.
شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 25 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 08 ارديبهشت 1398 ساعت 20:30

فراخوان محمود صالحی برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در خیابان شهرها

«ما کارگران ایران نیز، همصدا با کارگران سراسر جهان خیابانها را به تصرف خود در آوریم.

پیش بسوی برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در خیابان شهرها.»

کارگران و خانواده کارگران.

اول ماه مه روز جهانی کارگر ( 11 اردیبهشت ) در راه است.

دراین روز کارگران در سراسر جهان برای احقاق حق و علیه نظم سرمایه قدرت طبقاتی خود را به نمایش می گذارند و در خیابانها راهپیمایی می کنند.

در این روز، کارخانه ، کارگاه و محل کار تعطیل و ما کارگران باید مال خودمان باشیم.

در این روز خیابان شهرهای بزرگ جهان زیر پای متحد کارگران به لرزه درخواهد آمد .

در این روز ناقوس مرگ نظام سرمایه داری و حامیان آنان توسط طبقه کارگر نواخته خواهد شد.

در این روز طبقه کارگر با صدای رسا اعلام خواهند کرد که جامعه ای برابر می خواهند.

ما کارگران ایران نیز، همصدا با کارگران سراسر جهان خیابانها را به تصرف خود در آوریم.

پیش بسوی برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در خیابان شهرها.

محمود صالحی 5/2/98

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت