چاپ کردن این صفحه
شنبه, 31 فروردين 1398 ساعت 04:11

حزب کمونیست کارگری ایران: فراخوان معلمان به تجمعات سراسری در مقابل مراکز آموزش و پرورش

"شورای‌هماهنگی‌تشکلهای‌صنفی فرهنگیان ایران" طی بیانیه ای معلمان شاغل و بازنشسته در سراسر کشور را  برای ساعت ده صبح روز ١٢ اردیبهشت یعنی یک روز بعد از اول مه، روز جهانی کارگر به برپایی تجمعات سراسری در مقابل مراکز آموزش و پرورش استانها و شهرستانها فراخوان داده است. این تجمعات تحت عنوان تجمع اعتراضی روز معلم برپا میشود و در راستای پیگیری مطالبات صنفی و آموزشی معلمان و در اعتراض به عدم پاسخگویی به مطالباتشان میباشد.

آخرین حرکت اعتراضی معلمان تحصن سه روزه آنان در روزها ١٢، ١٣ و ١٤ اسفند بود که دامنه اش به صد و ده شهر کشیده شد. طی آن سه روز معلمان با اعتصابی سراسری و تحصن در دفاتر مدارس و بدست گرفتن دست نوشته هایی که خواستهایشان بر آنها نقش بسته بود،  حرکت اعتراضی قدرتمندی را به نمایش گذاشتند. در این حرکت اعتراضی و اعتراضات قبلی معلمان در سال گذشته، آزادی معلمان زندانی، افزایش حقوقها به بالای خط فقر هفت میلیون تومانی و تحصیل رایگان در راس خواستهایشان قرار داشت. بعلاوه پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات، لغو مدارس خصوصی و پایان دادن به آموزش کالایی، درمان رایگان، ایجاد تسهیلات لازم برای تامین مسکن، لغو طرح "معلم تمام وقت" از دیگر خواستهای آنها بود. در این اعتراضات معلمان با بنرهایی که در تحصن های خود به دست داشتند و با شعارهایشان بطور واقعی اعتراضشان را به  فقر، تبیعض و نابرابری اعلام داشتند.  از جمله در میان آنها یکی از بنرهای معلمان  شعار "ما خواهان لغو اختلافات طبقاتی هستیم" که جوهر اعتراض برابری طلبانه آنان را بیان میکند، میدرخشید. معلمان با اعتراضات تا کنونی شان نقش مهمی در جلو آوردن خواست تحصیل رایگان برای همه کودکان و خواستهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه در سطح جامعه داشته اند و فشار سنگینی روی حکومت چپاولگران حاکم گذاشته اند. امروز نیز در جریان سیل ویرانگری که بیش از ٢٥ استان را در بر گرفت و هم اکنون شهرهای خوزستان را گرفته است، معلمان در راس ستادهای همیاری مردمی قرار گرفته و نقش پیشتازی در شکل گیری همبستگی وسیع مبارزاتی مردم و جلو آمدن دوباره گفتمان شوراهای مردمی ایفاء میکنند. معلمان با مبارزاتشان و ستادهای همیاری شان امروز به صدای اعتراض سیل زدگان و همه مردم تبدیل شده اند. معلمان با مبارزات تا کنونی شان ممکن بودن برپایی اعتصابات سراسری را به کل جامعه نشان داده اند و تجمعات اعتراضی آنان همواره نقطه قدرت مبارزات خود آنان و کل جامعه بوده است.

از خواستها و مبارزات معلمان باید وسیعا حمایت کرد. بویژه روز معلم یک روز بعد از روز جهانی کارگر برگزار میشود و فرصت مناسبی است که با برافراشتن پرچم گرامیداشت اول مه، روز جهانی کارگر بار دیگر همبستگی مبارزاتی کارگر و معلم را به نمایش گذاشت.حزب  کمونیست کارگری همه مردم، خصوصا خانواده های دانش آموزان و دانشجویان را به حمایت همه جانبه از تجمعات اعتراضی معلمان در روز دوازه اردیبهشت در سطح سراسری و شرکت وسیع در آنها فرا میخواند.  

حزب کمونیست کارگری ایران

٣٠ فروردین ٩٨، ١٩ آپریل ٢٠١