عرضه گوشت به نرخ 750 هزار ریالی خودداری می کنند.

براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ10اردیبهشت، نرخ گوشت قرمز به علت کاهش دام سبک و سنگین از اواخر سال گذشته سیر صعودی داشت و در برخی مناطق کشور به بیش از یک میلیون و 200 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم رسید.

یکی از قصاب های شهر بیجار به خبرنگار رسانه ای گفت: قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در شهرستان های اطراف بیش از یک میلیون و 200 هزار ریال است و قیمت پیشنهادی قصابی ها به اداره صنعت، معدن و تجارت بیجار حدود 900 هزار ریال است.

وی افزود: قیمت دام زنده کاهش بسیار کمی داشته که با احتساب ضایعات کشتار، عرضه هر کیلوگرم گوشت قرمز به کمتر از 900 هزار ریال، قصابی ها را متضرر خواهد کرد.

او ادامه داد: دولت باید حامی همه آحاد جامعه باشد و نباید با متضرر کردن یک صنف، رضایت اقشار دیگر را ایجاد کرد.

یکی دیگر از قصابان هم گفت: صنف قصابی های شهرستان بیجار، رئیس ندارد که این مساله مهمترین مشکل برای تصویب قیمت گوشت قرمز در این منطقه است.

وی افزود: گوشت مورد نیاز شهر حدود 25 راس گوسفند و هشت راس گاو و گوساله در روز است و نمی توان با کشتار تنها کمتر از این اقدام به تنظیم قیمت بازار و تامین گوشت مورد نیاز مردم کرد.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت