.
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 19 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 25 فروردين 1398 ساعت 02:45

گفتگو با سلام زیجی و زاگرس ابراهیمی در باره آلترنالتو سازی اپوزسیون راست

 گفتگو با  سلام زیجی و زاگرس ابراهیمی در باره آلترنالتو سازی اپوزسیون راست، فدرالیسم  قومی، و راه حل حزب سوسیالیست انقلابی برای حل ستم ملی( گفتگو به زبان کردی صورت گرفته است)

 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت