چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 20 اسفند 1397 ساعت 19:58

حزب کمونیست کارگری ایران: اعتصاب کارگران پتروشیمی مسجد سلیمان و چند اعتراض کارگری دیگر

اطلاعیه خبری:

روز ٢٠  اسفند کارگران پتروشیمی مسجدسلیمان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق  بهمن و اسفند ماه و پاداش آخر سال خود  برای سومین روز دست به اعتصاب زدند. در رابطه با این موضوع این کارگران چندین بار به دفاتر شرکتهای نیرو رسان پتروشیمی مراجعه کردند اما پاسخی نگرفته اند. از اینرو از روز هجدهم اسفند اعتصاب خود را آغاز کردند. بنا بر خبر ها مسئول چینی شرکت اعلام کرده بود که مدتهاست حقوق کارگران را واریز کرده است. اما شرکتهای ایرانی از پرداخت آن به کارگران خودداری کرده اند. بدین ترتیب این شرکت ها کارگران را پاسکاری کرده و میکوشند حق و حقوق آنان را بالا بکشند و کارگران در مقابل آن ایستاده اند. تمام بخش های پتروشیمی در اعتصاب هستند و تمامی ژنراتورها و دستگاه های سنگین خاموش است. جالب اینجاست که بعداز حرکت اعتراضی روز ١٨ اسفند شرکت ارژنگ در ساعت ٣ بعد از ظهر حقوق دیماه و اضافه کاری آذر ماه کارگران را واریز کرد. اما دو شرکت شیما سپاهان و وارگه سازان پولی به کارگران پرداخت نکردند. کارگران اعلام کرده اند که اگر پاسخ نگیرند به اعتصاباتشان ادامه خواهند داد.

 

کارگران سد بالاخانلو

روز ٢٠ اسفند کارگران شرکت پیمانکاری سد بالاخانلو بدلیل عدم دریافت ٦ ماه مزد خود مقابل استانداری قزوین تجمع کردند و بر پرداخت فوری طلبهای خود تاکید کردند.

 

کارگران خدمات شهری زیرآب

روز ٢٠ اسفند کارگران واحد خدمات شهری زیراب به خاطر عدم دریافت ٣  ماه حقوق و مزایا و دیگر طلبهایشان دست از کار کشیدند و در مقابل شهرداری زیرآب تجمع کردند. این کارگران عیدی امسال را نیز دریافت نکرده اند. بعلاوه ٥ ماه اضافه کاری و سنوات سال ٩٧ و سه ماه بیمه سال ٩٦ و دو ماه بیمه سال ٩٧ خود را طلب دارند. کارگران واحد خدمات شهری زیر آب زیر نظر پیمانکاری کار می‌کنند.

 

عسلویه

صبح روز ٢٠ اسفند کارگران اخراجی فازهای ٢٢ تا ٢٤ عسلویه با خواست بازگشت خود به کار در محل کارشان دست به تجمع زدند. بنا بر خبر ها با اتمام برخی پروژه‌ها در فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی، تعدادی از کارگران بیکار شده و قراردادهایشان تمدید نشده است.

شرکت پویش

روز ١٩ اسفند پرسنل و کارگران شرکت پویش پژوهان بدلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عیدی و پاداش آخر سال خود دست به تجمع زدند. این کارگران در اردیبهشت ماه سال جاری نیز در اعتراض به اخراج ١٠ نفر از همکارانشان تجمع برپا کرده و موفق به بازگرداندن همکاران اخراجی خود شد

سیمان کارون

روز ١٩ اسفند شماری از کارگران کارخانه سیمان کارون به همراه خانواده هایشان در اعتراض به اخراجها و عدم پرداخت چندین ماه حقوق خود در مقابل دادگستری دهلران تجمع کرده و خواستار پرداخت فوری طلبها و بازگشت به کار شدند.

 

شهرداری چلگرد

روز شنبه ١٨ اسفند ماه کارگران شهرداری چلگرد برای دومین بار طی هفته جاری دراعتراض به عدم پرداخت ٧ ماه دستمزد خود مقابل ساختمان این شهرداری تجمع کردند. زیر فشار اعتراضات کارگران شهرداری وعده داده بود که  در اسرع وقت کلیه مطالبات معوقه آنان را پرداخت خواهد کرد اما به وعده خود عمل نکرده است.

پیش بسوی اعتصابات سراسری کارگری

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٠ اسفند ٩٧، ١١ مارس ٢٠١٩