.
يكشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸.
امروز:
May 26 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 20 اسفند 1397 ساعت 20:01

شطرنج: میزگردی برای گفتمان مهره ها و بازیگران سیاست ایران

هشتم مارس، روزجهانی زن

زنان ایران، بازیگران اساسی برای راهی به سوی دمکراسی

الهه امانی، فعال حقوق بشر و مسائل امور زنان
شیما بابایی، کنشگر حقوق زنان
هما سرشار، نویسنده و روزنامه نگار
نازیلا گلستان، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد
جنبش زنان در ایران: چالش ها و محدودیت ها

الهه امانی، فعال حقوق بشر و مسائل امور زنان
شاپرک شجری زاده، دختر خیابان انقلاب و کنشگر حقوق زنان
شادی امینی، خواننده، کنشگر حقوق زنان
مسیح علی نژاد، روزنامه نگار، کنشگر حقوق زنان
زمان پخش میزگرد شطرنج هرهفته

صدای آمریکا: سه شنبه ها ساعت ۵:۰۶ - ۶:۰۰

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت