.
پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 14 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398 ساعت 02:46

گفتگوی رادیو پیام کانادا با ابراهیم علیزاده بمناسبت اول ما مه

اول ماه مه، ضرورت اتحاد چپ و موانع ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با ابراهیم علیزاده از حزب کمونیست ایران بمناسبت اول ما مه؛ وظیفه احزاب کمونیست در شرایط کنونی؛ رابطه حزب کمونیست ایران با دیگر احزاب در منطقه و در سراسر ایران؛ ضرورت اتحاد چپ و موانع موجود.

 

http://radiopayam.ca/Alizadeh_May1st_

 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت