چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 26 اسفند 1397 ساعت 22:25

اطلاعیه خبری حزب کمونیست کارگری ایران

 تجمعات اعتراضی کارگران پارس جنوبی، سد چمشیر، کشتارگاه نهاوند و شهرداریهای سنندج، توحید، اراک و سرابله

پارس جنوبی: روز پنجشنبه ٢٣ اسفند شماری از کارگران پیمانکاری فاز ۱۲ پارس جنوبی که در پالایشگاه نهم مشغول به کار هستند، برای چندمین روز طی ماه جاری، در اعتراض به معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند. این کارگران که با واسطه شرکت پیمانکاری «نسیم پاک» در پالایشگاه به کار اشتغال دارند به عدم پرداخت حق سنوات، عیدی، پاداش و حق مرخصی توسط پیمانکار اعتراض کرده اند. آنها دستمزد بهمن ماه خود را روز ٢١ اسفند ماه با تاخیر دریافت کردند.
شهرداری سنندج: روز ٢٣ اسفند کارگران و کارمندان شهرداری سنندج در اعتراض به تعویق پرداخت حقوقهایشان درمقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. این تجمع با تعرض نیروی اننظامی و مقابله کارگران با آنها مواجه شد.
شهرداری اراک: روز ٢٣ اسفند کارگران شهرداری در اراک در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزدها و عیدی سالانه خود مقابله شهرداری تجمع کردند.
شهرداری ایلام: روز ٢٢ اسفند کارگران شهرداری توحید در ایلام با شعار ٦ ماه حقوق نگرفته ایم، دست به تجمع زدند. همچنین روز ٢٢ اسفند کارگران شهرداری سرابله در استان ایلام در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا، مقابل شهرداری تجمع کردند.
کشتارگاه نهاوند: روز ٢٢ اسفند کارگران کشتارگاه نهاوند در اعتراض به تعویق پرداخت ٤ ماه دستمزد عدم امنیت شغلی خود دست از کار کشیده و مقابل استانداری شهر تجمع اعتراضی بر پا کردند.
سد چمشیر: روز ٢١ اسفند کارگران سد چمشیر در ادامه اعتراضات خود به تعویق پرداخت دستمزدهایشان مقابل فرمانداری گچساران تجمع کردند. به این کارگران وعده داده شده بود که در ایران روز حقوق آنها پرداخت خواهد شد.

پیش بسوی اعتصابات سراسری کارگری
حزب کمونیست کارگری ایران
٢٣ اسفند ٩٧، ١٤ مارس ٢٠١٩

استقبال وسیع از طومار آزادی اسماعیل بخشی در نیشکر هفت تپه
امروز پنجشنبه ٢٣ اسفند در دفاع از اسماعیل بخشی و برای آزادی او طوماری در میان کارگران نیشکر هفت تپه به جریان افتاده است. در این طومار گفته شده است "..ما کارگران نیشکر هفت تپه اعلام میداریم که آقای اسماعیل بخشی نماینده قانونی ما بوده و هدفی جز احقاق حقوق کارگران نداشته است. لذا خواهان آزادی بدون قید و شرط ایشان هستیم". بنا به گزارشهای دریافتی تاکنون اکثر کارگران نیشکر هفت تپه و بسیاری از خانواده های کارگران این طومار را امضا کرده اند. این طومار همچنان در حال امضا شدن در میان کارگران است. در اعتراض به زندانی کردن اسماعیل بخشی این رهبر محبوب کارگران امروز نیز خانواده او در مقابل شرکت و در جمع کارگران حضور یافتند و خواهان آزادی او شدند و این طومار در ادامه حضور آنها به امضاء گذاشته شد.
حرکت جمعی کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به زندانی کردن اسماعیل بخشی یک حرکت بسیار مهم و قابل توجه است و باید مورد حمایت همه کارگران و مردم قرار گیرد. اسماعیل بخشی با دفاع جسورانه اش از حقوق کارگران نیشکر هفت تپه، در قلب همه کارگران و مردم جای دارد و آزادی او خواست همه کارگران و مردم است.
حزب کمونیست کارگری حرکت کارگران نیشکر هفت تپه برای آزادی اسماعیل بخشی را ارج مینهد و همه کارگران را به پیوستن وسیع به آن فرا میخواند. اسماعیل بخشی و همچنین سپیده قلیان که همراه با او دستگیر شده و همه زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط آزاد شوند. با کارزارها و طومار و اعتراضات و فعالیتهای مختلف باید این خواست را به حکومت اسلامی تحمیل کنیم.

پیش بسوی اعتصابات سراسری
حزب کمونیست کارگری ایران
٢٣ اسفند ٩٧، ١٤ مارس ٢٠١٩