.
يكشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۸.
امروز:
Sep 15 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 29 فروردين 1398 ساعت 00:09

جبهه متحد برای آزادی ،عدالت و برابری: رایسیسم/ شوینیسم،حشدالشعبی و مافیای سپاه

این روزها شاهد گسترش شوینیسم/ رایسیسم در مقابله با ورود مزدوران حشدالشعبی هستیم، تا آنجا که یکی از رهبران مخالفان، فرمان حمله و بیرون کردن انان از سرزمین ایران را صادر کرده است مردم ایران اما بدرستی، بارها گفته اند: دشمن ماهمینجاست. انان بدرستی حکومت اسلامی و مافیای سپاه را دشمن اصلی ایران قلمداد می کنند دشمنان آزادی، عدالت و برابری را نه براساس شناسنامه صادره، بلکه بر اساس تلاششان در جهت سرکوب،استبداد، و اعمال ضدبشریشان باید قضاوت کرد. از این دیدگاه مافیای سپاه و حکومت فاشیستی اسلامی دشمن اصلی مردم ایران قلمداد میشود و هر مزدوری که چه در داخل و چه از خارج مرزها در جهت تحکیم این رژیم گام بردارد دشمن درنظر گرفته خواهد شد. تاکید بر عراقی بودن حشدالشعبی که این روزها توسط ناسیونالیستهای افراطی و شوینیسم تبلیغ میشود نه در جهت منافع ملی ایرانیان و نه در راستای برقراری همزیستی مسالمت آمیز ملتها تلقی می شود. مردم عراق خود علیه این گروه دست نشانده حکومت فاشیستی قیام کرده و اعتراض کرده اند. مردم افغانستان پرچم رژیم جمهوری اسلامی را به آتش کشیده اند. لبنانی ها بتدریج به نقش مزدوری حزب الله پی میبرند. آزادیخواهان در سوریه رژیم اسلامی ایران را بدرستی دشمن خود میبینند. بنابراین دوست و دشمن را نه بر اساس نژادش بلکه بر اساس حمایت یا دشمنی با آزادی؛ عدالت و برابری باید مرزبندی کرد. مردم عراق، لبنان، سوریه، که علیه ارتجاع مذهبی مبارزه میکنند دوستان مردم ایران هستند. به امید پاک اندیشی و آزاداندیشی و پرهیز از نژاد پرستی 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت