.
يكشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۸.
امروز:
Jul 21 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 20 اسفند 1397 ساعت 19:59

سلام زیجی: ارتجاع ارتجاع میزاید

(در حاشیه دو کنفرانس"قفنوس"شونیستها، و"فدرالیسم قومی" ناسیونالیستها)

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

در دو هفته گذشته شاهد دو کنفرانس بخشهای مختلف اپوزسیون راست و بورژوائی بودیم. گردانندگان هر دو کنفرانس در کنارسازمان مجاهدین، چند هفته پیشتر صف کشیده بودند تا در کنفرانس ورشو، که به رهبری دولت امریکا برگزار گردید، حضور بهم برسانند و هر کدام به نوعی تلاش نمودند از قافله سناریوسازیهای ارتجاعی هیئت حاکمه امریکا بجا نمانند، و امید داشتند در آنجا بر سر سفره ضد انقلابی و ضد انسانی که خود معمار و سازنده همین نظام جمهوری اسلامی برای سرکوب انقلابیون بودند، به نان و نوای برسند. این نیروهای ارتجاعی ملی گرا و مذهبی برای جانشین شدنشان با جمهوری اسلامی بسیار تعجیل دارند. تک تک این نیروها، اعم از سلطنت طلبان و شونیستهای فارس، ناسیونالیستهای قومی محلی و نیروهای اپوزسیون اسلامی، از خود جمهوری اسلامی بیشتر نگران عروج و گسترش مبارزات انقلابی و کارگری در ایرانند، چرا که چنین روندی را مانع سر راه دستیابی به قدرت خود و چگونگی جایگزین شدن با رژیم اسلامی میدانند. اینها تصور میکردند "گوادلوپ" دیگری در حال شکل گیری است و باید خود را به آن رساند. اما دیدیم که سرشان به سنگ خورد. متوجه شدند با وجود همسویی کامل و ضد انقلابی آنها با سیاستهای هیئت حاکمه امریکا ویک رئیس جمهور فاشیست به اسم ترامپ، هنوز زمان به بازی گرفتن جدی آنها برای خود دولت امریکا فرا نرسیده است!

این دو قلوی ارتجاع ملی گرایانه اپوزسیون، شونیسم فارس تمامیت ارضی خواه، و ناسیونالیسم قومی فدرالیست چی ها، به علاوه سازمان اسلامی مجاهدین، برای آماده سازی خود و نشان دادن مقبولیت ‌هر چه بیشتر در بارگاه وزارت خارجه امریکا اقدام به سر و سامان دادن خود نمودند. بطور مشخص دو جریان شونیستی و قومی-فدرالی در قالب دو طرح در دو کنفرانس پروژه خود را اعلام کردند. اما به عنوان اقدامات هشدار دهنده و بسیار منفی و مخاطره آمیز بر سر راه طبقه کارگر وآزادی و برابری خواهی در ایران، توجه و تعمق بیشتری از جانب نیروهای مسئول و طبقه کارگر ایران می طلبد. به آنها به عنوان نیروهای که فردا میتوانند به کمک دولت امریکا، عربستان و بخشی از "مردم" مستاصل و مرتجع بورژوا و عقب مانده در کشور به جای آزادی و رهایی و به جایی اتکا به خود آگاهی و سازماندهی مبارزه انقلابی-توده ای و شکل سرنگونی انقلابی جمهوی جنایتکار اسلامی، خون و جنایت و تفنگ و کشتار و تفرقه را بر اساس گروه خونی انسانها و خرافه ملی و مذهبی و میهن پرستی پوچ را به جامعه تحمیل کنند باید برخود نمود. این روند و سیاستها حتی به بقای هر چه بیشتر جمهوری اسلامی کمک کرده و خواهد کرد. این بچه "کرگهای" وحشی را قبل از پا گرفتن و برخورداری از قدرت بلعیدن آزادی و برابری و انسانیت باید از سر راه بر داشت و ضروری است از جانب کارگران و زحمتکشان و هر نیرو و صفی که به انسانیت و آزادیخواهی نزدیکی دارد از هم اکنون افشا و طرد گردند. هر نوع همراهی و یا سکوت کردن در باره اینها گویای بی مسئولیتی کامل سیاسی و به معنی همراه شدن با این روند هولناک تلقی میگردد.

 

١-کنفرانس اعلام موجودیت"قفنوس" در امریکا:

 

اعلام" قفنوس" را یک پروژه غیر سیاسی معرفی کردند!، اما علاوه بر گردانندگان آن حتی نفس انتخاب نام"ققنوس" نیز یک انتخاب سیاسی است. به روایتی ریشه در "انحلال سلطنت قاجار بدست رضا شاه" دارد. به روایت دیگر بر گرفته از نام پرنده‌ای افسانه‌ای بنام "ققنوس" است و تفصیر فلسفی و تاریخی و ادبی از آن به این معنی بیان شده که "يعنی يك دوره‌ای را پشت سر گذاشتن و به زوال رسيدن و سپس وارد شدن به عصری جديد و نو". تفصیر اول، یعنی سالگرد اقدام پدر بزرگ ولیعید علیه قاجار، برای اپوزسیونی که شغل و سیاستش دست بدست کردن قدرت از بالا و کودتاه و همراهی با این و آن دولت و غیره میباشد، معنی زمینی و سیاسی واقعی تری دارد. از این جهت انتخاب چنین اسمی کاملا سیاسی و مختص به یک سیستم و طبقه معین در تاریخ ایران است . اما داستان پرنده "قفنوس" هیچ ربطی به سیاست دست راستی سلطنت طلبان و نقش امثال رضا پهلوی ندارد، چرا که نه تنها هیچ دوره ای را پشت سر نمیگذارند و به زوال نمی رسند، و از نو شروع نمیکنند، بلکه در اوضاع جدید و در پوشش جدید تری همان گذشته ارتجاعی را و همان منفعت شونیستی یک طبقه معین سرمایه داری را، از دوره پدر بزرگ تا پدرش، و حتی بخش زیادی از سیاست و عملکرد جمهوری اسلامی و تاکنونی شخص خودش را امروز نیز نمایندگی کرده و اما مانند هر "سیاستمدار" بورژوا آنرا به نرخ "حقوق بشر" و دمکراتیک" و به اسم "نوآوری" عوامفریبانه دارند به فروش میرسانند. مردم نباید فریب این نوع پروپاگند بخورند!

رضا پهلوی، که تنها هویت و برنامه و افتخار و تاریخ مبارزاتی اش فقط "فرزند محمد رضا شاه" بودنش است، با ردیف کردن دروغهای شاخدار در باره نقش خود و بی طرفی اش، و اینکه "دغدغه" او " فقط مردم" و "میهن" میباشد، توانسته به همت میلیاردها دلاری که از دزدیهای پدرش برایش باقی مانده است، و به همت افکار ضد آزادیخواهانه و ملی گرایانه اش، و به همت ضد سوسیالیست و ضد کارگری بودنش، به همت جلب توجه و حمایت هیئت حاکمه امریکا و برخی دیگر از دولتهای بورژوائی، به همت پیروی یک مشت رعیت زن و مرد "مدرن" طرفدار سیستم نرسالاری نظام پادشاهی، و به کمک مدیای نوکر، اکنون توانسته به عنوان "شاه" و "آلترناتیو" خود گمارده ، موقعیتی برای خود دست و پا نماید. این عنصر"مفتختر به مذهب شیعه" و ادامه دهنده بدون چون و چرای افکار شونیستی و سیستم جنایتکارانه نظام مخوف، "شاه سایه خدا "، جلو افتاده تا یکبار دیگر، درست مانند سناریو شکل دادن به خمینی از جانب امریکا و غرب، اینبار ایشان همین نقش را بر عهده بگیرند، و "ایران را پس بگیرند". برای پس گرفتن "ایران"، در حقیقت منظورشان پس گرفتن قدرت سیستم مدرن بورژوائی هار و ضد کارگری ایران با پرچم و دماغ گندگی شونیسم و در سایه " شاه نوین" و در باب دریای خزر و خلیج فارس و سرود فاشیستی "ای ایران" و "حفظ تمامیت ارضی" شان کاری بکنند، نه مبارزه برای برگرداندن حرمت و حقوق و آزادی و ارزش انسانی از دست رفته دها میلیون انسان بدست دو رژیم جنایتکار شاهنشاهی و اسلامی!

طبعا در این راه نیز همه ارگانهای آدمکش و منفور از جمله سپاه پاسداران را نیز قلبا و عقیدتا متعلق به خود و "مهین"اش میداند و میخواهد بدین ترتیب نقش کلیدی در ممانعت از پیروزی کارگر و کمونیزم در ایران بر عهده بگیرند ،درست مانند خمینی!. در این راه نیز با بسیاری از نیروهای دست راستی از جمله حتی فدالیست چی ها، و "قوم های " دیگر نیز حاضر به همکاری و قول دادن به امتیاز دادن و غیره نیز هست. اما دم خروس دو دوزه بازی این "ولیعد" نر بازمانده از خاندان پهلوی جلاد و منفور از تک تک سیاستهایش مدتها است بیرون زده است. "فرشگرد" این عالی جناب با شعار علیه "ارتجاع سیاه و سرخ" متولد شد، طبعا با "نیروی سیاه اسلامی" که خود محمد رضاه شاه و ولیعد به آن تعلق مذهبی و جنبشی دارند و همواره زن را نیز درجه دوم بحساب می اورده اند، پلتیک میزنند، اما علیه سرخ بودنشان جای هیچ تردیدی نیست! چرا که شاه جنایتکار نیز همین سیاست و خصلت ضد انقلابی را داشت. این "ولیعد" نیز با پیروی از پدر و پدر بزرگش که مردم را هنوزعیت تلقی میکنند، اخیرا بعداز برگزاری انواع "کنگره ملی ایرانیان" و "فرشگرد" ها و غیره که با ناکامی روبرو گردید، در شکل بسیار عوامفریبانه تر و اما "تخصصی" تر وارد میدان سیاست و آلترناتیو سازی شده اند. یک تعداد "نخبه متخصص" که گویا "غیر سیاسی" هم هستند و "تعلق سیاسی به هیچ فرد و جریانی هم ندارند"، فقط بخاطڕ کمک به "میهن" شان گرد هم آمده اند، تا در سایه "پسڕ شاه" و "بطور علمی تر"، راه پیشرفت کشور را هموار سازند!. جالب است که در جریان این "کنفرانس علمی" هم بارها اعلام کردند که هدفشان سیاسی نیست!، و کاملا " مستقل هستند"، ولیعدنیز اگر چه "بنیاگذارش" است، اگر چه "افتتاح کنندە کنفرانس بوده، اما باز هم مدعی اند که " مستقل هستیم". برخورد اینها به شهروندان و مخاطبین شان سر سوزنی با شیوه خمینی و خامنه ای و دیگر جنایتکاران حاکم دو نظام پادشاهی و اسلامی فرقی ندارند!، آشکارا و در روز روشن همه را رعیت حساب میکنند و بدون شرم دروغ تحویل مخاطبین میدهند. با این همه ادعاهای کذب ، چگونه میتوان حتی نمایندگی دست راستی ترین نیروی اپوزسیون و بورژوازی ایران را کرد؟!. هر چند پول و سرمایه و قدرت و سرکوب و فریب ، سیاست واخلاق هر دولت و نیروی اپوزسیون بورژوائی میباشد، اما جناب پهلوی شما که هنوز دستتان به جائی بند نیست ، پس برخوداری از حداقلی از اخلاق و صداقت و بیان حقایق برای پروژه خودتان هم لازم است که رعایت بفرمائید!

در هر صورت بنظر من جامعەای که خواهان رهائی از جنگ سیستم بردگی حکومت فاشیست اسلامی است، نباید و نمیتواند گول همان شیادان سیاسی ورشکستەی بخورد که یکبار به درست با قیام کارگران و مردم آزاده از تخت و تاج و سرکوب و ساواک و ناخن کشیدن ها به زیر کشیده شدند و به رعیت شدن خود تحت بازگشت" شاه" رضایت بدهند. طبقه کارگر و جنبش سوسیالیستی در ایران با تمام قدرت و متکی به صف روشن طبقاتی و متحدانه خود باید و میتواند برای سرنگونی کلیت طبقه سرمایه داران و دولت اسلامی آن مبارزه کند و هرگز اجازه نخواهد داد یکبار دیگر تاریخ ناکام سال ٥٧ تکرار گردد. طبقه ما اجازه نخواهد داد نظام پادشاهی چه مرده و چه زنده به حاکمیت در ایران بازگردد!، اجازه نخواهد داد فرزند مفتخور همین شاه مستبد دوباره با حمایت دولتهای غربی با امامه جمهوری اسلامی تخت و تاج عوض کند و روئیایی جانشین شدن جمهوری اسلامی را به واقعیت تبدیل کند. ما کارگران و شهروندان آزادیخواه ایران باید تاریخ ننگین هر دو نظام جنایتکار پادشاهی و اسلامی را برای همیشه از زندگی و سرنوشت خود جارو کرد تا بتوانیم در راه آزادی و برابری، رفاه و تامین امنیت، و بازگرداندن احترام و اختیار و حق برابر شهروندی در همه سطوح زندگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی و اداری گام تعین کننده برداشت!. جز این ‌هیچ راه میانگینی برای رسیدن به آزادی و برابری و رهائی واقعی نیست!

٢-کنفرانس فدرالیسم قومی در شهر هانوفر آلمان:

روز چهارم اسفند ۹۷ ، کنفرانس مشترکی از جانب ده جریان ناسیونالیست و فدرالیست قومی، که در بین آنها سیاهترین و ضد آزادیخواه ترین نیروی سناریو سیاهی نیزحضور دارد، تحت عنوان بسیار نابجا و نا مربوط "همبستگی برای آزادی و برابری" برگزار گردید. آنطوری که خود اعلام کرده اند جریانات شرکت کننده در این کنفرانس عبارت بودند از: "اتحاد دمکراتیک آذربایجان– بیرلیک، جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران، حزب تضامن دمکراتیک اهواز، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان، حزب کومه‌له کردستان ایران، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران، کومه‌له زحمتکشان کردستان".

من تردیدی ندارم حتی بخش زیادی از شرکت کنندگان "عادی" دراین کنفرانس نیز بر این واقعیت واقف بودند که نام گذاری " آزادی و برابری" برای کنفرانسی که هدف محوری آن در حقیقت امتیاز گیری از دولت و شراکت در ‌قدرت دولتی بعنوان بورژوازی "ملت خود"، ازراه تشدید نظاع و نفرت قومی بین شهروندان است، چنین اسم و بانر و شعاری یک اقدام بسیار نابجا و نا مربوط به اصل پروژه شان است. به سایز شان نمی خورد، فریبکارانه و پلتیک زدن است. آرمان و پرچم آزادی و برابری دو واژه مقدس برای کسب آزادی و برابری در همه شئونات زندگی از جمله برای تحقق یک نظام عاری از ستم و استثمار، پایان دادن به حاکمیت یک اقلیت مفت خور و ظالم سرمایه دار، تحقق جامعه ای مبتنی بر حق شهروندی برابر و مستقل از خرافات ملی گرایانه، مذهبی، خاک و ملت و میهن پرستی است. کدامیک از شما نیروهای شرکت کننده به این آزادی و برابری تعلق دارید؟ چرا عوامفریبی میکنید؟ حداقل بخشی از همین نیروهای شرکت کنندە از جمله در کردستان و آذر بایجان "خاک و سر زمین" قریب به "ده شهرمشترک" را از آن "ملت خود" دانسته و اعلام کرده اند. روشن است که اگر اوضاع بنا به میل آنها بچرخد حتما برای تعین تکلیف سرنوشت این "ده شهر مشترک"جنایت می آفرینند. آیا نیروی که با چنین سیاستی وارد "اتحادهای" تحت پوشش آزادی و برابری میشود، قبل از هر کسی سر خود کلاه نگذاشته است؟، تصورمیکنند با این شگردها میتوانند نرخ و مقبولیت پرچم عمیقا ارتجاعی و خونین فدرالیسم قومی و ضد انسانی شان را در انظار عمومی به فروش برسانند! کلاهبرداری سیاسی هم حد و مرزی باید داشته باشد!، شما چرا به اسم واقعی و اما خرافاتی طبقه بورژوائی خودتان به اسم"ملی و فدرالیسم قومی" خود رک و پوست کنده سخن نمیگوئید و اتحاد نمیکنید و کنفرانس برگذار نمی نمائید؟

سیاست و تلاش این نیروها آن سوی سکه شونیستهای فارس به رهبری رضا پهلوی و کنفرانس "قفنوس" و به استقبال تعمیق یک نزاع بسیار خطرناک ناسیونالیستی و فاشیستی رفتن است، به استقبال شروع جنگی است که اگراوضاع دست اینها بیفتد جدال بی پایان شونیسیسم عرب و ناسیونالییسم کورد و ترک که برای مسائل حول شهری مانند، "کرکوک" در کردستان عراق که چند نسل است تداوم یافته و در دوهه اخیر نیز جنایتهای زیادی صورت گرفته است، در ایران به یک فاجعه و مشکل به مراتب عظیم تر تبدیل خواهد شد. نباید به استقبال این جنایت رفت! همانطوری که ادعای شونیستی و تمامیت ارضی و دیگران را از منظر حق طلبی شونیستی تجزیه طلب خطاب کردنها پوچ و ضد انسانی است و باید جلوش را گرفت و افشا و طرد شوند، ادعاهای ناسیونالیستی و نژاد پرستانه "حق ملت من" و دعوا بر سر خاک و نژاد و پیش کشیدن طرح خونین فدرالی در ایران نیز پوچ و ضد انسانی است و باید جلو اینرا هم گرفت. هیچ سطحی از رفع ستم و یا تحقق آزادی با این سیاستها و از این طریق ها هرگز حل و فصل و متحقق نشده است و نخواهد شد! اگر کسی ادعای غیر از این دارد لطفا پاسخ روشن بدهد؟، گذاشتن عنوان آزادی و برابری، روی پروژه و آینده ای، که آزادی وبرابری و آینده انسانها را به نابودی و نفرت و جنگ میکشاند، اوج نامسئول بودن و شیادی سیاسی بیش نیست!. همه میدانیم که طرح و هدف شرکت کنندگان در کنفرانس هانوفر آلمان "فدرالیسم قومی" و تقسیم جامعه و انسانها بر اساس قوم و ملیت و گروه خون شهروندان بوده است! و این دقیقا آن هدف و خطر واقعی است که تعدادی مرتجع زائده شده دست نظام حاکمیت جمهوری اسلامی و پادشاهی و امید بسته به امثال آقای ترامپ فاشیست و هیئت حاکمه امریکا امروز در قالب ملت و خاک و میهن سر و صدا راه انداخته اند. نباید هیچ تردیدی داشت بنیاد سیاستهای شونیسستی و ناسیونالیستی دو قولی فاشیسم مذهبی و حاکمی اسلامی اند و همه به یک طبقه ظالم و جنایتکار و ویرانگر تعلق دارند، لذا ازاین کانالها هیچ انسانی به انسانیت و حق خود از جمله به رفع ستم ملی هم نائل نخواهد آمد!

چه باید کرد؟

در اینجا از نقد همه جانبه طرح فدرالیسم پرهیزمیکنم ، اما خوانندگان گرامی را به مطالعه مقاله پیش تر خود در این رابطه، که در همین شماره٩٠ نشریه سوسیالیسم امروز بازنشرشده است، ارجاع میدهم. اما آنچه که قابل توجه همه باید باشد موضوع مهم آلترناتیوسازیهای بسیار خطرناکی است که در سطح بخشهای از اپوزسیون، و از جمله همین بخش از اپوزسیون شونیست فارس و سلطنت طلبان و دیگر نیروهای خود گمارده نماینده "اقلیت های ملی" در ایران است، که با تپ و تاپ امثال ترامپ، دامنه فعالیتهای آنها نیز متغیرمیگردد. نباید این روند و رویدادها را دست کم گرفت! اینها آتش زیر خاکسترند، خاکستری که جرقه آتش و خونریزی و ویرانگری جدی میتواند به همراه داشته باشد. باروت اینها را ارتجاع دولتهای بورژوائی، منافع حقیقر رهبران بورژوا و ماداملعمر و فرقه و "سلطنتی"، و منفعت کور و عقب مانده بورژوازی "ستم دیده ملی" شان تامین میکنند. بطور واقعی خطرناک ومخاطره آمیزند و بخش اعظم آنها ظرفیت تبدیل شدن به آلت دست و مزدوری هر دولت ارتجاعی از جمله دولت امریکا را دارند. باید آنها را به این اعتبار به عنوان ابزار و یکی از فاکتورهای سناریو سیاهی جدی تلقی کرد. اگر هوشیار نباشیم، اگر نیرو و صف قدرتمند سیاسی، کارگری، توده ای و مسلحانه انقلابی در جامعه ایران سروسامان نگیرد، اگر از هم اکنون جامعه در مقابله شان صف آرائی نکند، اینها، هر دو بخش نیروهای راست شونیست و ناسیونالیست به همراه نیروهای مذهبی و از جمله مجاهدین، و با نقش سناریو سیاهی و آدمکشی خود رژیم اسلامی و دولت امریکا و همپالگیهایشان هزار بار وحشتناکتر از حکومت فاشیست ایران میتوانند آن جامعه را به قهقرا سوق بدهند. شونیسم فارس به همراه ناسیونالیسم مرتجع کورد و ترک و عرب و بلوچ و غیره در کنار بازماندگان جمهوری اسلامی میتوانند چنان سناریو سیاهی، چنان جنگ و خونریزی به جامعه ٨٠ میلیونی ایران تحمیل کنند که رویداد عراق و سوریه و یمن و افغانستان در مقایسه با آن یک بازی کودکانه تصور شود. تنها تفاوت بنیادی و مبنای جدال و جنگ شونیسم حاکم در یکصد سال اخیر با ناسیونالیسم منتسب به اقوام دیگر فقط در زورگوئی و سرکوب حکومتهای حاکم شونیسم فارس یا اسلامی علیه بقیه بوده است، در این بوده که بورژوازی اقلیتهای تحت حاکمیت خود به اندازه کافی در قدرت اقتصادی، دولتی و غیره شراکت نداده است، هر جا گامی در این راستا برداشته شده است، عرق ملی و جدالها هم کا‌ش پیدا کرده است. اما اشتراکاتشان علیه ما شهروندان بسیار گسترده است، از جمله: هر دو متعلق به طبقه سرمایه دارند، هر دو ضد کارگری و ضد کمونیستی هستند، هر دو مردسالارند، هر دو به باور و پدیده ارتجاعی "مذهب مردم" متکی اند، هر دو مخالف آزادی بدون قید و شرط فعالیت سیاسی اند، هر دو طرفدار زندان و شکنجه و ترور و داشتن نیروی حرفەای برای سرکوبند، هر دو در صورت قدرت گیری مستبد و ظالم و دیکتاتورند، هر دو حتی در اپوزسیون هم در صفوفشان آزادی و برابری معنی ندارد، یکی شاه است و بقیه رعیت یکی نان شب ندارد دیگری یک سرمایه دار"سیاسی" هم حزبی!. آنها در عمل و در صورت داشتن کوچکترین قدرتی همانگونه عمل کرده و میکنند که رژیم شاه و جمهوری اسلامی عمل کرد اند.

تا زمانی که برای پاسخ دادن به مسائل و معضلات جامعه از جمله برای حل اصولی و انسانی رفع ستم ملی از یکسو با ابزار شوونیستی و تمامیت ارضی خواهی و اتکا به زبان تفنگ و ارتش وسپاه و زندان و"نفهمیدن چگونگی عملی شدن زبان مادری در ایران" به معضل دیرینه اجتماعی در کشوری رفتار شود، و تا زمانی از سوی دیگر با تعمیق نفرت ملی و ناسیونالیستی علیه همه شهروندان "فارس"، "ترک".، کورد" "عرب" و بقیه در قالب "مبارزه ملی" سیاست و حزب و جنگ مسلحانه و غیره در جریان باشد، تا زمانی که فریبکارانه همه مسائل مربوط به زندگی دها میلیون انسان را همواره "مسئله ملی" تصویر و شیپور زد، و در مقابل معضلات واقعی تری را انکار نمود که هزار برابر جان سخت تر و طبقاتی و اجتماعی و عینی تر در همان منطقه ای است که ستم ملی تنها به عنوان یکی از این ستمها واقعیت دارد، ، و تا زمانی که نیروهای سوسیالیست و کارگری وطرفداران برابری زن و مرد و مدافعین آزادی و برابری و فعالیت بدون قید و شرط سیاسی از سوی هم دولت حاکم جنایتکار و هم شونیست فارس، و هم ناسیونالیسم و بورژوائی "ملت پائین دست" مورد فشار و سرکوب و ترور و تحقیر قرار بگیرند، تا زمانی که حتی برای حل نفس ستم ملی به جای همبستگی و هم سرنوشتی با همه شهروندان کشور، مستقل از مذهب و نژاد و ملیت و جنسیت، علیه کلیت حاکمیت سرکوبگر تلاش مشترک صورت نگیرد، نسل بعداز نسل همچنان شاهد اوضاع ناهنجار کنونی، تداوم حاکمیت جنایتکارانه سرمایه داری، چه در قالب مذهب و چه ملی گرای، و همچنین وجود اپوزسیون بورژوازی بیرون رانده از قدرت دولتی خواهیم بود. و آنها نیز به اسم ملت و زبان مادری، فدرالیسم، خاک، و استقلال و غیره بر طبل عقب ماندگی خود میکوبند و مانند حاکمیت و دیگر جنایتکاران به کارگران و کمونیستها و آزادی و برابری برخورد می نمایند.

ارتجاع ارتجاع می زاید!. نیروهای که امروز با پرچم خونین و ضد انسانی شونیستی، ناسیونالیستی و فاشیستی و مذهبی حتی در سطح "اپوزسیون" شاهدش هستیم محصول مستقیم همین جوامع ضد انسانی حاکم سرمایه داری هستند. کنفرانس "قفنوس" و کنفرانس "فدرالیسم قومی" محصول حاکمیت و کشکمش یک مشت دولت جنایتکار و شیاد و دزد و نمایندگان جهان ظالمانه سرمایه داری اند، که در پوشش خرافات دین و خدا و ملت و میهن و نژاد و غیره مردم را فریب میدهند و در تلاش برای گرفتن سهم سرمایه دارانه خود از این دولتها و جهان حاکم هستند. این جنبشها از سوی افسارشان در دست امثال خامنه ای و اسد و پوتین و اردوغانها ، و از سوی دیگر در دست شارلاتانهای مانند ترامپ و هئیت حاکمه امریکا و عربستان و اسرائیل و غیره قرار دارد. جریان شونیسیم ایرانی و ناسیونالیستهای قومگرای فدرالیست چیها در این میدان ارتجاعی دارند نقش ایفا مینمایند و به دنبال سهم خواهی خود هستند. هیچیک از این جریانها ربطی به آزادی، برابری، رفاه و سعادت جامعه از جمله شهروندان"کرد"و " فارس" و ترک" و ""عرب " زبان ندارند.

هم کنفرانس "قفنوس"شونیستها و هم کنفرانس"فدرالیسم" ناسیونالیستها ربطی به آزادی و پیروزی مبارزات آزادیخواهانه بر جمهوری اسلامی ندارد. هر دو بورژوائی- ملی گرایانه و نقش مثبتی در روند سرنگونی آزادیخواهانه و انقلابی حكومت فاشیست اسلامی نداشته و نخواهند داشت. بر عکس، هر دو به شدت سد راه پیروزی کارگر و کمونیسم و آزادی و برابری و خوشبختی شهروندان هستند. راه پیروزی واقعی کارگران، زنان، جوانان، سوسیالیستها و صف آزادیخواهی و برابری طلبی در ایران، و حتی راه شهروندانی که میخواهند به ستم ملی در این و آن گوشه کشور پایان بدهند، تنها پیوستند به سیاست و را‌ه حل سوسیالیستی از جمله در برخورد به روند سرنگونی کامل جمهوری اسلامی، با اتکا به خود، نه به امریکا و پوتین و شیوخ حاشیه خلیج فارس و دلارهایشان و نه با اتکا به شاخه های از خود جمهوری اسلامی میتواند پاسخ و راه واقعی باشد. تلاش متحدانه برای استقرار یک نظام سوسیالیستی بهترین و کم مشتقترین راه رهایی است.

منبع: شماره ٩٠ نشریه سوسیالیسم امروز

١٨ اسفند ١٣٩٧

٩ مارس ٢٠١٩

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت