.
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸.
امروز:
Aug 23 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398 ساعت 03:28

شمی صلواتی: مرا از مرگ نترسانید!

 
به مرگ  هیچ کسی راضی نیستم
           حتی مرگ جانیترین انسان؛
                             خوشحالم نمی کند 
                  ٭٭٭
دلیلی  برای ترس ازمرگ ندارم
لقمه نانی دارم   
از  رنج  بازوی خویش!
        نه  رفیق جانینم و
              نه شریک  دزد!
              ٭٭٭
نه  خدایی  را ستایش می کنم و  
                            نه دینی را  برگزیدم
               ٭٭٭
نه  از مُرگان بتی ساختم و 
        نه با  معلمین  اخلاق  دوست
   
نه به جنهم باوری دارم و 
                     نه به بهشت  دروغین! 
               ٭٭٭
بی دینم، 
       لامذهبترین انسان در این  جهان پهناور
آنقدر لامذهب!
     که دلیلی  برای  نفرت  پراکنی ندارم 
                
      [ دلیلی برای جدایی از انسانها
            در ذهن و قلبم ثبت نشده
            تا خود را بدور از دیگران معنا کنم
             ٭٭٭
چرا باید من  از مرگ بترسم   
نه  مرد  قدرت بودم  و  قاتل کسی! 
اگر  نتوانستم  فاشیستها را شکست بدهم   
                                       [چون  ضعیف تر بودم
                                          
مرگ  برای من  جزی از زندگی  ست
                    و من زندگی را 
                   آنطور که هست پذیرفتم. 
                                            شمی صلواتی

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت