.
جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸.
امروز:
May 24 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 23 اسفند 1397 ساعت 01:16

اسماعیل مولودی: انقلاب کارگری بدون ایدئولوژی کمونیستی امکان پذیر نیست؟؟

برنامه ای از رادیو رهاورد!
در بر نامه امروز چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ خورشیدی؛ اسماعیل مولودی به ادامه بحث قبلی خود (چرا در ایران انقلاب نمیشود ؟؟) میپردازد. اسماعیل مولودی فعال سیاسی چپ و آسیب شناس مسایل سیاسی و بحثهای اجتماعی در جامعه سوِئد.

 
رادیو رهاورد

https://t.me/Radio_Rahavard/335

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت