.
پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 17 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 26 فروردين 1398 ساعت 03:54

مجید حسینی: تجربه این دوره و ضرورت ایجاد قطب چپ در کردستان

 
دیدار - تجربه ی ئه م ده وره ضرورتی پیک هینانی قطبی چپ له کوردستاندا وتوه ویژی ئه سدی نودنینیان له که ل مجید حسینی 
دیدار تجربه این دوره و ضرورت ایجاد قطب چپ در کردستان مصاحبه اسد نودنینان با مجید حسینی 

https://youtu.be/hQyRXA5lGu0

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت