.
چهارشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۸.
امروز:
Sep 18 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 05 ارديبهشت 1398 ساعت 03:04

چریکهای فدایی خلق ایران: در بارۀ بمب گذاری های مرگبار در سری لانکا

در روزهای شنبه و یکشنبه، اول و دوم اردیبهشت 1398 ، وقوع یک رشته انفجار در چند کلیسا و هتل در کلمبو پایتخت سری لانکا و اطراف آن که منجر به کشته شدن حدود 300 تن از مردم سری لانکا و برخی اتباع خارجی شد، خشم و نفرت افکار عمومی از این کشتار وحشیانه را برانگیخت و سایه ترس و عدم امنیت و تشدید بحران را بر آسمان سری لانکا و کل این منطقه گسترد. با وجود بر عهده نگرفتن این اقدام ضد خلقی و از پیش سازماندهی شده توسط هیچ جریان و گروهی پس از وقوع آن، سرانجام حدود 48 ساعت بعد، خبر گزاری ها و وسایل ارتباط جمعی به نقل از مقامات سری لانکایی مدعی شدند که یک سازمان اسلامی بنگلادشی شناخته نشده به نام "جماعت ملی توحید" مسئول این بمب گذاری و کشتار مردم بی گناه است. همچنین رسما اعلام شد که به دستگاه امنیتی سری لانکا پیش از وقوع این حمله ها "هشدار" داده شده بود اما این هشدارها مسیر منطقی خود را طی نکرده و به دست مقامات مسئول و به طور مشخص نخست وزیر سری لانکا نرسیده بود. اما این همان "توجیهی" است که تقریبا بدون استثناء در ده ها عملیات تروریستی مشابه در تمام دنیا از طرف مقامات حاکم ابراز می شود بدون این که سیستم امنیتی ای که این حفره ها در آنها ایجاد می شود هیچ گاه تعمیر شده باشند. هم اکنون دولت سری لانکا اعلام وضعیت فوق العاده کرده و مدعی شده است که با حمله به برخی مراکز و خانه های این گروه اسلامی، چند تن از تروریستها را کشته و دستگیر کرده است.

روشن ست که این انفجارها و کشتار ضد مردمی قبل از هر چیز بار دیگر مساله "تروریسم اسلامی" و دار و دسته های ضد انقلابی ای نظیر داعش که به دنبال فروکش کردن جنگ سوریه، "پایان" آن اعلام شده بود را به جلوی صحنه می آورد و نشان می دهد که با "پایان" ظاهری داعش در یک منطقه، اما آن سیاستهایی که "بنیاد گرایی اسلامی" یعنی داعش و اسلاف آن را خلق کرده و حدود دو دهه است که به جان کارگران و زحمتکشان و کلا انقلابات توده های تحت ستم انداخته و منافع بزرگترین سرمایه داران جنایتکار و جنگ طلب جهانی و انحصارات امپریالیستی را از کانال بحران سازی و جنگ بر آورده می کنند به هیچ وجه پایان نیافته اند. اکنون بر بستر یک رشته عملیات ضد خلقی به دقت سازماندهی شدۀ نظامی در سری لانکا، که نفس انجام دادن آن، مستلزم وجود یک سازمان و شبکه بسیار نیرومندی از منابع مالی و انسانی و لُجستیکی ست، با انفجار بمبها و کشتار قربانیانی که مطابق گزارشات، اکثرا "مسیحی" هستند، زمینه های مادی از طرف قدرتهای امپریالیستی و سگان زنجیریشان در منطقه برای تعرض بزرگ دیگری به هستی و حیات کارگران و زحمتکشان منطقه از هر دین و نژاد و رنگی آماده گشته است.

اکنون با گذشت تقریبا 18 سال از فاجعه 11 سپتامبر و تمامی تحولات عظیم بعد از آن در عرصۀ جهانی از جمله اشغال افغانستان و عراق از طرف امپریالیسم آمریکا و فاجعه آفرینی امپریالیستها در سوریه و ... و در یک کلام 18 سال پس از آغاز دور جدیدی از تعرضات اهریمنی و سیستماتیک بورژوازی جهانی به حقوق و مواضع طبقه کارگر و خلقهای ستمدیده در همه دنیا، مجموعه ای از اسناد و شواهد غیر قابل کتمان و اعترافات برخی از خود سیاستمداران قدرتهای امپریالیستی در دست هستند که ثابت می کنند که هیولای "تروریسم اسلامی" به یکباره از آسمان بر فراز برجهای دوقلوی آمریکا نازل نشد و ادامه پیدا نکرد. دار و دسته های وابسته اسلامی نمی توانستند و نمی توانند بدون حمایتهای مالی و تسلیحاتی و امنیتی و استفاده از فضایی که محافل قدرت و دولتها در هر کجای دنیا و بویژه در مناطق بحرانی و در عرصه های رقابت قدرتهای امپریالیستی در اختیار آنان قرار دهند به هیچ یک از جنایات ضد خلقی و تروریسم خویش به طور موفقیت آمیز و پایدار دست بیازند. سابقه بوجود آمدن، چگونگی سازمانیابی و رشد و مهمتر از همه سیاستها و منافعی که زیر نام پر طمطراق "بنیادگرایی اسلامی" و یا "تروریسم اسلامی" در تمام دنیا از خاورمیانه گرفته تا شمال آفریقا و از آمریکا گرفته تا خاک اروپا به پیش رفته اند همه و همه نشان می دهند که مزدورانی نظیر طالبان و القاعده و النصره و داعش را کدام طبقات و نیروهای اجتماعی خلق کردند و چه نیروهایی آنها را تغذیه و تسلیح کردند و فجایع و جنایاتی که آنها با قتل عام کردن توده های بی گناه می آفرینند در خدمت کدام سیاستها قرار دارند. در پشت ماسک نفرت آور "اسلامی" تمامی این جریانات، بدون استثنا ، این چهره زشت امپریالیسم و بورژوازی ست که برای فرار از بحرانهای اقتصادی و سیاسی مرگبار خویش به جنگ و بحران سازی نیاز دارد تا با اتکاء به میلیتاریسم و جنگ، بحرانهای خویش را به خیال خود تخفیف داده و چند صباحی بر حیات ننگین خویش بیفزاید.

آینده ، دیر یا زود نشان خواهد داد که بمب گذاری و حوادث مرگبار روزهای اخیر در سری لانکا جایی که تا یک دهه پیش، صحنه جنگ های خونین بورژوازی وابسته حاکم علیه مردم تامیل بوده و اکنون نیز شاهد نارضایتی شدید توده ها و مبارزه آنان علیه بورژوازی حاکم در این کشور تحت سلطه می باشد، چه اهداف ضد انقلابی را تعقیب می کنند و چه بستری برای تعرضی جدید در اختیار امپریالیسم و بورژوازی حاکم خواهند گذارد.

تشدید مبارزه علیه امپریالیسم و مزدورانش در هر لباسی ، از مذهبی گرفته تا غیر مذهبی و تلاش برای سازمان دادن یک انقلاب اجتماعی به رهبری طبقه کارگر تنها تضمین پایان بخشیدن به تمامی جنایات بورژوازی و زائده ها و ابزارهای ضد انقلابیش از جمله "بنیاد گرایی اسلامی" خواهد بود.

نابود باد امپریالیسم و سگهای زنجیریش!

مرگ بر بنیاد گرایی اسلامی، ابزار گسترش سلطه امپریالیسم!

پیروز باد انقلاب! زنده باد کمونیسم!

با ایمان به پیروزی راهمان

 چریکهای فدایی خلق ایران

2 اردیبهشت 1398

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت