چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 02 ارديبهشت 1398 ساعت 20:48

گفتگوی رادیو پیام کانادا با صالح سرداری، خسرو بوکانی و محمد آسنگران در مورد تعریفی از قطب چپ

آینده و تقویت قطب چپ، چرا و چگونه - گفتگوی رادیو پیام کانادا با صالح سرداری از حزب حکمتیست، خسرو بوکانی از حزب کمونیست ایران و محمد آسنگران از حزب کمونیست کارگری ایران در مورد تعریفی از قطب چپ؛ ضرورت حفظ و تقویت این قطب؛ موانع آن و ابزار و راهکارهای تقویت آن.

http://radiopayam.ca/empoweringLeft