.
يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 17 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 16 فروردين 1398 ساعت 01:24

نسان نودینیان: بیانیه ۸۴ انجمن صنفی کارگران ساختمانی

۸۴ انجمن صنفی کارگران ساختمانی درباره وضع معیشتی کارگران ساختمانی بیانیه ای صادر کردند و مطالبات خود را در پنج بند تنظیم کرده اند. ما بر این باوریم که محدود شدن فعالین کارگری به فعالیت در انجمن های صنفی و محدود شدن به فعالیت به اصطلاح صنفی و قانونی این انجمنها، آنها را از اهداف اعتراض و مبارزه رادیکال کارگران در عرصه های مهم مبارزه بویژه مبارزه ای توده ای برای افزایش دستمزدها، آزادی بیان و تشکل مستقل کارگری دور میکند. من بر این باورم مادام بیانیه ۸۴ تشکل کارگران ساختمانی به تشکلی فراتر از انجمن ها خود را متکی نکند، قدرت دسترسی اش به خواستها و صف آرایی در مقابل دولت و نهادهای دولتی از جمله وزارت کار ضعیف خواهد بود. گسترش انجمن های صنفی کارگران ساختمانی بخشی از پروژه وزارت کار است. دولت و نهادهای وابسته به دولت و کارفرماها مخالفتی با انجمن های صنفی کارگران ساختمانی ندارند.

همکاری های انجمن ها در سطح سراسری اما شیوه و اقدامی خوب است، در همین رابطه نکته حساس و کارساز اتحاد مبارزاتی و مطالباتی و همبستگی انجمن های صنفی است. اتحاد ۸۴ انجمن باید منشا کارساز و موثر اقدامات سراسری بشود. تلاش آگاهانه برای سراسری کردن خواستهای اعلام شده در بیانیه نکته اصلی است. برای این مهم اتکا به مجمع نمایندگان تشکلهای صنفی کارگران ساختمانی اهمیت دارد.

کارگران ساختمانی کارگرانی هستند که کار ثابت و حقوق و مزایای ثابتی ندارند. هزاران کارگر ساختمانی این روزها شانس پیدا کردن کار را ندارند. و در ناامنی شغلی و معیشتی مطلق زندگی میکنند. تعداد زیادی از آنها کارگران بیکار هستند که از دریافت تامین اجتماعی و معاش مکفی هم محروم هستند. مساله ناامنی شغلی و ناامنی معیشتی کارگران ساختمانی مساله طبقه کارگر است. دولت و نظام حاکم سرمایه داری با انواع فریبکاری های تجربه شده، و قولهای عملی نشده تن به تامین معیشت کارگران بیکار نمیدهد. هوشیاری بالا و اقدام و اعتراض برای دفاع از منافع طبقاتی کارگران امر خود کارگران است. در بیانیه ۸۴ انجمن صنفی کارگران ساختمانی به این مساله مهم و بیکاری و ناامنی معیشتی کارگران ساختمانی که بیکار هستند اشاره ای نشده است.

در این بیانیه مطالبات انجمن های صنفی در پنج بند به شرح زیر بیان شده است:

۱- تعیین دستمزد برای تمامی رسته‌های ساختمانی بصورت منطقه‌ای. ۲- کاهش سن بازنشستگی از ۶۰ سال به حداقل ۵۵ سال. ۳- گماردن کارهای ساختمانی در زمره کارهای سخت و زیان آور. ۴- پرداخت غرامت بیماری چه ناشی از کار چه غیر ناشی از کار بدون هیچ پیش شرطی. ۵- اجرای قانون واریزی حق بیمه کارگران ساختمانی با ۷ درصد حداقل حقوق قانون کار.

در خاتمه، در این شرایط که به استقبال روز کارگر میرویم، جا دارد فعالین کارگری و اعضای فعال انجمن های صنفی کارگران ساختمانی در تدارک برگزاری مارش روز کارگر باشند. و برای برپائی مراسمهای باشکوه تلاش کنند.

این بیانیه را تشکل‌های زیر امضا کرده‌اند:

۱- انجمن صنفی کارگران ساختمانی میاندوآب ۲- انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان وسرواباد ۳-انجمن صنفی کارگران ساختمانی ارومیه ۴- انجمن صنفی کارگران ساختمانی خوی ۵-انجمن صنفی کارگران ساختمانی نقده ۶- انجمن صنفی کارگران ساختمانی پیرانشهر ۷- انجمن صنفی کارگران ساختمانی بوکان ۸- انجمن صنفی کارگران ساختمانی مهاباد ۹-انجمن صنفی کارگران ساختمانی اشنویه ۱۰- انجمن صنفی کارگران ساختمانی سردشت ۱۱- انجمن صنفی کارگران ساختمانی شاهین دژ۱۲- انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران ۱۳- انجمن صنفی کارگران ساختمانی بناب ۱۴- انجمن صنفی کارگران ساختمانی ملکان

۱۵- انجمن صنفی نقاشان پاکدشت۱۶- انجمن صنفی کارگران ساختمانی ماهشهر۱۷-انجمن صنفی کارگران ساختمانی لارستان۱۸- انجمن صنفی عایق کاران خنج ۱۹- انجمن صنفی گچ کاران و نقاشان خنج۲۰-انجمن صنفی کارگران ساختمانی سقز۲۱-انجمن صنفی کارگران ساختمانی آبادان۲۲- انجمن صنفی کارگران ساختمانی پاوه۲۳- انجمن صنفی کارگران ساختمانی جوانرود۲۴- انجمن صنفی کارگران ساختمانی روانسر۲۵- انجمن صنفی کارگران ساختمانی رشت۲۶-انجمن صنفی کارگران ساختمانی شادگان۲۷-انجمن صنفی کارگران ساختمانی کازرون _فارس۲۸-انجمن صنفی کارگران ساختمانی ری .حسن اباد ۲۹- انجمن صنفی کارگران ساختمانی دیواندره ۳۰-انجمن صنفی برقکاران ساختمانی کرمانشاه ۳۱-انجمن صنفی کارگران ساختمانی دورود ۳۲-انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه ۳۳- انجمن صنفی کارگران ساختمانی قزوین ۳۴- انجمن صنفی کارگران ساختمانی مراغه ۳۵-انجمن صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی ابهر ۳۶- انجمن صنفی کارگران ساختمانی الیگودرز ۳۷- انجمن صنفی کارگران ساختمانی یزد ۳۸- انجمن صنفی کارگران ساختمانی بوئین زهرا ۳۹- انجمن صنفی کارگران ساختمانی امیدیه_و_آغاجاری ۴۰- انجمن صنفی نقاشان کاشان

۴۱- انجمن صنفی کارگران ساختمانی اردبیل ۴۲ کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی اردبیل ۳-انجمن صنفی کارگران ساختمانی نمین ۴۴-انجمن صنفی کارگران ساختمانی نیر ۴۵-انجمن صنفی کارگران صنفی سرعین ۴۶- انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرمی ۴۷-انجمن صنفی کارگران ساختمانی پارس آبا ۴۸-انجمن صنفی کارگران ساختمانی مشکین شهر۴۹-انجمن صنفی کارگران ساختمانی اصلاندوز ۵۰- انجمن صنفی کارگران ساختمانی چناران۵۱-انجمن صنفی لوله کشان مشهد ۵۲-انجمن صنفی کارگران ساختمانی درگز ۵۳-انجمن صنفی کارگران ساختمانی طرقبه و شاندیز ۵۴-انجمن صنفی کارگران ساختمانی بندر_انزلی ۵۵-انجمن صنفی کارگران ساختمانی شیروان و چرداول۵۶-انجمن صنفی کارگران ساختمانی خرمدره ۵۷- انجمن صنفی کارگران ساختمانی هندیجان ۵۸- انجمن صنفی کارگران ساختمانی رامهرمز ۵۹- انجمن صنفی کارگران ساختمانی تبریز ۶۰-انجمن صنفی کارگران ساختمانی عجبشیر ۶۱- انجمن صنفی کارگران ساختمانی خدابنده ۶۲-انجمن صنفی کارگران ساختمانی خواف ۶۳-انجمن صنفی کارگران ساختمانی اردکان ۶۴-انجمن صنفی استادکاران ساختمانی مشهد ۶۵- انجمن صنفی بنایان سفت کار مشهد ۶۶- انجمن صنفی گچ کاران مشهد ۶۷- انجمن صنفی سنگ‌کاران مشهد ۶۸ - انجمن صنفی کاشی کاران مشهد ۶۹ - انجمن صنفی کارگران ساختمانی کاشان ۷۰ - انجمن صنفی کارگران ساختمانی میانه۷۱- انجمن صنفی کارگران ساختمانی دماوند ۷۲- انجمن صنفی کارگران ساختمانی فیروزآباد ۷۳- انجمن صنفی کارگران ساختمانی قرچک۷۴-انجمن صنفی کارگران ساختمانی اسالم ۷۵-انجمن صنفی کارگران ساختمانی بیله سوار ۷۶- انجمن صنفی کارگران ساختمانی خرمشهر ۷۷-انجمن صنفی کارگران ساختمانی فاروج ۷۸- انجمن صنفی کارگران ساختمانی ساوه ۷۹- کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان اصفهان ۸۰- انجمن صنفی کارگران ساختمانی دهگلان ۸۱- انجمن صنفی کارگران ساختمانی چهارمحال_بختیاری ۸۲-انجمن صنفی کارگران ساختمانی شوش_دانیال ۸۳- انجمن صنفی کارگران ساختمانی سمنان ۸۴- کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان قم.*

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت